Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir fare for våte løssnø- og flakskred. Det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling gjør at våte løssnøskred vil løsne av seg selv. Våte flakskred og skavelbrekk kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet på dagen. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Det anbefales god avstand til utløpssoner for både skred og skavler. Der snødekket er tørt, kan det finnes et nyutviklet kantkornlag under snøen som kom forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men tilstedeværelse av kantkorn i nysnøen, eller rundt skare, vil gjøre at stabiliseringsprosessen tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales.
Forrige uke var preget av snøbyger som har gitt lokale variasjoner i nedbør. I helga kom det opp til 20 cm på Senja og det ble observert mye løs ubundet snø i terrenget. I ettertid har solinnstråling påvirket snødekket og fuktet øverste lag i bratt soleksponert terreng. På utsatte steder er snødekket vindpåvirket og stedvis avblåst ned til hard skare.
Fredag ble det observert et nytt lag med begynnende kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø ved Setermoen, i naboregion Indre Troms. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av dette i Sør Troms, men det kan ikke utelukkes at et tilvarende lag kan finnes i høyden også i Sør-Troms. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Siden søndag er det observert mye skredaktivitet i solvendte sider. Både flakskred og løssnøskred er observert.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-7 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-10 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Senja

Snø

05.05.2021 kl. 18:32

892 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd ved LBT på FCxr lag ved stor belastning
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh naturlig utløste skred i soleksponert terreng etter at solinnstråling har gjort seg gjeldende ila dagen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn lag som er avrundet og noe påvirket av høye temperaturer i snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i fjellet. Kan forekomme vedvarende svakt lag av kantkorn, spesielt der solinnstråling har påvirket snødekket i mindre grad. Kraftig solinnstråling vil føre til naturlig utløste våte løssnøskred/flakskred i soleksponert terreng ila dagen i soleksponert bratt terreng. Skavlbrudd vil forekomme med mulighet for utløsning av skred i underliggende terreng. Værte neste 24 timer tilsier fortsatt kraftig solinnstråling. Det vil svekke snødekket ila dagen, men vil føre til gjennfrysning av snødekket etter solnedgang. Alpin start ved ferdsel i bratt terreng anbefales. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

41 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm P MFcr D, 5 cm 4F/4F+ FC/FCxr 1 mm/1 mm D, 52 cm P MF D -3 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm

Vær

Ikke nedbør -2,4 °C 0 m/s 5% skyer

Tester

LBT@45cmQ3

ECTN

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Tørr opp til skoggrensen er snødekket kraftig solpåvirket. Solskare etter solnedgang. Over tregrensen er snødekket solpåvirket i soleksponert bratt terreng. I nordlige eksposisjoner og mindre solpåvirket terreng er det noe løs ubunden snø.

Skredaktivitet

5. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss- Finnsnes i dag

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271347

Sør-Troms / Harstad

Snø

03.05.2021 kl. 16:32

653 moh

Anders (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Mange flakskred i sørlige sider. Ett str 2-3 og ellers mange str 1+ Ingen av disse har høye bruddkanter på dype problemer. Alt ser ut til å gå på nedføyket nysnø i disse soloppvarmede lesidene etter lang tids pålagring fra nord.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Dalsdalen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Dalsdalen

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV

ObsID: 271159

Sør-Troms / Harstad

Snø

03.05.2021 kl. 15:41

381 moh

Anders (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Mange løssnøskred i fjellet. øst, sør og vest.

Skredproblem

Våte løssnøskred Svært lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V

ObsID: 271158

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org