Snøskredvarsel for Salten mandag 18.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå områder hvor det ligger fokksnøflak over vedvarende svake lag. Vær svært konservativ og hold god avstand til bratt terreng.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lagene med fokksnøflak over kantkornlag utgjør skredproblemet nå. De vil fortsatt være lett å løse ut og skredene kan bli store i noen områder. Det er størst fare for å utløse skred der fokksnøen er myk og tynn, samt rundt skoggrensa. Drønn i snødekket er et sikkert faretegn. Vær svært konservativ i valg av turer, og hold god avstand til bratt terreng.
Tirsdag kveld og onsdag dannet kraftig vind fokksnøflak flere steder. På de mest vindutsatte stedene er det avblåst til mildværsskaren fra februar.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar har det utviklet seg et svakt lag av kantkorn mange steder. Laget går lett til brudd og har god bruddforplantningsevne. Lengre ned i snødekket ligger det en solid såle av smelteformer. I øvre deler av den gamle smeltepakka har det utviklet kantkorn, men svakhetene er avlåst av skarelag over.
Det er observert et par naturlig utløste str. 2 flakskred de siste par dagene rundt om i regionen. Disse har sannsynligvis løsnet på kantkornlag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til liten kuling fra nordøst om kvelden.
-16 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

18.03.2019 kl. 05:32

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186824

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

17.03.2019 kl. 05:28

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186641

Salten / FAUSKE

Snø

16.03.2019 kl. 12:18

510 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar

Vær

-2 °C 3 m/s 5% skyer

Notater

Skred i sør øst vendt skråning. Sannsynlig naturlig utløst. En dag siden.

ObsID: 186536

Salten / FAUSKE

Snø

15.03.2019 kl. 13:25

381 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Gjentatte ECT tester i henget gir samme resultat. Faktisk fikk jeg også en ECTPV.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Q1
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  1 finger til pensel hardt ned mot 33 cm, så 4 fingre hardt mot skaren. RGxf
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  ECTP18@35Q1

Tester

ECTP18@35cmQ1 Middels Der testen ble gjennomført var hellingen 32 grader og snødekket var pensel hard. Jeg fikk en ECTPV (brudd ved isolering), en ECTP6@35, men de to mest valide testene gav ECTP18 og 19. Brudd i det som kan se ut som begynnende kantkorn.

ObsID: 186396

Salten / Beiarfjellet

Snø

15.03.2019 kl. 13:23

476 moh

Martinhaslevang (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

14. mar 14:34 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt 600 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder Observert fra vei.

Faretegn

Ferske skred Naturlig utløst skred, observert fra vei. Mest sannsynlig onsdag eller torsdag

ObsID: 186394

Salten / FAUSKE

Snø

15.03.2019 kl. 11:10

407 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde på ca 350 moh på tur mot p618. Ser mot vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ved gjentatte ECT tester og spadetester skapes brudd i det samme laget (begynnende kantkorn over skaren) og alltid med liten belastning. Snøpakken binder ellers godt til smelte/fryse laget på 37 cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  ECTPV
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Begynnende kanting ?

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Det er i heng der vindtransportert snø har lagt seg at problemet eksisterer. Snødekket forøvrig er stabilt.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket er varierende med løs snø i skogen og i skjermede områder ellers hardt med store flater eksponert skare og hard fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren knytter seg til fokksnø på svakt lag over skaren. Vi har pr nå et vedvarende svakt lag over skaren. Med fortsatt kulde vil dette kunne utvikle seg til det verre. Varslet faregrad er for høy På tross av tester med resultat «dårlig stabilitet», mener jeg at skredproblemet er begrenset til noen heng og dermed kan bety en grad 2 pr nå. Denne vurderingen knytter seg til observert område Valnesfjord.

Tester

ECTPV@6cmQ1 Dårlig Vanskelig å bestemme 100% hva slags lag bruddet går på, men tendens til kantkorn. Fikk ingen gode bilder av krystallene.

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 90% skyer Overskyet, flatt lys, omtrent vindstille på 500 moh. Lett snø i korte perioder. Ca 2 cm nysnø (dunsnø).

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Utvikling av kantkorn. Svake lag i fokksnøen.

ObsID: 186392

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

15.03.2019 kl. 05:39

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186311

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.