Snøskredvarsel for Salten søndag 10.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra sørøst kan danne små ferske fokksnøflak i nordvestvendte leområder. Det kan også være dårlige bindinger mellom lag i eldre fokksnø, og noen steder kan fokksnøen ligge på glatt skare. Det er kaldt, og det tar da lang tid for fokksnøen å stabilisere seg. Det finnes også vedvarende svake lag av kantkorn som kan være mulig å påvirke. En bør være spesielt oppmerksom på dette i indre deler av regionen.
I vindutsatt terreng er snøoverflata vindpakka, og noen stader er det avblåst. Særlig mot S og Ø. Fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Dominerende vindretning den siste tiden har vært fra sørøst. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle av smelteomvandla snø. Snøgrensa går ved havnivå. I skogen og i skjerma terreng finnes det fremdeles mange steder løs snø og godt skiføre.
Det er flere lag med kantkorn dypt i snødekket.
Onsdag var det observert overflaterim.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst.
-16 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 21:24

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 180214

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 07:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180049

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 07:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180056

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 07:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180084

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

10.02.2019 kl. 07:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180094

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

10.02.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180047

Salten / SALTDAL

Snø

09.02.2019 kl. 13:52

41 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

-3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 20% skyer På dette stedet var det nesten vindstille men like ved var det 10 m/s fra SØ. Vinden kom ut fra Knallerdalen.

Notater

Varierende tykkelse på snødekket i dette området. 10-50cm snø der snøen varierte fra å være helt løs ubunden snø, til å være løs med et vindpakket lag oppå i pencil hardhet. Snøen var helt tørr og kantkorn laget var tykt, 10cm og tykkere.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Kantkorndannelse i snødekket.

ObsID: 180025

Salten / FAUSKE

Snø

09.02.2019 kl. 13:51

382 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  steinar

Snødekke

Overflaterim

Notater

ObsID: 179921

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

09.02.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179851

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

08.02.2019 kl. 07:07

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179693

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

08.02.2019 kl. 01:05

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179668

Salten / BODØ

Snø

07.02.2019 kl. 12:06

616 moh

Sølve@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Nv heng 500 m
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Nv heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  V
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Kantkorn

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø virker ustabil. Flakene glir lett og glatt, men er tynne. Dårlig propagering. Kanskje mest sannsynlig å utløse små skred i bratte definerte nv heng. Når det gjelder vedvarende svake lag virker ikke det å være et problem på dette stedet, men mitt inntrykk er at det er kantkorn mange steder i regionen. Mangel på respons gjør det vanskelig å definere som et problem, men jeg tror det ligger på grensen når man vurdere hele regionen. Det er i alle fall noe alle som ferdes i bratt terreng burde være obs på fremover. Ved fortsatt kaldt vær ventes det at kantkorn utvikler seg ytterligare Det er spådd mildvær neste uke. Det blir interessant å se om det vil gi respons på kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Generelt lite og vindpåvirket snø på ytre del av Bodøhalvøya. Kom 3-4 cm i forrigårs. I lesider er det 10-15 cm myk snø. Ellers hard skare i ulike varianter. Største delen av snødekket er smelt frys skare. Det som tidligere var over er på de fleste steder blåst bort. I smeltfryspakken som er 40-50 cm er det flere lag med kantkorn. Lagene virker ofte lite kontinuerlig og ujevne ispedd smeltfrysskare. Dette er hvordan kantkornlagene fremstår på dette fjellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 2500 moh

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra Ø ← 30% skyer -13 ved bilen. Kjennes ut som solen gir littegrann varme.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ferske sprekker Fersk vindtransportert snø sprekker opp i le NV. Tynne, Myke flak over nysnø. Propagerer dårlig.

ObsID: 179563

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

07.02.2019 kl. 07:46

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179500

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

07.02.2019 kl. 05:34

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179493
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.