Snøskredvarsel for Salten fredag 08.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I øst og nordøstvendt terreng ligger det mye vindtransportert snø. Under den vindtransporterte snøen ligger det et lag av løsere snø, og det kan noen steder fremdeles være lett å løse ut skred i fokksnøen. Der hvor vinden har lagt opp hardere flak av fokksnø vil det være vanskeligere å løse ut skred, men skredene kan bli større. I hovedsak finnes de største ansamlingene av fokksnø i øst og nordøstvendt terreng, men vind fra Ø på fredag vil frakte litt snø og legge opp små flak av vindtransportert snø i flere himmelretninger.
Kraftig vind og mye snø førte til snøfokk og stor vindtransport av snø over i leområder tirsdag og onsdag. Vind fra SV og V har lagt opp mye snø i øst- og nordøstvendte leområder. Her er det dannet myke og hardere flak av snø som igjen mange steder ligger over lag av løsere snø. Det var plussgrader til fjelltopphøyde 23. feb og en total gjennomfukting av snøen opp til 900 moh. Øverste del av det våte snødekket har blitt igjenfryst og det har vært flere runder med snøvær etter det.
Noen steder er det observert begynnende kantkorndannelse under et tynt skarelag innad i fokksnøen fra forrige uke. Eldre kantkornlag ble nøytralisert som følge av det kraftige mildværet 23. feb.
Det er rapportert inn noen mindre skiløperutløste skred i den nyeste vindtransporterte snøen, og et naturlig utløst middels stort skred i sørøstvendt terreng i Valnesfjorden. Torsdag er det meldt inn drønn i snødekket.
Tirsdag ettermiddag og onsdag morgen er det rapportert om snøfokk mange steder. Det ser ut som om det også vindtransporteres noe snø på torsdag.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-19 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør stort sett bare i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

08.03.2019 kl. 05:48

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 184833

Salten / FAUSKE

Snø

07.03.2019 kl. 13:45

468 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Snøen der CT fikk brudd, nedføyket nysnø?
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Snøen jeg fant rett under islaget viser at det har vært en oppbygende omvandling og dannelse av kantkorn og begynnende begerkrystaller

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra Ø ←

Tester

CTH27@28cmQ3 Testen ble tatt i 20 graders helling

Snødekke

82 cm totalt Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under tregrensa er snøen ubunden, og flere steder kun løssnø som dekker bar bakke. I tregrensa og opp mot toppen på ca 470moh var underlaget under nysnøen flere steder merkbart påvirket av vinden de siste dagene. Og det hadde dannet seg fokksnø, samt små skavler i østvendte sider.

Snøprofil

7 cm F DF 0 mm/0 mm D, 22 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC/DH 0 mm/0 mm D, 29 cm K MF 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofilen er tatt på en fjelltur i slakt terreng og er ikke representativ for hva vi finner ellers i fjellet der vinden har påvirket snødekket de siste dagene og dannet nysnøflak. I laget under ishinnen mener jeg at det var både kantkorn og begerkrystaller men arrester meg gjerne om det er feil (se vedlagte bilder) Tok en CT og fikk CTH27@28cm Q3, så ut som det var nedføyket nysnø, se eget bilde

ObsID: 184654

Salten / FAUSKE

Snø

07.03.2019 kl. 13:30

436 moh

Michael (Ukjent)

Snødekke

275 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr CT15@22, Q2. Svakt lag med nysnø CT29@55, Q1. Brudd i nysnø over skare

ObsID: 184649

Salten / FAUSKE

Snø

07.03.2019 kl. 13:22

515 moh

Marthe (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Kollaps av svakt lag

ObsID: 184647

Salten / FAUSKE

Snø

07.03.2019 kl. 12:21

515 moh

Marthe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marthe Kommentar:  Ect @21 @ 62 cm. Q3
ObsID: 184630

Salten / FAUSKE

Snø

07.03.2019 kl. 11:00

495 moh

espen@norconsult (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  espen@norconsult Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  espen@norconsult Kommentar:  Mot øst

Snødekke

ObsID: 184610

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

07.03.2019 kl. 00:04

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 184542

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 13:13

391 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Kistrandryggen

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Trolig naturlig utløst.

