Snøskredvarsel for Salten lørdag 16.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå områder hvor det ligger fokksnøflak over vedvarende svake lag. Vær svært konservativ og hold god avstand til bratt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lagene med fokksnøflak over kantkornlag vil fortsatt være lett å løse ut og skredene kan bli store i noen områder. Problemet vil trolig vedvare en god stund fremover. Vær svært konservativ i valg av turer og hold god avstand til bratt terreng.
Tirsdag kveld og onsdag dannet kraftig vind fokksnøflak flere steder. På de mest vindutsatte stedene er det avblåst til mildværsskaren fra februar.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar har det utviklet seg et svakt lag av kantkorn mange steder. Laget går lett til brudd og forplantes over store avstander. Lengre ned i snødekket ligger det en solid såle av smelteformer. I øvre deler av den gamle smeltepakka har det utviklet kantkorn, men svakhetene er avlåst av skarelag over.
Tirsdag kveld og onsdag ettermidag er det løst ut flere mindre skred av skiløpere.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

16.03.2019 kl. 12:18

510 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar

Vær

-2 °C 3 m/s 5% skyer

Notater

Skred i sør øst vendt skråning. Sannsynlig naturlig utløst. En dag siden.

ObsID: 186536

Salten / FAUSKE

Snø

15.03.2019 kl. 13:25

381 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Gjentatte ECT tester i henget gir samme resultat. Faktisk fikk jeg også en ECTPV.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Q1
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  1 finger til pensel hardt ned mot 33 cm, så 4 fingre hardt mot skaren. RGxf
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  ECTP18@35Q1

Tester

ECTP18@35cmQ1 Middels Der testen ble gjennomført var hellingen 32 grader og snødekket var pensel hard. Jeg fikk en ECTPV (brudd ved isolering), en ECTP6@35, men de to mest valide testene gav ECTP18 og 19. Brudd i det som kan se ut som begynnende kantkorn.

ObsID: 186396

Salten / Beiarfjellet

Snø

15.03.2019 kl. 13:23

476 moh

Martinhaslevang (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

14. mar 14:34 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt 600 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder Observert fra vei.

Faretegn

Ferske skred Naturlig utløst skred, observert fra vei. Mest sannsynlig onsdag eller torsdag

ObsID: 186394

Salten / FAUSKE

Snø

15.03.2019 kl. 11:10

407 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde på ca 350 moh på tur mot p618. Ser mot vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ved gjentatte ECT tester og spadetester skapes brudd i det samme laget (begynnende kantkorn over skaren) og alltid med liten belastning. Snøpakken binder ellers godt til smelte/fryse laget på 37 cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  ECTPV
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Begynnende kanting ?

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Utvikling av kantkorn. Svake lag i fokksnøen.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket er varierende med løs snø i skogen og i skjermede områder ellers hardt med store flater eksponert skare og hard fokksnø.

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 90% skyer Overskyet, flatt lys, omtrent vindstille på 500 moh. Lett snø i korte perioder. Ca 2 cm nysnø (dunsnø).

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Det er i heng der vindtransportert snø har lagt seg at problemet eksisterer. Snødekket forøvrig er stabilt.

Tester

ECTPV@6cmQ1 Dårlig Vanskelig å bestemme 100% hva slags lag bruddet går på, men tendens til kantkorn. Fikk ingen gode bilder av krystallene.

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren knytter seg til fokksnø på svakt lag over skaren. Vi har pr nå et vedvarende svakt lag over skaren. Med fortsatt kulde vil dette kunne utvikle seg til det verre. Varslet faregrad er for høy På tross av tester med resultat «dårlig stabilitet», mener jeg at skredproblemet er begrenset til noen heng og dermed kan bety en grad 2 pr nå. Denne vurderingen knytter seg til observert område Valnesfjord.

ObsID: 186392

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

15.03.2019 kl. 05:39

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186311

Salten / FAUSKE

Snø

14.03.2019 kl. 10:48

361 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Nv vendt heng
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Fjernutløst skred i NV heng
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Ferske sprekke i overkant av NV heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker pga. Pålogging i leheng. Sprekker over 50 meter observert.

Drønn i snøen

Ferske skred

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr I skogen var det tydelige kantkorn i overflaten. Over skogen er snødekket vindpakket hardt. Store områder er avblåst ned til mildværsskare. All fokksnø i fjellet nå ligger på et lag av kantkorn.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra SØ ↖ 90% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 200 moh Ved tynne og myke flak er det svært lett å løse ut skred. Snødekket er generelt hardt og der er det vanskeligere å trigge. Selv om krystallene er små og det svake laget er tykt er det god evne til bruddforplantning.

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. N, V, NV Fjernutløst når vi gikk fra myke flak inn på hardt flak. Henget ble vurdert som risikabelt så sporet ble lagt på siden. Skredet var str 2, men er begrenset av henget størrelse. Egenskapene til svakt lag og flak viser at det lett kunne blitt større.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblemet er kantkorn som er dannet i overflaten som er nedføyket. Kantkornlaget ligger over glatt mildværsskare. Kraftig vind begrenser utbredelsen av overliggende fokksnø til definerte leheng. Kantkornlaget vil være der. Må følge med på egenskaper til overliggende flak. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra.

Snøprofil

35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/F RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 100 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -6,8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm

ObsID: 186178

Salten / FAUSKE

Snø

14.03.2019 kl. 09:57

341 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ferske skred Fjernutløyst skred, str 2. (Me hadde nettopp snakka om henget som skredheng og passa på å halde avstand :-)

ObsID: 186122

Salten / FAUSKE

Snø

14.03.2019 kl. 09:07

660 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jostein@nve

Notater

Kantkorn i overflata. Så stor og tydeleg at ein kan gjere obs frå bil

ObsID: 186107

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

14.03.2019 kl. 05:39

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186077

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

13.03.2019 kl. 05:41

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185885

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

13.03.2019 kl. 04:28

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185884

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

13.03.2019 kl. 04:27

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 185883

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org