Snøskredvarsel for Salten onsdag 30.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt kraftig vind fra SØ frem til onsdag ettermiddag vil fortsette å danne ferske fokksnøflak der det ligger løssnø tilgjengelig. Eldre fokksnøflak går sakte mot en stabilisering, men det tar lengre tid når det er lave temperaturer som nå. Det har vært forhold for dannelse av kantkornlag ifm mildværskare under fokksnøen, og det er rapportert at dette begynner å bli aktivt i naboregion Svartisen. Det er derfor verdt å være oppmerksom på at dette også kan være aktuelt enkelte steder i Salten.
Sterk vind fra sørøst siste tiden har gitt en vindpåvirket og avblåst snøoverflate i vindutsatt terreng og store mengder fokksnø i lesider og beskyttet terreng. I den nordvestlige delen av regionen kom det søndag lokalt mye snø kombinert med kraftig vind fra SV. Dette ga stor pålagring av nysnø også i lesider mot NØ.
Det finnes kantkorn over skarelaget fra romjulen, men det er låst under massive skarelag og ikke mulig å påvirke per nå. Det er også observert overflaterim i enkelte leområder, men det lå på myk overflate. Ha i bakhodet at et nytt kantkornlag er observert i naboregion Svartisen.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-24 °C til -16 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-23 °C til -12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Litt minkende vind utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

30.01.2019 kl. 10:32

381 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute

Snødekke

Kantkornlag under utvikling.-9,5 over og -7,1 20 cm under. Tynt snødekke på stedet. Ca 7_10 cm tykt svakt lag

ObsID: 178339

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

30.01.2019 kl. 05:36

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178309

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

30.01.2019 kl. 04:15

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178308

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

29.01.2019 kl. 22:07

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178276

Salten / BODØ

Snø

29.01.2019 kl. 14:30

231 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Snøføyk langs bakken
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Utsikt mot nordøst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Utsikt mot Heggmotinden

Vær

Ikke nedbør -10 °C 15 m/s fra Ø ← Kraftig vind i fjellet og mye snøføyk langs bakken. Tydelige tegn på vindpakket snø i leformasjoner i fjellet og tidvis isskare der snøen har blåst vekk.

ObsID: 178266

Salten / FAUSKE

Snø

29.01.2019 kl. 11:31

600 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Stabilitetstester i nordvendt side gir Ingen utslag på ECT. Finner kantkorn under skaren. Det snødekket er tynt er temp gradienten over/under skaren ca 3 grader. Skaren er stedvis meget solid ca 4 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ikke vindpåvirket snø ved p618 S Nattmålstuva.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde fra p618 mot Eitråskardtind. Ingen snøfokk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er stort sett stabilt. Mulig det kan bli enkelte le-heng med fokksnø over svakt lag. Avhengig av vindstyrke. Det ligger ca 10-15 cm tørr løssnø i terrenget. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Nydelig vær, lite vind (på toppene 1000 moh noe dnøfokk), kaldt.

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På toppene nært Bodø er det lett/moderat snøfokk. Toppene i Valnesfjord er lite vindpåvirket. Stort sett nydelig skiføre i urørt snø opp til 7-800 moh.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Noe snøtransport i høyden, men ellers lite vindpåvirket snødekke.

ObsID: 178226

Salten / FAUSKE

Snø

29.01.2019 kl. 10:43

478 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bildet viser noe snøtransport ilø siste døgn. Vinder fra SØ

Snødekke

ObsID: 178197

Salten / FAUSKE

Snø

29.01.2019 kl. 10:24

336 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Kantkornlag under skare

ObsID: 178194

Salten / BODØ

Snø

29.01.2019 kl. 10:00

352 moh

Marthe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marthe
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marthe

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SV ↗

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fersk vindtransportert snø i renner

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Propegerende sprekker i ormåder med fokksnø

ObsID: 178199

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

29.01.2019 kl. 05:43

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178174

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

29.01.2019 kl. 04:03

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178173

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

28.01.2019 kl. 05:37

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178031

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

27.01.2019 kl. 07:22

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177863

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

27.01.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177861

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.