Snøskredvarsel for Salten lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra SØ, vil kunne fortsette å danne små ferske fokksnøflak der det ligger løssnø igjen. Men mengden vil være begrenset nå som det har blåst fra samme retning i flere dager. Eldre fokksnøflak går mot en stabilisering, men det tar lengre tid når det er lave temperaturer som nå. Det har tidligere vært observert flere vedvarende svake lag, men ingen markante med bruddforplantningsevne sålangt, men det kalde tørre været gir forhold for videre utvikling.
Dominerende vindretning den siste tiden har vært fra SØ og SV, tildels kraftig. Snøoverflaten er vindpakket og avblåst i vindutsatt terreng og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle i bunn. Snøgrensa går ved havnivå. I skogen og i skjermet terreng kan det fortsatt mange steder finnes løs snø og godt skiføre.
Det finnes kantkorn over skarelaget fra romjulen, men det er låst under massive skarelag og ikke mulig å påvirke per nå. Onsdag ble det observert et tykt kantkornlag under siste fokksnø. Tar dette foreløpig ikke med som et eget skredproblem fordi tykke lag ofte har liten evne til bruddforplantning, de var heller ikke velutviklet enda. Men dette må følges med på.
Torsdag ble det observert kantkorndannelse på snøoverflaten.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-23 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørøst om ettermiddagen.
-22 °C til -12 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

02.02.2019 kl. 18:30

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178886

Salten / SALTDAL

Snø

02.02.2019 kl. 13:42

1184 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  André@obskorps

Skredaktivitet

2. feb. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 1100 moh og 900 moh Ukjent når det nøyaktig har gått. Tydelig kantkorn utvikling

ObsID: 178846

Salten / SALTDAL

Snø

02.02.2019 kl. 10:35

364 moh

André@obskorps (***)

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Observasjoner er bare gjort via den lille blokktesten og håndtester. Snødekket består av en myk overflate som litt gradvis blir hardereCa fra F til 4F etterfulgtav et 5cm tykt rundet RG snødekke med Løsere snø under. Kjennes ut som RGfx. nytt MFcr somer i ferd med å spises opp. nye 5 cm RGfx. Tydelig skarelag IF med FC som fortsatt har bindinger under. ned mot bakken ligger det vidre 2 harde skarelag med frosen snø mellom som er hard.K. Alle blokktester viser gode bindinger i skogen. Noen av testene gikk i brudd under første tydelige skarelag med mye kraft. Vi kom aldri over tregrensen pga dårlig vær. Ingen ECT gikk ibrudd (ECTX)

ObsID: 178975

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

01.02.2019 kl. 05:42

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178642

Salten / BODØ

Snø

31.01.2019 kl. 13:32

583 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN23@25cmQ3 500 moh. SV

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra Ø ← 60% skyer -10 Ved bilen

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyket nysnø i NV leheng. Lett å løse ut. Tynne lag hvor vi var. Dette vil avhenge av henteområde og hvor mye snø som var tilgjengelig for SØ-vind. Skredstørrelse 2. Noen heng. Gradvis stabilisering men det tar nok tid i kulden. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, V, NV over 400 moh

Snødekke

Ikke snøfokk I skogen: ca 20-30 løst. Kantkorndannelse i overflaten. Skoggrense: noe snø 0-10 cm tilgjengelig for transport. Over skoggrensen: På eksponerte rygger er det avblost, vindskare og mildværsskare. Ellers er snødekket relativt jevnt fordelt med litt løs eller myk snø på toppen.

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i lite NV heng. Propagerer og glir ut på nedføyket nysnø. Q1.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F DF/FCsf 0 mm/0 mm Kantkorn i de øverste cm., 17 cm 1F RG 0 mm/0 mm Lag med vekselvis P-1F hardhet. Begynnende kantkorn i 1F lag midt i denne pakken. , 1 cm 1F FC 2 mm/0 mm Skarelag Kankorn under dette laget. Ikke særlig utviklet, gav brudd (ECT) ved 23 slag., 43 cm P RG 0 mm/0 mm Vekselvis P-1F., K MFcr 0 mm/0 mm Total snødybde 225 cm. 550 moh. SØ.

ObsID: 178573

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

31.01.2019 kl. 05:41

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178479

Salten / FAUSKE

Snø

30.01.2019 kl. 10:32

381 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute

Snødekke

Kantkornlag under utvikling.-9,5 over og -7,1 20 cm under. Tynt snødekke på stedet. Ca 7_10 cm tykt svakt lag

ObsID: 178339

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

30.01.2019 kl. 05:36

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178309

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

30.01.2019 kl. 04:15

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178308

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org