Snøskredvarsel for Salten lørdag 28.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

26.11.2020 kl. 10:35

263 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Sørskaret.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mot Blåfjellet. Brutalt skiføre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Noen hull i skydekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm/0 mm M, 2,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 7,5 cm 4F MF 3 mm/0 mm D 0,2 °C @ 20 cm På denne høyden består det nederste laget (under MFcr) av frosne krystaller. I lavere terreng er snøen mot bakken mer fuktig og våt.

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 0 m/s 90% skyer

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Noe fuktig bakke, lite/ingen frost. Jevnt dekke med 10-15 cm fuktig løssnø oppå en crust. Mellom crust og vegetasjon finnes relativt løst lag med frosne MF (fra ca. 250 m.o.h). Dekket er ikke vindpåvirket.

Faretegn

Ingen faretegn observert Generelt lite snø i terrenget.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø i terrenget i observerbare høyder.

ObsID: 242908

Salten / BODØ

Snø

26.11.2020 kl. 10:06

7 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv

Snødekke

Snøgrense på 0 moh

ObsID: 242897

Salten / BODØ

Snø

26.11.2020 kl. 09:47

244 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot sør.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot nord

Vær

Regn 2 °C 1 m/s 100% skyer Lave skyer, regn i lufta. Grenseland mellom regn og sludd

Snødekke

2 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 150 moh Veldig lite snø. Ved kysten (lavlandet) snøfritt.

ObsID: 242895

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org