Snøskredvarsel for Salten lørdag 27.10.2018

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

27.10.2018 kl. 12:04

725 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Snødekke

50 cm totalt Snøgrense på 300 moh Tørr Varierende snødybde fra 10-50 cm på fjellet. Mye av snødekket er upåvirket av vind. Der er noe vindtransportert snø men fortsatt relativt løs. Noen steder med tynnere snødekke i sørvent eksposisjon ser man at solen har påvirket snøen. På det aktuelle stedet ser man tydelig overfarerim som jeg antar kan forklares med siste dagers nokså vindstille klarvær og kalde netter.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Blå himmel og sol siste døgn. Klare, kalde netter.

ObsID: 168250

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org