Snøskredvarsel for Salten torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke til 4-stor torsdag pga store nedbørsmengder og kraftig vind fra vest. Der hvor nedbøren kommer som regn, under ca 1200 moh, venter vi naturlig utløste store skred som løsner på grunn av vann som svekker bindinger i snødekket. Skredproblemet er størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes. Der hvor nedbøren kommer som snø, ca over 1200 moh, vil det danne seg mange og store nysnøflak i nordlige og østlige leheng. En del naturlig utløste skred vil forekomme her. Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn som ligger dypt i snødekket. Der hvor det kommer mest regn kan denne belastningen /svekkelsen være nok til at skred løsner på dette dype laget. Skredene kan dermed bli svært store på de stedene som har fått mest snø de siste dagene. Under mildværsgrensen vil kraftig regn føre til mange mindre våte naturlige utløste skred.
Onsdag er det litt rolig vær, men de siste dagene før det, kom det mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind fra vest. Dette har gitt fokksnøflak i østvendte leformasjoner. Snøen er kommet med byger så det er lokale variasjoner i snømengdene. Før nysnøen kom var snøoverflaten i fjellet preget av hard og kompakt fokksnø, og noen steder var det avblåst ned på skare etter mye kraftig vind fra SØ.
Det finnes lag av kantkorn både under fokksnø og dypt i snødekket. Disse er dekket av hard fokksnø og vurderes vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om mye skredaktivitet via Regobs, men ut fra været som harv vært og ut fra det som er meldt inn, så er det rimelig å anta at det har vært endel større naturlig utløste skred i regionen de siste dagene. Husk at skred som meldes inn i Regobs er en viktig del av vurderingen snøskredvarslingen gjør når vi varsler og det er viktig dokumentasjon for andre å vite hvor og når skred er gått i terrenget.
Snødekket og skredproblemene som har vært preges av lavtrykkene som har kommet inn den siste uka. Fronten som preger snøskredfaren torsdag ser ut til å treffe land omtrent ved midnatt.
7 - 12 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
32 mm i døgnet, opp mot 65 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Stedvis SW til W liten storm fra utpå ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / Solvik

Snø

14.02.2019 kl. 15:46

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 15:46 Snø på FV. 830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 181660

Salten / Horndaln flåget

Snø

14.02.2019 kl. 10:27

162 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 10:27 Snø på FV. 613 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 181006

Salten / Vassbotten

Snø

14.02.2019 kl. 09:42

88 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 09:42 Snø på FV. 514 løsnet fra tunnelmunning 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 181661

Salten / Snøskred

Snø

14.02.2019 kl. 09:25

80 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 09:25 Snø på FV. 514 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 181662

Salten / Kalovika

Snø

14.02.2019 kl. 06:37

15 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 06:37 Snø på FV. 613 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 181007

Salten / FAUSKE

Snø

13.02.2019 kl. 20:00

428 moh

MK (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 1 °C 8 m/s fra NV ↘

Faretegn

Rask temperaturstigning

Snødekke

Lett snøfokk 16 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

30 cm 1F PP 0 mm/0 mm D, 45 cm K RG 0 mm/0 mm D, I MFcr 0 mm/0 mm

ObsID: 181046

Salten / BODØ

Snø

13.02.2019 kl. 07:23

46 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Vær

Snø -2 °C fra Ø ← Tett snødrev og kraftig vind. Legger opp snøfonner i boligfelt.

ObsID: 180656

Salten / BODØ

Snø

12.02.2019 kl. 14:52

364 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Sølve@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  S
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Ø-vendt heng. 150 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 14 m/s fra NV ↘ 90% skyer I dag har det vært bygevær med tidvis tette snøbyger og sterk vind. Det har kommet 10-20 cm siste par dager. I natt blåste det opp.

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i fersk vindtransportert snø i SØ-sektor. Nedføyket nysnø/hagl

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svak lyd, men person 30 meter fra utløse punkt følte setningen. Det var tykt snødekke med mye fersk vindtransportert snø hvor drønnet ble utløst. På samme sted ble det fremprovosere skytende sprekker i skavl/leformasjon, men antar at drønnet kom fra lag dypere i snødekket det var lite tegn til propagering i fokksnø og heller ikke sprekkdannelse da drønnet ble utløst. Antatt lag er angitt i profil.

Skredfarevurdering

Det er fokksnø som virker å være dagens problem.

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr NØ-vind har fraktet mye snø. Over skoggrensen er snødekket vindpåvirket med hard vindskare. Myk vindpåvirket snø i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt Kornstørrelse 1-2 mm under tynt skarelag. Det svake lag er antatt å være 25 cm tykt lag med delvis nedbrutt snø/finkornet snø som delvis er omdannet til kantkorn.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 200 moh

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F RG/RGxf 0 mm/2 mm Rimlag Mulig at det var dette laget som kollapset da drønn ble utløst, 75 cm P MFcr 0 mm/0 mm Lommer med fasetterte krystaller i smelt frys pakken

ObsID: 180572

Salten / BODØ

Snø

12.02.2019 kl. 14:44

24 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Bruddkant under toppskalv i Mølnelva.

ObsID: 180566

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2019 kl. 10:59

426 moh

kjus@nortind (***)

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

ObsID: 180499

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2019 kl. 10:57

507 moh

kjus@nortind (***)

Vær

Ikke nedbør 13 m/s fra V → 60% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180496

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

12.02.2019 kl. 05:36

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180445

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

12.02.2019 kl. 03:51

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180443

Salten / BODØ

Snø

11.02.2019 kl. 14:31

259 moh

Martin Sann (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Sann

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø i området og flere ferske skavler. Tydelig skarelag under fersk snø.

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke skjedd. Skiløper kunne blitt tatt av skredet og blitt dratt ned en kort skrent. mulig fall og kollisjon med trær. Ingen stor fare. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Skredhendelse

11. feb 14:31 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 267 moh og sluttet på 267 moh Kantkornet snø over skarelag 25 cm høy og 4 m bred bruddkant Leområder Øvre bergområde på østlig oppstigning mot Yttertinden. 260moh. Lite skred av fokksnø i leheng og brattheng, utløst av skiløper. Vindpakket snø over ett finkornet snølag som igjen lå på ett skarelag. Skred løste ut ca. 3m over skiløper.

ObsID: 180411

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 11:39

586 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøfokk på 600 moh

Vær

ObsID: 180322

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 11:39

603 moh

kjus@nortind (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø -3 °C 9 m/s fra NV ↘ 70% skyer Dagen begynte med snøvær via opphold og byger med hagl.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ustabile fokksnølag i ø-s heng. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket i ø-s helling bærer preg av flakdannelse pga vind, men også pga temp. Litt tung kjøresnø egentlig.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S over 300 moh

ObsID: 180342

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 11:15

457 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind

Tester

ECTP3@50cmQ2 Dårlig

ObsID: 180310

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 11:03

457 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 180306

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 10:57

436 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut S Lite testheng. Uløst med hensIkt.

ObsID: 180303

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

11.02.2019 kl. 05:31

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180239

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org