Snøskredvarsel for Salten tirsdag 08.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i høyfjellet. Vær svært varsom i områder med fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme der det kommer mest nysnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over mildværsgrensen har det kommet mye nysnø og vind og vært stor pålagring av fokksnø i leheng. Mer vind og mer snø vil føre til enda mer pålagring av snø i leområder mot øst og sør. Siden det er ventet bygevær vil det være store variasjoner i hvor det kommer mest nedbør. Det vil være svært lett å løse ut skred i de ferske flakene av fokksnø og naturlig utløste skred kan forekomme der det kommer mest nysnø. Det vedvarende svake laget med kantkorn er fortsatt tilstede, men blir stadig vanskeligere å løse ut. Under skoggrensen er det gamle snødekket stabilt, men i åpne områder vil vinden herje og det kan legges opp flak av fokksnø som er lett å løse ut også her.
Over mildværsgrensen har nedbør som snø og vind ført til stor pålagring av fokksnø i leområder. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder. Under mildværsgrensen har mildvær og regn fuktet opp snødekket.
Det er observert kantkorn i snødekket. Under mildværsgrensen er nok disse i stor grad borte.
Før og under mildværet var det stor skredaktivitet, men på grunn av begrenset sikt de siste dagene er det få skred som er rapportert inn fra høyere fjellområder.
Mandag formiddag gikk nullgradersgrensen 100 - 300 moh.
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til mandag.
Skyet.
Periodevis stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

08.01.2019 kl. 16:23

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 174622

Salten / FAUSKE

Snø

08.01.2019 kl. 12:34

279 moh

Michael (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Michael

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: 15-25 cm vindtransportert nysnø i leheng. Fant 2 sjikt innad i nysnøen.

ObsID: 174561

Salten / FAUSKE

Snø

08.01.2019 kl. 11:57

407 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Enkel snøprofil

Snødekke

125 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I snøprofil på ca. 400 moh var temperaturen i snøen fra bakken og opp til ca 90 cm 0 grader, videre opp til toppen (125 cm) var temp under 0 grader.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snø og mye vind gir ansamling av fokksnø i leheng over tregrensa. Opp til mildværsgrensa for de siste dagene har nysnøen festet seg godt til skaren, men det er sjiktoverganger i fokksnøen. Meldes noe nedbør og en del vind fra NV som gjør at faregraden vil holde seg neste døgn. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174579

Salten / FAUSKE

Snø

08.01.2019 kl. 09:58

64 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Snødekke

2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Snø -2 °C 80% skyer Temperaturen ved havnivå er +1 grad. Mildt i går, synkende temperatur til i dag.

ObsID: 174528

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

07.01.2019 kl. 07:34

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174373

Salten / FAUSKE

Snø

06.01.2019 kl. 14:00

530 moh

kjus@nortind (***)

Snødekke

Fuktig snø. Antar fuktig snø helt opp til 700 moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Været er varslet kaldere med vind og nedbør i form av snø. Antar at snøen vil binde godt til det fuktige snødekket, men vind vil flytte på den nye snøen og skape fokksnø i leheng. Varslet faregrad er riktig

Vær

Yr 3 °C 0 m/s 100% skyer Været på kjøreturen Bodø-Sulis t/r var preget av mildvær (fra +5 til +1) med regn og delvis lett tåke. Yr i Sulitjelma, men opphold i Daja. Lite til ingen vind.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet registrert på kjøretur fra Bodø t/r Sulis. Været begrenset mye av sikten til fjells, men fra toppen av alpinbakken i Sulis (Daja) har jeg hatt relativt greit utsyn over de lavere fjellområdene som omkranser Sulitjelma.

ObsID: 174341

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

06.01.2019 kl. 05:29

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 174232

Salten / STEIGEN

Snø

05.01.2019 kl. 12:27

339 moh

Gunnar (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gunnar Kommentar:  Fra snøprofil. Legger inn profil seinere.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Annet Våt Etter et kraftig regnvær har snøen nå stabilisert seg.

Skredfarevurdering

1 Liten På denne høyden er nå snøen kram hele veien. Blir lite skredfare av det. Høyere opp kan det være tørr snø som har fokket. Her må en være mere varsom. Hvis det blir kaldere forventes det at all snøen fryser sangen til skare. Det kan da utvikles krystaller nede mot bakken siden det ikke er frost i bakken. Det kan også være annerledes oppe mot toppene det det har vært kaldere. Varslet faregrad er riktig Er enig i varsel.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Få bratte heng over 0 moh

Vær

Yr 0,6 °C 0 m/s 100% skyer Helt stille og yr.

Tester

Ikke vits å ta test i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm/0 mm W, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm W, 38 cm 1F MFcl/MFcl 1 mm/0 mm W, 35 cm 4F MF/MFcl 2 mm/0 mm W, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm W, 4 cm 4F MF 3 mm/0 mm W -0,4 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 15 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 45 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm

ObsID: 174175

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org