Snøskredvarsel for Salten onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblem er knytta til områda der det har blitt pålagra fokksnø dei siste dagane. Det kan vere dårlege bindingar mellom lag i fokksnø, og somme stadar kan fersk fokksnø ligge på glatt skare. Det kan også finnast vedvarande svake lag av kantkorn som kan vere mogeleg å påverke. Det er eit aktuelt skredproblem i naboregion Svartisen og ein bør vere særskilt merksam på dette også i dei delane av Salten som grensar mot Svartisen og i indre delar av Salten.
I vindutsatt terreng er snøoverflata vindpakka, og somme stadar er det avblåst. Særleg mot S og Ø. Fokksnø av varierande hardheit finst mange stader. Dominerande vindretning den siste tida har vore frå søraust. Det gamle snødekket består av fleire skarelag, lag av fokksnø og ein solid såle av smelteomvandla snø. Snøgrensa går ved havnivå. I skogen og i skjerma terreng finst det framleis mange stader laus snø og godt skiføre.
Det har blitt observert eit tjukt kantkornlag under siste fokksnø. Tjukke lag har ofte liten evne til brotforplanting.
1 mm i døgnet, opp mot 7 mm i mest utsatt område.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-19 °C til -13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-19 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

06.02.2019 kl. 14:29

117 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 70% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Overflaterim har startet å dannes i nysnøen som kom siste døgn.

ObsID: 179383

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

06.02.2019 kl. 14:14

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179382

Salten / FAUSKE

Snø

06.02.2019 kl. 13:14

520 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Fokkznø

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 179374

Salten / FAUSKE

Snø

05.02.2019 kl. 10:11

466 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Fremstikkende rabb
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Kantkornlag under mildværskara. 60 cm snødekke ved funnsted.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Nærmer seg beger ved rabben

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På utstikkende terreng har all snø ned til milværsskara blitt blåst bort.

ObsID: 179214

Salten / FAUSKE

Snø

04.02.2019 kl. 09:47

621 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  NV vendt le heng på 630 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ingen store temp differanser over og under skarelag.

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Den sterke vinden de siste dagene har banket hardt på snødekket. Stedvis er skaren eksponert.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold generelt på fjellet. Varslet faregrad er riktig Det har vært mye vind de siste dagene og endel vindtransport, men det virker som snødekket er stabilt. Vær likevel oppmerksom i le-heng der ny fokksnø enda trenger litt tid på å stabilisere.

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng N, V, NV over 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP30@66cmQ3 God Stabiliteten i den nye fokksnøen er god.

ObsID: 179110

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

04.02.2019 kl. 05:21

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179073

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org