Snøskredvarsel for Salten søndag 01.12.2019

4
Stor
Publisert:

Mye vind og snø vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng, særlig i indre deler av regionen. Naturlig utløse skred kan ventes. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred. Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og snøbyger vil danne massive fokksnøflak i leområder. Skredfaren er størst i de delene av regionen der det kommer mest nedbør, men prognosene er usikre. Foreløpig ser indre og nordlige deler av regionen, som Sulis og Rago ut til å være mest utsatt. Det er primært her det ventes stor snøskredfare. Naturlig utløste skred kan ventes. Der hvor det legger seg opp mye fokksnø kan skredene bli store.
Snøgrensen går ved fjæresteinene, men en må trolig over 300 moh for å finne snødekke av betydning. I snøoverflaten fantes det litt tørr løssnø og stedvis overflaterim, men økende vind og snøbyger fredag vil ha lagt opp harde fokksnøflak i leområder og blåst snøoverflaten ren der vinden fikk tak. Det gamle snødekket er stort sett stabilt og består i hovedsak av hard, smelteomvandlet snø ispedd noen skarelag.
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær vil gi store lokale forskjeller i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

01.12.2019 kl. 13:11

256 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 200119

Salten / FAUSKE

Snø

01.12.2019 kl. 12:51

201 moh

OBay-Lar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OBay-Lar
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OBay-Lar

Skredfarevurdering

4 Stor Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 200176

Salten / FAUSKE

Snø

30.11.2019 kl. 12:32

345 moh

HåjonRoald (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåjonRoald Kommentar:  Flak med kald vindtransportert snø løsnet i et lite leheng (ca 30 grader) i skoggrensen i sør-østlig retning. Skiløper var på nedsiden av flaket når det løsnet. Underlag av hard snø. Snøforholdene var relativt like fra bli til skogsgrense, med økende grad av vindpåvirkning høyere opp. Skavldannelser i skoggrensen. Vi gikk ikke videre opp.
ObsID: 200038

Salten / FAUSKE

Snø

29.11.2019 kl. 16:04

663 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Snøen bryter lett ved påvirkning av en skiløper. Henget ligger vendt mot øst.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Når vi undersøker snødekket der bruddene går mener vi å kunne se delvis nedbrutte nysnøpartikler. Synes også vi kan se noe som likner på rester av overflaterim. Dette virker ikke urimelig ettersom vi fant rim i samme område en uke tilbake.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Leses observasjon i app viser den feil posisjon. Skal være rett NV av Nordre Nattmålstuva. I webutgaven er riktig posisjon oppgitt. Vi paserer et heng med tydelig vindlagret snø. Når vi beveger oss i nærheten av henget for å se om vi får noen reaksjon i snøen skyter det sprekker og glir ut snøblokker. Snøblokkene har en tykkelse på 5 til 25 cm. Når vi ser på snøen i lupe ser det ut som det er nedføyket nysnø det bryter på, samt at vi synes å kunne se noe rester av rim. Hardheten på lagene som bryter er 4 F til 1F.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små Ø over 500 moh De hengene vi løser ut på turen er små og ufarlige og ligger over 500moh. Men med pålagring av ny snø og vind slik det er meldt vil det kunne bli mer omfattende og gi høyere faregrad. I løpet av de timene vi var ute varierte vinden fra 2-12 m/s, og fra ingen nedbør til tette snøbyger. Bilen var dekket med 5 cm nysnø ila 4 timer.

ObsID: 199916

Salten / FAUSKE

Snø

29.11.2019 kl. 14:56

685 moh

Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Skytende sprekk. Flere i dette området etterhvert som vi bevegde oss igjennom.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Bryter lett opp i flak. 5-10cm 1F oppå 5-10cm 4F glir ut på nedføyket nysnø.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Skisporet blåser raskt igjen.

Skredfarevurdering

1 Liten Enkelte heng. Svært lett å løse ut. Små skred. Vurderer det ut fra matrisen til å være Faregrad 1. Det blåste godt(10-12m/s) mens vi var på fjellet. Skisporet fokket raskt igjen, så det er bra med snø til vindtransport, i tillegg er det meldt mer nedbør og vind som gjør at det raskt kan bli Faregrad 2.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ over 500 moh

Snødekke

55 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Skredaktivitet

29. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -5 °C 10 m/s fra N ↓ 70% skyer

ObsID: 199948

Salten / FAUSKE

Snø

29.11.2019 kl. 14:27

628 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkant varierte fra 5- 30 cm. Kunne se ut som det var nedføyket nysnø det brøt på.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 199898

Salten / FAUSKE

Snø

29.11.2019 kl. 14:21

602 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Snøoverflaten veksler mellom tynn glasert skare som knuser under skiene til tørr nysnø oppå hardt snødekke. Varierende tykkelse på snødekket. Fortsatt mye framstikkende stein.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra NV ↘ 70% skyer Tåke kommer inn fra havet og legger seg lavt over terrenget. Økning i vinden fra NV.

