Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 12.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sol og varme temperaturer høyt til fjells gir økt risiko for våte løssnø-og flakskred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når solen titter frem allerede fra morgenen av og med stigende temperaturer venter vi en del naturlig utløste skred, også høyt til fjells. Der det kom mest snø i helgen og tirsdag er mest utsatt. Vær obs på at at dette fort vekk kan bli den varmeste dagen hittil i vår og våte skred kan løsne av selg selv selv høyt til fjells. Etter hvert som varmen og fuktigheten trenger ned til de vedvarende svake lagene kan det løsne større skred av seg selv. Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd.
Regn og milde dagtemperaturer tirsdag vil fukte opp snøoverflaten i alle himmelretninger før den fryser til med nattefrosten natt til onsdag. Over ca 600 moh kan det likevel være tørr snø i overflaten.
Noen steder i regionen er det observert kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Mandag ble det observert våte løssnøskred i bratt solpåvirket terreng.
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-4 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
0 °C til 10 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Lavangen

Snø

12.05.2021 kl. 17:53

1444 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Høgtind. Tatt mot S fra ca. 800moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde mot Melkefjellet tatt mot Sø fra toppen av Spanstinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nysnø som er oppvarmet og smelteomvandlet på toppen av Spanstinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot v-sv fra ca. 800moh. Bjerkvik/Herjangsfjorden ca. midt i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 4 °C 10 m/s fra SV ↗ 80% skyer Varmt (ca. 10 grader ved parkeringen på 400moh og ca. 4 på toppen av Spanstinden) og ganske pent vær i dag. En del vind fra S-Sv med opptil 10ms på toppen og noen korte perioder med over kuling styrke. Værutviklingen var egentlig motsatt av varslet, med stort sett overskyet (70-90%) på dagen frem til ca. klokken 15, da det begynte å skye fra og vinden løyet litt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det varsles fg3 med potensial for naturlig utløste store skred i forbindelse med skarelag. Jeg har ikke observert annet enn mindre løssnøskred i dag og kunne ikke identifisere kantkorn annet enn helt nede ved bakken med over 1meter i all hovedsak tørr og godt bundet (og dermed isolerende) snø over. Observasjonsstedet er helt på grensen av region Ofoten og basert på det jeg observerte i dag vil jeg si at snødekket og skredproblematikken som varsles der, virker mer representativ for området jeg har observert i dag og at det her er moderat skredfare. Dette er dog muligens ikke representativt for regionen forøvrig. Varslet vær vil gi en videre stabilisering av snødekket. Det er meldt relativt mildt, men ikke varmt vær, med litt nedbør, som hverken vil gi stor pålagring eller oppfukting av snødekket i høyden, hvor det fortsatt er lagdelt vintersnø. Varslet faregrad er for høy Min fg-vurdering er altså basert på observert område.

Tester

LBT@37cmQ3 Foretok en liten blokktest først og fremst for å se om det var kantkorn i forbindelse med skare fra siste mildværsperiode. Etter flere kraftige slag gikk det brudd i søylen, men da ikke i forbindelse med skarelaget, men innad i fokksnøen over.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Annet Våt Våt til fuktig snø i overflaten helt til toppen av Spanstinden på 1450moh i dag. Det kom en del nedbør i går, som over 1000moh har kommet som snø, men denne var sterkt varmepåvirket og smelteomvandlet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noen mindre våte løssnøskred observert.

Snøprofil

5 cm F MF 1 mm/3 mm W, 12 cm 1F RG 0 mm M, 10 cm 4F DF 2 mm D-M, 20 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D, 63 cm P RG 0 mm D, 1 cm I IF D, 45 cm 4F FCxr 2 mm/5 mm D Tatt på ca. 1140moh på flate i skaret mellom Sølvfjellet og Spanstinden.

ObsID: 272147

Sør-Troms / Senja

Snø

10.05.2021 kl. 22:30

962 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTN. stabilitetstest med liten bruddforplantningsevne. Stabile forhold der snøen er løs og relativt ubunden.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Faretegn

Ferske skred ferske våte løssnøskred i bratt solpåvirket terreng

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s skyfritt. vindstille helt til topps

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er kommet mye nysnø i denne delen av regionen ila sist helg. ca 30cm nysnø. Snødekket er lite vindpåvirket og det er stort sett stabile forhold. Der snødekket er noe vindpåvirket/mer bundet er det mulig å løse ut tørre løssnøskred ved liten tilleggsbelastning i NØ-NV eksposisjoner. Det er observert flere våte løssnøskred i bratt soleksponert terreng på strekningen Kaperdalen-Sifjorden. Ingen skredaktivitet observert i nordlige eksposisjoner. Neste døgn er det meldt lite til moderat vind og små mengder nedbør. Moderate temperaturer vil føre til stabilisering av svake lag i fersk ubunden/noe bundet snø. Varslet faregrad er riktig svakt lag i fersk snø fra sist helg i nordlige eksposisjoner bør med som del av varselet. skredproblem svake lag i fokksnøen nedføyket løs ubunden snø

Tester

ECTN11@26cmQ2 God grunnet relativt ubunden snø var det liten bruddforplantningsevne i snødekket. Det svake laget på 25 cm dybde bryter lett og glatt men det er lite energi i snødekket og ingen bruddforplantningsevne.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr fra havnivå opp til ca 500moh er snødekket smeltepåvirket i de fleste eksposisjoner. Over ca 500 moh er det løs ubunden tørr snø i nordlige eksposisjoner der solinnstråling ikke har fått påvirke snødekket. Lite vind har ført til at snødekket er løst og ubundet helt til topps og på eksponerte formasjoner. Meget bra skiføre. Fra ca 400moh og ned er snødekket tilfrosset med et skarelag etter at solinnstråling ikke lenger påvirker snødekket. fortsatt mulig å gå på ski fra 0 moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 1100 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh Det er svake lag i fokksnøen/delvis bunden snø. Der snødekket er noe mer bundet vil det være mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning. Stort sett løs ubunden snø også i eksponert terreng og helt til utsatt topper.

Skredaktivitet

10. mai. 12-18 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Mellom 1000 moh og 300 moh

Snøprofil

25 cm F DF 2 mm D, 1 cm F PP 2 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 65 cm 1F RG 1 mm D, 36 cm P RG 0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271937

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

10.05.2021 kl. 18:45

696 moh

HåTo (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåTo

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Sola har gjort vestsia myk hele veien opp. Fin slush (må times med sol). Kuldegrader og tørrsnø i skyggen fra ca 650moh. Fine og lettgåtte skiforhold. (NØ rennene som undertegnede så ned i, har rast ut og byder nok på klumpete forhold😑)

ObsID: 271974

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

10.05.2021 kl. 15:18

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 13 °C Straumsbotn (0moh) kl 15:19

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Pga høy temp og sol. . Minkende skredfare neste døgn: Noe lavere temp mot kveld..

ObsID: 271912

Sør-Troms / Gammle oppdrett

Snø

10.05.2021 kl. 15:16

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

10. mai 15:16 Snø på FV862 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 271910

Sør-Troms / Gammle oppdrett

Snø

10.05.2021 kl. 11:14

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

10. mai 11:14 Snø på FV862 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 271909

Sør-Troms / Fjellsend nord

Snø

10.05.2021 kl. 10:12

216 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

10. mai 10:12 Snø på FV7886 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 271908

Sør-Troms / Otervika

Snø

10.05.2021 kl. 09:17

15 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

10. mai 09:17 Snø på FV862 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 271911

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org