ObsID: 184470

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 12:57

40 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar
ObsID: 184465

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 12:33

581 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Mot nord

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 184456

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 12:31

574 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøfokk

Vær

fra V →

ObsID: 184455

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 11:51

418 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 184448

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 11:34

273 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Skytende sprekk

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 184442

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 11:26

262 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst

ObsID: 184435

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 10:20

250 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Skiløperuløst i testheng

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184420

Salten / FAUSKE

Snø

06.03.2019 kl. 09:45

275 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gaute

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Avblåst til mildværsskare og deponert på østsiden/sørøst

ObsID: 184411

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

06.03.2019 kl. 05:24

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 184391

Salten / FAUSKE

Snø

05.03.2019 kl. 15:22

888 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Lene
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Lene

Vær

Ikke nedbør -10 °C 12 m/s fra V → 60% skyer Markant økning i vinden da vi passerte 700moh

Tester

CTV@22cmQ1 De øverste 22 cm av blokka kom ut da eg skulle sage bak for å frigjøre CT søylen fra omliggende snø. For meg var det umulig å finne ut hva det svake laget var da det var snøfokk og vind som gjorde forholdene vanskelige for å i det hele tatt kunne se gjennom lupen. Men det var et tynt islag på 1/2 cm på toppen av søyla som sto igjen da blokka hadde glidd ut, så det kan muligens være nedføyket nysnø eller dårlig binding til islaget som førte til at den overstående snøen gled ut. Terrenget var 20 grader bratt der jeg gravde.

Notater

Fra vi startet turen kl 11: 25 til vi var på toppen av Kistrandtinden kl 15:45 var det en økning i vindstyrken etterhvert som vi kom høyere opp i fjellet.

Snøprofil

22 cm F/4F DF/RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 105 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Pga kraftig snøfokk var det umulig å definere hva det var slags snø som lå over islaget og førte til at de øverste 22 cm løsnet og gled ut da jeg saget baksiden for å frigjøre søylen. Bruddet kom helt i øverkant av smelte-fryse-skaren og det var et tynt islag på toppen av søylen som sto igjen. Muligens nedføyket nysnø, eller kanskje dårlig binding til skaren.

ObsID: 184318

Salten / FAUSKE

Snø

05.03.2019 kl. 14:45

699 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør 7 °C 6 m/s fra V → 60% skyer Tiltagende vind i høyden

ObsID: 184314

Salten / FAUSKE

Snø

05.03.2019 kl. 13:37

340 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør 4 °C 1 m/s fra Ø ← 30% skyer Skispor fra siste dager er noe påvirket av vind på dette stedet. Under tregrensa er snøen upåvirket. Temp skal være minus 4 ( plages m samsung tastatur)

ObsID: 184299

Salten / FAUSKE

Snø

05.03.2019 kl. 12:33

10 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Notater

Kalde klare netter gir god grobunn for rimdannelse

ObsID: 184271

Salten / FAUSKE

Snø

05.03.2019 kl. 11:47

503 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tørr snø. De nederste 50 cm gav en litt antyden av fuktig/vått snø. Under skaret gikk de å se noen antyden av begynnende kantkorn.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot øst, kommet inn noe skyer under turen. Når jeg begynne turen kl 9 var det -17 grader ved bilen. Nå står står den på -2 (noe oppværmt av sola)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tidligere spår er noe igjen føkket
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Det er noe vindtransportert snø men det finns fortsatt mye løs snø og ta av. Gravde på to plasser etter nedføkket nysnø men såg ikke noe. Men kan sikkert finnes i regionen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket oppleves som stabilt. Det er ca. 20 cm tørr løs snø på steinhard skare. Det som er under skaren er ikke mulig å påvirke ved skikjøring med de forholdene som er idag. Med fortsatt kallt og noe vind med snø som er meldt finns det mye løs snø før vindtransport, derav øker skredfaren og skredproblemet dårlig binding i fokksnøen er fortsatt ritkigt. Det er potensial for kantkorn å utvikles mer under skaret men da skaren er så hard har jeg vanskelig å se det som et stort skredproblem så som forholdene er nå. Varslet faregrad er riktig Akkurat nå er det kun faregrad to men det er under dagen meldt vind og snø da øker faregraden 3 som er varslet.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 10% skyer Påskevær på fjellet, sola værme godt og det er vindstille helt opp til 600 moh gikk ikke høyre idag.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen som kom natt til lørdag har blitt noe transportert men fortsatt mye løs snø å ta av, noe vindtransport antatt skjedde igår. Ser at spåren har føkket igjen noe. De nederste ca 50 cm vær noe antyden av fuktig snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt på turen

ObsID: 184279

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

05.03.2019 kl. 05:27

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 184190

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org