ObsID: 199890

Salten / FAUSKE

Snø

29.11.2019 kl. 13:30

456 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Utsikt mot Fridalen i Valnesfjord. NØ retning.

Snødekke

50 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø i terrenget på dette nivå. Mye framstikkende stein og lyng. Fra 0-50 cm med gammelt snødekke som er smelteomvandlet. På toppen ligger det er tynt lag med nysnø fra 2-5 cm. Dette er litt påvirket av vind.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra Ø ← 70% skyer Tilskyende fra nord. Tåke kommer sigende inn over terrenget fra kysten.

ObsID: 199879

Salten / FAUSKE

Snø

29.11.2019 kl. 11:21

558 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Den nederste snøpakken (fra 15-70 cm) har en blank struktur. Snøpakken har vært utsatt for mildvær tidligere i november og kan tolkes som en mix av RG/FC/MF.
ObsID: 199891

Salten / FAUSKE

Snø

29.11.2019 kl. 11:01

538 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Profil i sø helling 550 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snødybde 80 cm. To markerte skarelag. Et 5 cm tykt skarelag på ca 15 cm dybde og et tynt (1 cm) på 8 cm dybde. Under det tynne skarelaget er det begynnende kantkorn.

Skredfarevurdering

1 Liten Faregrad nå er 1 Kantkorn under øverste skarelag er under utvikling, men denne prosessen er avhengig av forstatt kulde og ingen nedbør. Ny snø vil evt legge seg som et isolerende dekke og kantkornoppygging vil stoppe opp.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er lite snø i området generelt og det har vært mildt høyt opp tidligere. Snø dekket har frosset til og danner nå en knallhard såle opp til 6-700 moh.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på hardt underlag Tørr Snødekket er generelt hardt hele veien opp. Enkelte lommer med myk snø (her er skiføret OK). I søkkformasjoner der vinden ikke har fått tak ligger rimlag (1-2 mm).

Skredaktivitet

29. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Nydelig vintervær med lite vind. Sol og kaldt.

ObsID: 199887

Salten / BODØ

Snø

28.11.2019 kl. 13:44

561 moh

ahd@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ahd@forsvaret

Snødekke

ObsID: 199769

Salten / BODØ

Snø

28.11.2019 kl. 13:17

602 moh

ahd@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ahd@forsvaret

Snødekke

ObsID: 199766

Salten / FAUSKE

Snø

28.11.2019 kl. 12:15

64 moh

Krille (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Krille
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Rim på flaten atmed parkering til S. Nattmålstuva. Der ligger en myr under snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Krille
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Rimkrystaller på 3 mm grid

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s

Notater

Turen og profilen blev tatt mest som egenlæring og test for sknow. Gikk kun 50m opp i lia til jeg møtte observatør fra Svv. Trudde at rimet ville vart godt utbredt noe som andre observatør avkreftet. Men trur likevel dette kan bli en faktor å tenke på infør morradagens snøvær.

Snøprofil

0,1 cm F SH 6 mm Hele laget, 1 cm F PP D, 1 cm K IF, 5 cm 1F MF, 11 cm P MF, 2 cm K IF, 3 cm 1F MF Muligens kantkorn her også, 6 cm K IF/MFcr, 3 cm 4F FC/DH Her var det noen krystaller helt nede ved bakken, klarte ikke se akkurat hva slags. Dette er første gang jeg lager snøprofil i appen så det blir litt av en test. Tar gjerne kritikk/tillbakemelding på den. Kan tilføye at den er tatt på flat mark oppe på en myr, noe jeg oppdaget etterpå.

ObsID: 199777

Salten / FAUSKE

Snø

28.11.2019 kl. 11:25

494 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Noe vindpåvirket akkurat ved trægrensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er stabilt. I noe enkelt heng hadde de samlet litt mer løs snø så muligens skredproblemet kan settes til fokksnø utifra de obseravsjoner jeg gjort. Generellt lite snø. Det er noen løssnø tilgjengelige for transport, vind kan skapa enkelt heng der skredfaren blir større da det samles snø. Ved fortsatt klart vær kan rim bildes men såg ikke disse i de områder jeg var innom på turen.

Tester

LBT Inge brudd i snøen, ned middels kraft sleppte snøen fra marken (markbrudd).

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ved parkering hva de kun 30 cm snø i terrenget. Hard snødekke.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -11,2 °C 1 m/s 30% skyer Pent vær, noe lette skyer frems i øst.

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 3 cm 1F DF 1 mm D, 3 cm P MFcr 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm D, 50 cm P MF 1 mm D -16,1 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,1 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm

ObsID: 199767

Salten / FAUSKE

Snø

28.11.2019 kl. 11:00

3 moh

Krille (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Krille

Snødekke

Snøgrense på 75 moh Tanken var en tur på Rismåltuva, men snømangel førte meg vekk derfra.

ObsID: 199749

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org