Snøskredvarsel for Salten lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forholde. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø. Vedvarende svakt lag kan fortsatt påvirkes.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil være knyttet den tørrsnøen som kommer som snøbyger i løpet av dagen og det som eventuelt er igjen etter fredagens uvær fra V og NV. Store områder ventes å være avblåst til mildværsskare, men i noen områder kan det ligge betydelige mengder innblåst snø. Fokksnøen vil trolig stabilisere seg raskt på grunn avga gunstige temperaturer og at vinden presser snøen godt sammen. Sålen av smelteomvandlet snø under skoggrensen vil fort bli stabil nå som det blir kaldere.
Torsdag var det mildvær til ca 1000 moh i regionen og lokalt mye nedbør. Fredag er det svært kraftig vind, på det meste storm styke, men det ikke de helt store nedbørmengdene. Snødekket frem til torsdag besto av smelteomvandlet snø og enkelte skarelag opp til min. 700 moh. med 5-40 cm seig fokksnø over. Over 700 moh er det fortsatt tørrsnø og tilhørende lagdeling.
Senest onsdag ga det vedvarende svake laget av kantkorn ved bakken lyd fra seg. Så mye tyder på at det fortsatt må regnes med, dog mest i høyfjellet.
Fredag formiddag er det fortsatt mildt i regionen og et par plussgrader ved havnivå, men temperaturen er synkende.
35 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Storm fra vest., endring til liten storm fra nordvest om formiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt minkende vind om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

12.01.2019 kl. 23:25

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175335

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

12.01.2019 kl. 05:45

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det er blitt kaldere. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 175206

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

12.01.2019 kl. 04:12

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175205

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

11.01.2019 kl. 14:32

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 175131

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 04:18

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175026

Salten / FAUSKE

Snø

10.01.2019 kl. 10:36

213 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Jannicke@obskorps Kommentar:  Bilde retning S på 210moh kl 11.00
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Regn begynte kl 10.30. Rask temperaturstigning før det. Vindendring fra SØ til NV mellom kl9 og 11

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

På observasjonstidspunkt er ingen svake lag og stabilt snødekke på denne høyden. Regn og rask temp.stign vil øke skredfaren gjennom opphopning av vann og gi skredproblem våt snø Regn og vind vil gi økt skredfare Varslet faregrad er riktig Har ikke god nok oversikt over forholdene i området til å kommentere dette, utover at varslet faregrad synes riktig

Vær

Regn 2,4 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Rask temperaturøkning i morges. Vinendring mellom kl 9 og 11 fra SØ til NV Regn begynte ca 10.30

Tester

CTH29@82cmQ2 God kun antydning til brudd på 29 slag

ECTX

CTH29@82cmQ2 God Kun antydning til brudd på 58 cm. Her går det også relativt lett ut med spadetest, men dette ligger så dypt i snødekket at vanskelig å løse ut. (Mulig det har ligget et rimlag her på et tidspunkt? Men dette er ikke tydelig lenger.)

ECTX God Våt snø i øvre lag absorberer godt slagene. Lite mulighet for å påvirke lag under.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm F RG 0 mm/0 mm W, 24 cm F- RGlr 0 mm/0 mm M-W, 18 cm 4F RGlr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm, 22 cm 4F MFpc 3 mm/0 mm, 8 cm K MFcr 3 mm/0 mm kornstr 3-10 mm, 50 cm F MFpc 0 mm/0 mm Kornstr. 1-4 mm -2,4 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 40 cm, 0,3 °C @ 60 cm, 0,3 °C @ 80 cm, 0,3 °C @ 100 cm, 0,3 °C @ 120 cm, 0,5 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174941

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

09.01.2019 kl. 23:01

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 174834

Salten / Valnesfjord

Snø

09.01.2019 kl. 10:23

577 moh

Marthe (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En god del fokksnø i sør- sør/østlige vendte sider over 500 høydemeter ca.

Vær

Snø -1 °C 3 m/s

ObsID: 174803

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

09.01.2019 kl. 08:16

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 174677

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org