Snøskredvarsel for Salten fredag 01.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra SØ, vil kunne fortsette å danne små ferske fokksnøflak der det ligger løssnø igjen. Men mengden vil være begrenset nå som det har blåst fra samme retning i flere dager. Eldre fokksnøflak går mot en stabilisering, men det tar lengre tid når det er lave temperaturer som nå. Det har tidligere vært observert flere vedvarende svake lag, men ingen markante med bruddforplantningsevne sålangt, men det kalde tørre været gir forhold for videre utvikling.
Dominerende vindretning den siste tiden har vært fra SØ og SV, tildels kraftig. Snøoverflaten er vindpakket og avblåst i vindutsatt terreng og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle i bunn. Snøgrensa går ved havnivå. I skogen og i skjermet terreng kan det fortsatt mange steder finnes løs snø og godt skiføre.
Det finnes kantkorn over skarelaget fra romjulen, men det er låst under massive skarelag og ikke mulig å påvirke per nå. Onsdag ble det observert tykt kantkornlag under siste fokksnø. Tar dette foreløpig ikke med som et eget skredproblem fordi tykke lag ofte har liten evne til bruddforplantning, de var heller ikke velutviklet enda. Men dette må følges med på.
Torsdag ble det observert kantkorndannelse på snøoverflaten.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-22 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-23 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

01.02.2019 kl. 05:42

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178642

Salten / BODØ

Snø

31.01.2019 kl. 13:32

583 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk I skogen: ca 20-30 løst. Kantkorndannelse i overflaten. Skoggrense: noe snø 0-10 cm tilgjengelig for transport. Over skoggrensen: På eksponerte rygger er det avblost, vindskare og mildværsskare. Ellers er snødekket relativt jevnt fordelt med litt løs eller myk snø på toppen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyket nysnø i NV leheng. Lett å løse ut. Tynne lag hvor vi var. Dette vil avhenge av henteområde og hvor mye snø som var tilgjengelig for SØ-vind. Skredstørrelse 2. Noen heng. Gradvis stabilisering men det tar nok tid i kulden. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra Ø ← 60% skyer -10 Ved bilen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, V, NV over 400 moh

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i lite NV heng. Propagerer og glir ut på nedføyket nysnø. Q1.

Tester

ECTN23@25cmQ3 500 moh. SV

Snøprofil

5 cm 4F DF/FCsf 0 mm/0 mm Kantkorn i de øverste cm., 17 cm 1F RG 0 mm/0 mm Lag med vekselvis P-1F hardhet. Begynnende kantkorn i 1F lag midt i denne pakken. , 1 cm 1F FC 2 mm/0 mm Skarelag Kankorn under dette laget. Ikke særlig utviklet, gav brudd (ECT) ved 23 slag., 43 cm P RG 0 mm/0 mm Vekselvis P-1F., K MFcr 0 mm/0 mm Total snødybde 225 cm. 550 moh. SØ.

ObsID: 178573

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

31.01.2019 kl. 05:41

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178479

Salten / FAUSKE

Snø

30.01.2019 kl. 10:32

381 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute

Snødekke

Kantkornlag under utvikling.-9,5 over og -7,1 20 cm under. Tynt snødekke på stedet. Ca 7_10 cm tykt svakt lag

ObsID: 178339

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

30.01.2019 kl. 05:36

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178309

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

30.01.2019 kl. 04:15

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178308

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

29.01.2019 kl. 22:07

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178276

Salten / BODØ

Snø

29.01.2019 kl. 14:30

231 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Snøføyk langs bakken
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Utsikt mot nordøst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Utsikt mot Heggmotinden

Vær

Ikke nedbør -10 °C 15 m/s fra Ø ← Kraftig vind i fjellet og mye snøføyk langs bakken. Tydelige tegn på vindpakket snø i leformasjoner i fjellet og tidvis isskare der snøen har blåst vekk.

ObsID: 178266

Salten / FAUSKE

Snø

29.01.2019 kl. 11:31

600 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Stabilitetstester i nordvendt side gir Ingen utslag på ECT. Finner kantkorn under skaren. Det snødekket er tynt er temp gradienten over/under skaren ca 3 grader. Skaren er stedvis meget solid ca 4 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ikke vindpåvirket snø ved p618 S Nattmålstuva.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde fra p618 mot Eitråskardtind. Ingen snøfokk.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På toppene nært Bodø er det lett/moderat snøfokk. Toppene i Valnesfjord er lite vindpåvirket. Stort sett nydelig skiføre i urørt snø opp til 7-800 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er stort sett stabilt. Mulig det kan bli enkelte le-heng med fokksnø over svakt lag. Avhengig av vindstyrke. Det ligger ca 10-15 cm tørr løssnø i terrenget. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Nydelig vær, lite vind (på toppene 1000 moh noe dnøfokk), kaldt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Noe snøtransport i høyden, men ellers lite vindpåvirket snødekke.

ObsID: 178226

Salten / FAUSKE

Snø

29.01.2019 kl. 10:43

478 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bildet viser noe snøtransport ilø siste døgn. Vinder fra SØ

Snødekke

ObsID: 178197

Salten / FAUSKE

Snø

29.01.2019 kl. 10:24

336 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Kantkornlag under skare

ObsID: 178194

Salten / BODØ

Snø

29.01.2019 kl. 10:00

352 moh

Marthe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marthe
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marthe

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SV ↗

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fersk vindtransportert snø i renner

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Propegerende sprekker i ormåder med fokksnø

ObsID: 178199

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

29.01.2019 kl. 05:43

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178174

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

29.01.2019 kl. 04:03

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178173

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org