Snøskredvarsel for Salten mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner med fersk fokksnø. Mest utsatt er NV-vendte lesider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opptil kuling styrke første del av dagen kan fortsatt flytte på litt snø noen steder, men pga at vindretningen har vært så stabil over en lang periode så forventes det jevnt over at det nå er svært begrenset med løssnø tilgjengelig for transport. Eldre fokksnøflak vil stort sett ha stabilisert seg, og det kreves trolig stor tilleggsbelastning for å påvirke større fokksnøflak. Men vær fortsatt oppmerksom i leheng der vinden har dannet nye, mindre fokksnøflak de siste par dagene. Nært skoggrensen er mest utsatt. Det har tidligere vært observert flere vedvarende svake lag, men sålangt ingen med markant evne til bruddforplantning. Det kalde tørre været gir forhold for videre utvikling.
Dominerende vindretning den siste tiden har vært fra SØ og SV, tildels kraftig vind. Snøoverflaten er vindpakket og avblåst i vindutsatt terreng og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle i bunn. Snøgrensa går ved havnivå. I skogen og i skjermet terreng finnes det fortsatt mange steder løs snø og godt skiføre.
Det finnes kantkorn over skarelaget fra romjulen, men det er låst under massive skarelag og er ikke mulig å påvirke per nå. Onsdag ble det observert et tykt kantkornlag under siste fokksnø. Dette er foreløpig ikke med som et eget skredproblem fordi tykke lag ofte har liten evne til bruddforplantning, og de var heller ikke velutviklet enda. Men dette må følges videre.
Det ble lørdag rapportert om et naturlig utløst tørt flakskred str. 2 i Junkerdalen. Sannsynligvis gått på kantkornlag.
Torsdag ble det observert kantkorndannelse på snøoverflaten.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-22 °C til -13 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-24 °C til -16 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

04.02.2019 kl. 09:47

621 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  NV vendt le heng på 630 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ingen store temp differanser over og under skarelag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold generelt på fjellet. Varslet faregrad er riktig Det har vært mye vind de siste dagene og endel vindtransport, men det virker som snødekket er stabilt. Vær likevel oppmerksom i le-heng der ny fokksnø enda trenger litt tid på å stabilisere.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng N, V, NV over 400 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Den sterke vinden de siste dagene har banket hardt på snødekket. Stedvis er skaren eksponert.

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP30@66cmQ3 God Stabiliteten i den nye fokksnøen er god.

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179110

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

04.02.2019 kl. 05:21

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179073

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

02.02.2019 kl. 18:30

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178886

Salten / SALTDAL

Snø

02.02.2019 kl. 13:42

1184 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  André@obskorps

Skredaktivitet

2. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 1100 moh og 900 moh Ukjent når det nøyaktig har gått. Tydelig kantkorn utvikling

ObsID: 178846

Salten / SALTDAL

Snø

02.02.2019 kl. 10:35

364 moh

André@obskorps (***)

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Observasjoner er bare gjort via den lille blokktesten og håndtester. Snødekket består av en myk overflate som litt gradvis blir hardereCa fra F til 4F etterfulgtav et 5cm tykt rundet RG snødekke med Løsere snø under. Kjennes ut som RGfx. nytt MFcr somer i ferd med å spises opp. nye 5 cm RGfx. Tydelig skarelag IF med FC som fortsatt har bindinger under. ned mot bakken ligger det vidre 2 harde skarelag med frosen snø mellom som er hard.K. Alle blokktester viser gode bindinger i skogen. Noen av testene gikk i brudd under første tydelige skarelag med mye kraft. Vi kom aldri over tregrensen pga dårlig vær. Ingen ECT gikk ibrudd (ECTX)

ObsID: 178975

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

01.02.2019 kl. 05:42

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178642

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org