Snøskredvarsel for Salten torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er stabilt på formiddagen, men svekkes gradvis utover dagen pga. sola. Mot de høyeste toppene finnes det ustabile lag i skyggesidene.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker gjennom dagen. Nattefrost gjør at snødekket er hardt og stabilt først på dagen, men utover dagen vil sola og høye lufttemperaturer myke opp snøoverflaten. Der sola tar mest vil det være lett for skikjører å løse ut mindre skred, enkelte små naturlig utløste skred kan også forekomme. Mot de høyeste toppene er det fortsatt tørrsnø igjen og her ligger det vedvarende svakt lag med kantkorn høyt i snødekket. Problemet er trolig begrenset, men likefullt reelt. Det gamle laget med kantkorn fra slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, men vurderes ikke som aktivt ennå.
Snøen er smelteomvandlet opptil 600 moh i alle himmelretninger. Det finnes lommer med fokksnø i mange himmelretninger etter vind siste dager. Størst ansamling av fersk fokksnø er i nordøstvendte heng over 700 moh. Sør og vestvendte fjellsider som får sol på seg blir mykere utover dagen.
Det ble tidligere dannet små kantkorn nært overflata. Kantkornlaget kan være føyka ned og befinne seg under lommer med fokksnø over 700 moh. Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket, men laget er godt beskyttet av solide skarelag. Laget er trolig mest utbredt over min. 500 moh.
Det er observert flere mindre våte løssnøskred i sør og vestvendte fjellsider etter soloppvarming de siste dagene.
Det har vært nattefrost i regionen de siste dagene. Vekslingen mellom smelting på dagtid og frost på natta virker gunstig på snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / Reinvik fjellet

Snø

18.04.2019 kl. 09:34

218 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

18. apr 09:34 Snø på FV. 612 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 192321

Salten / Vatn høgde 879

Snø

17.04.2019 kl. 16:00

968 moh

Sveinungbr (Ukjent)

Skredaktivitet

17. apr. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SV, V. Ikke mellom 1200 moh og 0 moh Naturleg utløste våtsnøskred i bratte solhellinger. Våt snø i solvendte bratte sider opp til iallefall 1600 moh

ObsID: 191644

Salten / FAUSKE

Snø

17.04.2019 kl. 12:57

603 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  En liten pit på nordsiden av p618. Hardt å komme gjennom toppdekket med spade.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot nord (Kvalhornet og Eitråskardtind)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Eksponert skare i nordsiden bak P618
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Kantkorn over det solide skarelaget som ligger på ca 15-20 cm dyp. Over dette skarelaget er det en sandwich snøpakke bestående av flere skarelag (3-4).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Åpne «fiskemunner»/glidesprekker.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skredfare nå knytter seg til bratte solpåvirkede snøflater og skavler. Varmt i sola ☀️

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfare knytter seg til bratte solpåvirkede sider og i terreng (underliggende svaberg) der glidesprekker viser seg. Økende temperatur og/eller regn vil gi økt fare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 11 °C 0 m/s Nydelig påskevær. Husk solkrem og avstand til skavler ig bratte heng som er i solsektoren.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Skare Snødekket varierer mye med høyde, eksposisjon og bratthet nå. I nordlig sektor er det eksponert skare stedvis (hardt føre). I solsektorene med litt bratthet er solinnstrålingen stor og snødekket fuktig og mykt (slush).

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dog registrerte jeg mange og tildels store glideskred i området Kobbelv på lørdag (fra lufta med helikopter). I området Valnesfjord idag begynner «fiskemunnene» å åpne seg på de tradisjonelle stedene.

ObsID: 191572

Salten / FAUSKE

Snø

17.04.2019 kl. 12:00

78 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Høye temperaturer og mye solinnstråling gjør at det kan løsne våte løssnøskred i bratte skråninger. Faren øker i takt med temperaturstigningen utover dagen. Finnes også velutviklede kantkorn/begerkrystaller høyt oppe i snedekket, men laget ligger under et solid lag med smelt/frys. Er derfor vanskelig å påvirke. Er også et lag med mindre utviklede kantkorn like under overflaten, men stort sett lite snø over.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV under 1000 moh

ObsID: 191553

Salten / FAUSKE

Snø

17.04.2019 kl. 10:33

640 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde mot sør, tatt på ca 700 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Gravde bare ca 50 cm ned, under dette er profilen derfor ikke gyldig.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 4 °C 1 m/s fra NV ↘ 5% skyer Det var null grader ved bilen kl 08.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 30 moh Skare Fuktig

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191534

Salten / BODØ

Snø

15.04.2019 kl. 16:30

924 moh

Krille (**)

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S Uklart om det var løs eller flak. Observert fra bil.

ObsID: 191330

Salten / FAUSKE

Snø

15.04.2019 kl. 12:05

659 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Ikke gravet syndere en 100 cm men antar at det nedre lagret fortsetter ned.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot vest inn mot rygg eitskarstind. Gjetter at de gått i helga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Snødekket ved 600 moh.

Notater

Lilla blokk test gikk på veldig mye kraft på dybde ca. 25 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Søkte etter kantkorn men som var tilstede på samme tur i fredags, gravde litt lavere i høyden idag samt litt mer øst vent. Tror de har blitt påvirket under helga og er nesten borte. Opplever snødekket som stabilt og kreves mye kraft for å løse ut noe der snødekket fortsatt er tørt. Er de heng der sola tar som jeg vurdere som kritisk med tanke på dagens observasjoner. Værme og sola de kommende dagen påvirker snødekket dybde og høyre opp. Tror det kan gå noe solpåvirkete overflaten skred i sørvendt heng men vanskelig å se at de tar med seg noe mer snø. Varslet faregrad er riktig Muligens en svag 2 på min tur. Men tror det er korrekt for hele regionen om kantkorn er tilstede andre plasser.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra NØ ↙ 95% skyer Skydekket endres mye under turen, mot 50 % ved avsluttet tur. Solen skinner og riktig påskefølelese Også vinden varierte mye 8 m/s vurdere som de kraftigste på toppen, da var noe lett snøfokk mulig å se men i øvrig ikke noen snøfokk

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV Utsatt der solen tar, det skal si at også ved overskyer påvirkes snøen kraftig og blir vått. Usikker på høyde men så langt opp sola tar, tror utpå ettermiddagen tar den bra høyt idag topp min tur idag på 750 moh

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Fuktig Snødekkehardhet varierer fra vindpakket myk - vindpakket hard til skare. Et skilje på hvor snøen har påvirkets av natt kulde er på 150 moh på tur opp, under 150 myk våtløssnø og over har den vært mer frysen og hadde fortsatt kvar den egenskapene ved kl 10. Overflatefuktigheten endres kraftig under turen, på tur opp tørr lett fuktig, på veg ned fuktig mot vått. Under skogsgrensen vått og tung snø - slush. Noe lett snøfokk på topp.

ObsID: 191311

Salten / FAUSKE

Snø

15.04.2019 kl. 10:46

494 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra NØ ↙ 95% skyer Under tregrensen helt vindstille, sola kommer nesten fram gjennom skydekke

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Ikke observert nedføyket kantkorn som varslet rask graving i østvent heng. Topp snødekke myk fokksnø/smeltomvandlet 3 cm, skare, smeltomvandlet, skare variere ned til dybde 0,5 meter, lagene er under 5 cm tykke.

ObsID: 191278
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.