Snøskredvarsel for Salten fredag 26.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sol og plussgrader helt til topps vil føre til snøsmelting. Vannet drener nå godt i de fleste høyder og faren for naturlig utløste våte skred er avtagende, men man kan løse ut skred i bratt terreng som skiløper. Skredene ventes for det meste å være små, men enkelte større flakskred kan ennå ikke utelukkes. Eldre fokksnøflak i høyfjellet anses ikke som er et problem lenger. Utover dagen er snøskredfaren størst i solvendte heng.
Plussgrader høyt til fjells i mange dager og regnvær i starten av uka har preget snødekket. Under 800 moh er snøen våt. Også høyere opp har fukten trengt langt ned og det meste av lagdelinger er fuktet, også de gamle vedvarende svake lag. Under 3-500 moh er det lite snø nå.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er stort sett ødelagt under ca 1000 moh. I nordvendte heng og i høyden på steder med tykt snødekke kan det fortsatt ligge intakt.
Det har blitt observert flere store og middels store naturlig utløste våte flakskred i helgen. Etter det er det kun observert færre og mindre skred.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
0 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

25.04.2019 kl. 14:25

959 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Flere skred som ser ferske ut observert fra toppen av kvalhornet. Skredene på bildet har gått i østvendt heng ved Eitråskartinden i mellom 900 og 1000 m høyde.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Skred løsnet i nordøstvendt heng, høyde ca. 800 moh.
ObsID: 192680

Salten / FAUSKE

Snø

25.04.2019 kl. 11:38

648 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot sør, tilnærmet skyfri himmel.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot øst, den nærmeste toppen ca 600 høy.

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N Flere skred observert på avstand i et nordvendt brattheng. Størrelse 1og 2, og kanskje ett størrelse 3(flak?). Ser ganske ferske ut, men usikker på om de har gått i dag. Utløsningsårsak trolig både skavelbrudd og temperatur/soloppvarming (mye bart berg). Løsnet i ca 800 meters høyde.

Vær

Ikke nedbør 11,5 °C 3 m/s fra S ↑ 3% skyer I følge lokal kjentmann har det vært nattefrost nede i lavlandet, ca -1 grad.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ikke funnet igjen lag med kantkorn som ble observert i stille uke. Virker som snøen nå er fuktig/våt fra topp til bunn med unntak av noen skarelag. Varslet skredproblemer ser ut til å stemme med det som er observert, men kan se ut som våte løssnøskred kan løsne i flere sektorer. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 70 moh Annet Fuktig Her i området er det fortsatt greit med snø, kan gå på ski fra veien. Men i sørvendte sider har snøgrensa flyttet seg et stykke opp, og ser ut til å være lite snø under kote 200. Lengre ut mot Bodø er nok snøgrensa enda høyere.

ObsID: 192656

Salten / FAUSKE

Snø

25.04.2019 kl. 10:37

409 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Eitråskardtind til ve og Blåtind til hø. Bildet viser syd flankene.

Snødekke

ObsID: 192634

Salten / FAUSKE

Snø

24.04.2019 kl. 13:23

72 moh

kjus@nortind (***)

Snødekke

Snødekket bærer preg av vår og høye temperaturer. Fuktig snø og mange barflekker som øker i omfang.

Skredproblem

Våte løssnøskred Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV, V over 300 moh Bratte solpåvirkede snø hellinger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

ObsID: 192527

Salten / FAUSKE

Snø

24.04.2019 kl. 12:49

273 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
ObsID: 192524

Salten / BODØ

Snø

24.04.2019 kl. 11:48

663 moh

Krille (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Vått løssnøskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Krille Kommentar:  Dette skredet på bild gikk mens vi sto på toppen av Heggmotind.
ObsID: 192542

Salten / FAUSKE

Snø

24.04.2019 kl. 11:35

741 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot nord (Eitråskardtind sø flanke)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot vest (Kvalhornet ø flanke)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot nø.

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ny skredaktivitet. Noen mindre våt snø skred dog.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 4 m/s fra SØ ↖ Nydelig vær med relativt varm vind fra sø.

Snødekke

ObsID: 192506

Salten / FAUSKE

Snø

24.04.2019 kl. 10:03

88 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

100 cm totalt Ingen svake lagdelinger. Homogen snøpakke av smelteformer. Relativt hardt i denne nø hellingen.

ObsID: 192482
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.