Snøskredvarsel for Salten tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå leområder hvor det legger seg opp ferske nysnøflak. Svake lag i snødekket gir en utfordrende situasjon.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har kommet mye nysnø og det kan i tillegg komme opp mot 30 cm nysnø tirsdag. Dominerende vindretning har vært V-NV, slik at størst fokksnøansamlinger har lagt seg i øst-vendte leformasjoner. Noen store naturlig utløste skred kan forekomme natt til tirsdag og tirsdag morgen når været er mest intenst. Noe roligere vær utover ettermiddag/kveld vil redusere faren for naturlig utløste. Men det vil være lett å løse ut opp mot store skred. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket og det skal mye til for å påvirke dem.
I vindutsatt terreng er snøoverflata vindpakka, og noen steder er det avblåst. Fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Dominerende vindretning den siste tiden har vært fra sørøst. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle av smelteomvandla snø. Snøgrensa går ved havnivå. I skogen og i skjerma terreng finnes det fremdeles mange steder løs snø og godt skiføre.
Det er flere lag med kantkorn dypt i snødekket.
Lørdag ble det observert overflaterim. Mandag meldes det om tildels kraftig snøfokk og ferske sprekker og lett å løse ut små skred.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør lengst nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

12.02.2019 kl. 14:52

364 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Sølve@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  S
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Ø-vendt heng. 150 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i fersk vindtransportert snø i SØ-sektor. Nedføyket nysnø/hagl

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svak lyd, men person 30 meter fra utløse punkt følte setningen. Det var tykt snødekke med mye fersk vindtransportert snø hvor drønnet ble utløst. På samme sted ble det fremprovosere skytende sprekker i skavl/leformasjon, men antar at drønnet kom fra lag dypere i snødekket det var lite tegn til propagering i fokksnø og heller ikke sprekkdannelse da drønnet ble utløst. Antatt lag er angitt i profil.

Skredfarevurdering

Det er fokksnø som virker å være dagens problem.

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr NØ-vind har fraktet mye snø. Over skoggrensen er snødekket vindpåvirket med hard vindskare. Myk vindpåvirket snø i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt Kornstørrelse 1-2 mm under tynt skarelag. Det svake lag er antatt å være 25 cm tykt lag med delvis nedbrutt snø/finkornet snø som delvis er omdannet til kantkorn.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 200 moh

Vær

Snø 0 °C 14 m/s fra NV ↘ 90% skyer I dag har det vært bygevær med tidvis tette snøbyger og sterk vind. Det har kommet 10-20 cm siste par dager. I natt blåste det opp.

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F RG/RGxf 0 mm/2 mm Rimlag Mulig at det var dette laget som kollapset da drønn ble utløst, 75 cm P MFcr 0 mm/0 mm Lommer med fasetterte krystaller i smelt frys pakken

ObsID: 180572

Salten / BODØ

Snø

12.02.2019 kl. 14:44

24 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Bruddkant under toppskalv i Mølnelva.

ObsID: 180566

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2019 kl. 10:59

426 moh

kjus@nortind (***)

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

ObsID: 180499

Salten / FAUSKE

Snø

12.02.2019 kl. 10:57

507 moh

kjus@nortind (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 13 m/s fra V → 60% skyer

ObsID: 180496

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

12.02.2019 kl. 05:36

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180445

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

12.02.2019 kl. 03:51

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180443

Salten / BODØ

Snø

11.02.2019 kl. 14:31

259 moh

Martin Sann (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Sann

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø i området og flere ferske skavler. Tydelig skarelag under fersk snø.

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke skjedd. Skiløper kunne blitt tatt av skredet og blitt dratt ned en kort skrent. mulig fall og kollisjon med trær. Ingen stor fare. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Skredhendelse

11. feb 14:31 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 267 moh og sluttet på 267 moh Kantkornet snø over skarelag 25 cm høy og 4 m bred bruddkant Leområder Øvre bergområde på østlig oppstigning mot Yttertinden. 260moh. Lite skred av fokksnø i leheng og brattheng, utløst av skiløper. Vindpakket snø over ett finkornet snølag som igjen lå på ett skarelag. Skred løste ut ca. 3m over skiløper.

ObsID: 180411

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 11:39

586 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøfokk på 600 moh

Vær

ObsID: 180322

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 11:39

603 moh

kjus@nortind (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ustabile fokksnølag i ø-s heng. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket i ø-s helling bærer preg av flakdannelse pga vind, men også pga temp. Litt tung kjøresnø egentlig.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S over 300 moh

Vær

Snø -3 °C 9 m/s fra NV ↘ 70% skyer Dagen begynte med snøvær via opphold og byger med hagl.

ObsID: 180342

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 11:15

457 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind

Tester

ECTP3@50cmQ2 Dårlig

ObsID: 180310

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 11:03

457 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 180306

Salten / FAUSKE

Snø

11.02.2019 kl. 10:57

436 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut S Lite testheng. Uløst med hensIkt.

ObsID: 180303

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

11.02.2019 kl. 05:31

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180239

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 21:24

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 180214

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 07:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180049

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 07:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180056

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 07:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180084

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 07:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180094

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

10.02.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180047

Salten / SALTDAL

Snø

09.02.2019 kl. 13:52

41 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Kantkorndannelse i snødekket.

Notater

Varierende tykkelse på snødekket i dette området. 10-50cm snø der snøen varierte fra å være helt løs ubunden snø, til å være løs med et vindpakket lag oppå i pencil hardhet. Snøen var helt tørr og kantkorn laget var tykt, 10cm og tykkere.

Vær

-3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 20% skyer På dette stedet var det nesten vindstille men like ved var det 10 m/s fra SØ. Vinden kom ut fra Knallerdalen.

ObsID: 180025

Salten / FAUSKE

Snø

09.02.2019 kl. 13:51

382 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  steinar

Notater

Snødekke

Overflaterim

ObsID: 179921

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

09.02.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179851

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org