Snøskredvarsel for Salten torsdag 14.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Et vedvarende svakt lag av kantkorn ligger å lurer i snødekket, unngå områder der vinden har dannet fokksnøflak i overflaten.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den siste tiden har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn over store områder i snødekket. Vinden det siste døgnet har dannet fokksnøflak over kantkornet og det kan være lett å løse ut store skred i noen områder. Der snøoverflaten er løsere vil ikke tilstedeværelsen av kantkorn være problematisk nå.
Snøoverflaten har tidligere bestått av enten myke fokksnøflak eller ubunden løssnø som er i ferd med å omdanne seg til kantkorn. Men tirsdag kveld og onsdag har kraftig vind dannet fokksnøflak flere steder. På de mest vindutsatte stedene er det avblåst til mildværsskaren fra februar.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar er det i ferd med å utvikle seg kantkorn. Laget begynner nå å være så utviklet at det må regnes som et aktivt lag. Lengre ned i snødekket ligger det en solid såle av smelteformer. I øvre deler av den gamle smeltepakka har det utviklet kantkorn, men svakhetene er låst av andre skarelag over.
Tirsdag kveld er det løst ut flere mindre skred av skiløpere i naboregionen Svartisen. Situasjonen er lik i denne region, så skredaktiviteten ventes å være relevant også i Salten.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst natt til onsdag.
-18 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

14.03.2019 kl. 10:48

361 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Nv vendt heng
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Fjernutløst skred i NV heng
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Ferske sprekke i overkant av NV heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr I skogen var det tydelige kantkorn i overflaten. Over skogen er snødekket vindpakket hardt. Store områder er avblåst ned til mildværsskare. All fokksnø i fjellet nå ligger på et lag av kantkorn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblemet er kantkorn som er dannet i overflaten som er nedføyket. Kantkornlaget ligger over glatt mildværsskare. Kraftig vind begrenser utbredelsen av overliggende fokksnø til definerte leheng. Kantkornlaget vil være der. Må følge med på egenskaper til overliggende flak. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra SØ ↖ 90% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker pga. Pålogging i leheng. Sprekker over 50 meter observert.

Drønn i snøen

Ferske skred

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 200 moh Ved tynne og myke flak er det svært lett å løse ut skred. Snødekket er generelt hardt og der er det vanskeligere å trigge. Selv om krystallene er små og det svake laget er tykt er det god evne til bruddforplantning.

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. N, V, NV Fjernutløst når vi gikk fra myke flak inn på hardt flak. Henget ble vurdert som risikabelt så sporet ble lagt på siden. Skredet var str 2, men er begrenset av henget størrelse. Egenskapene til svakt lag og flak viser at det lett kunne blitt større.

Snøprofil

35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/F RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 100 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -6,8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm

ObsID: 186178

Salten / FAUSKE

Snø

14.03.2019 kl. 09:57

341 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ferske skred Fjernutløyst skred, str 2. (Me hadde nettopp snakka om henget som skredheng og passa på å halde avstand :-)

ObsID: 186122

Salten / FAUSKE

Snø

14.03.2019 kl. 09:07

660 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jostein@nve

Notater

Kantkorn i overflata. Så stor og tydeleg at ein kan gjere obs frå bil

ObsID: 186107

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

14.03.2019 kl. 05:39

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186077

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

13.03.2019 kl. 05:41

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185885

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

13.03.2019 kl. 04:28

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185884

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

13.03.2019 kl. 04:27

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 185883

Salten / BODØ

Snø

12.03.2019 kl. 14:01

314 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Pkt 916, Middagstinden, Slurvpåltinden, Eiteråskartinden, Kvalhornet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Skjerdingstinden helt venstre i bildet. Deretter Torneshatten med Kjerringtinden bak midt i bildet. Deretter Einarviktinden, Sjunktinden og Pkt 983 til høyre.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Storvikfjellet, Ånsvikfjellet og Småtindan med Storelvvatnet i front.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Kjerringvika og Einarvika i Sjunkfjorden med Einarviktinden og Sjunktinden midt i bilde.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Fagertinden og Keipen med Bogvatnet i front
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Middagstinden, Slurvpåltinden, Eiteråskartinden og Kvalhornet. Her kan man se variasjon av vindpåvirket tørrsnø og skare i fjellet.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Vassviktindan med Midtiskartinden i sentrum av bilde. Langs ryggen av Osanakken i høyre front av bilde ses det tydelig hvordan snøen er påvirket av siste ukes vindretninger.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra SØ ↖

ObsID: 185807

Salten / FAUSKE

Snø

12.03.2019 kl. 12:29

370 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Mot sør.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Over tregrensa er overflaten herjet av vinden og på de mest utsatte områdene er det avblåst ned til skare/terreng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varierende snøforhold; under skoggrensa kan man fortsatt finne snø som er løst bundet, over skoggrensa er det stort sett enten avblåst eller vindpåvirket, hard overflate. Har begynt å danne seg små kantkorn under den harde overflaten, men ikke opplevd faretegn. Stort sett stabile forhold. Størst fare for skred vurderes til å være der fokksnøflaket er tynt.

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 2 m/s fra NV ↘

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S over 400 moh Begynt å danne seg kantkorn under en hardere vindpåvirket overflate. Foreløpig små korn som det er vanskelig å se med det blotte øye. Kan finnes i flere sektorer, også usikker på om det finnes høyere opp. Opplevde ingen faretegn på dette laget.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 185815

Salten / FAUSKE

Snø

12.03.2019 kl. 11:52

461 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  ECTPV@50Q1
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Rutsjblokk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Krevde stor belastning (hopp uten ski 2 pax).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Vindherjet snødekke. Nordre Nattmålstuva

Tester

ECTPV@50cmQ1 Dårlig Bruddet går på et tynt lag med nedføyket snø. Rutsjblokktest avdekker likevel at det skal stor belastning til før brudd.

CTV@50cmQ1 Dårlig

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Snødekket over skogen bærer preg av vind. Avblåst skare stedvis og ellers hardpakket fokksnø. Riktignok med enkelte lommer med mykere dekke.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s Nydelig vær.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø i le heng trenger fortsatt litt tid på å stabilisere pga kulde. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pga kulde i snødekket tar det enda litt tid før fokksnøen stabiliserer seg.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 185799

Salten / FAUSKE

Snø

12.03.2019 kl. 11:11

446 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Mot p618

Snødekke

ObsID: 185746

Salten / FAUSKE

Snø

12.03.2019 kl. 10:32

370 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Gaute

Tester

ECTP23@30cmQ3 God Da vi gravde var jeg mest spent på ett sjikt ca 13 cm ned i fokksnøen. Dette sjiktet lot seg ikke påvirke av ect eller lille blokk. Bruddet gikk i mekanisk nedbrutt nysnø.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra V → Veldig kaldt, -20 ved bilen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng Ø, SØ, S mellom 800 moh og 300 moh

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 185730

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

12.03.2019 kl. 05:35

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185679

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

11.03.2019 kl. 07:58

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185498

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

11.03.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185493

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org