Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 25.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Naturlig utløste våte snøskred ventes under mildværsgrensa, mens i høyden må man unngå ferske og ustabile nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fremdeles regn høyt opp i terrenget. Så lenge mildværet står på vil det kunne gå naturlig utløste våte flakskred, da det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Det er usikkert hvordan regnværet onsdag har påvirket vedvarende svakt lag under mildværsgrensa, utvis stor varsomhet inntil videre Det vil også kunne gå våte løssnøskred i bratte heng. Nedbør som snø i kombinasjon med vind vil legge opp ferske ustabile fokksnøflak i leområder. Fokksnøflak dannet onsdag vil for det meste være stabilisert grunnet gunstige temperaturer, men vær fremdeles varsom, særlig i leområder med stor ansamling, her vil eventuelle skred kunne bli store.
Mildvær høyt til fjells preger snøoverflata. Før mildværet var det kraftig vind fra sørøst og mye innblåst snø i leområder. I beskyttet terreng og i skogen er det myke flak.
Snødekket er komplekst, med flere vedvarende svake lag av kantkorn. Dette finnes både innad i fokksnøen, i forbindelse med skarelag og ved bakken. I skoggrensen finnes også et utbredt og tykt lag med begerkrystaller i bunnen av snødekket. Observasjoner tyder på at det er stor variasjon i hvor utbredt og aktive lagene er. Det er ikke kommet inn observasjoner om status på vedvarende svake lag siden mildværet inntraff onsdag.
Observasjoner tidligere i uka tyder på at kantkornlaget ved bakken er godt utviklet, og at skarelagene i snødekket noen steder er fraværende.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-7 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-2 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

25.02.2021 kl. 18:26

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257894

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

25.02.2021 kl. 14:52

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør form av regn siste døgn. Mye vann og endel snø/is i bekkeløp. Uforandret skredfare neste døgn: Enda endel regn i vermeldinga..

Vær

Regn 5 °C Ersfjord (0moh) kl 14:52

ObsID: 257873

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 13:57

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn og mild vær. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellet.

Vær

Regn 6 °C Salangslia (0moh) kl 13:57 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257853

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 09:33

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området og varmt vær. Minkende skredfare neste døgn: Lite snø i området .

Vær

Regn 7 °C Strætelia (0moh) kl 09:33

ObsID: 257771

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 09:29

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området. Minkende skredfare neste døgn: Varmt vær og regn .

Vær

Regn 6 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:31

ObsID: 257770

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 08:17

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Sennemyra (100moh) kl 08:17 40 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 257938

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 07:02

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Fornes (0moh) kl 07:02

ObsID: 257751

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 19:43

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Fornes (0moh) kl 19:43

ObsID: 257693

Sør-Troms / Senja

Snø

24.02.2021 kl. 16:32

443 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Brudd 25 cm fra topp ved hjelp av spade bak blokk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: For kommunen. Beskrivelse: Fortsatt kaldt i snødekket, men plussgrader i lufta gjør at øverste lag i snø er dry/moist

Skredfarevurdering

3 Betydelig Virker som det kantkornet som har vært har blitt flyttet på eller nedbrutt av tidligere uvær i Kaperdalen. Brøytemannskap her oppe har ikke observert noe skredaktivitet i denne dalen. Sist det var noe var for 14 dager siden på vest siden av tunnelen mot sifjord. Da gikk skred over vei. Det som virker ustabilt nå er at det er litt forskjellig hardhet i RG lag nedover. Litt dårlig binding mellom lagene som bidrar til flere lagdelinger i profil. Sprøhagl laget bryter hele blokk med hjelp fra spade. Med plussgrader og regn på dette kan en tenke seg naturlig utløst skred. Men kaperdalen virker ikke så ustabilt ut i fra det jeg ser i dag. Er mye lokale forskjeller på Senja ser det ut for. Ifølge brøytemannskap virker Nord siden av Senja å være mest utsatt. Har sett flere skred i området rundt Krokelvdalen og i mefjord området. Kanskje har mye fokksnø blitt flyttet over på nordsiden nå, samt at kantkorn kanskje enda ligger i områder her. Uansett vil mildværet bidra til at det kan løses ut naturlige skred flere plasser på øya. Tenker Fg 3 bør stå til en ser en mer stabil pakke i snøen Varslet faregrad er riktig

Vær

Regn 1,2 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Små regnbyger

Tester

ECTX God Akkurat på dette stedet oppleves stabilitet som god. Men med litt trykk med spade bak blokk kommer hele siden på 25cm fra toppen. Brudd skjer i et lag blandet med RG og store sprøhagl

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Overflaten går fra dry til moist. Er litt fuktighet i det første lag på 10 cm

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det jeg finner av fare er det sprøhagl laget som ligger blandet inn med RG nede på 25 cm. Men det krever endel belastning for å påvirke her. Men med mer mildvær og regn kan det trolig påvirkes

Notater

Informasjon fra brøytemannskap i kaperdalen; SØ og Østlig da kjenner de vind godt i kaperdalen. Mulig den har knust kantkornet. Vestlig retning i kaperdkaret blir snøen lagt. Ikke sedd noe ras nyrlig i dalen. I går i Krokelvdalen har det vært observert flakskred, mot krokelvtinden. Mest sannsynlig gådd for et par dager siden. Et stort ras på andre siden av stormoa. Ca 14 dager siden. Østsiden av bratthesten - mefjorden. Her har det også gått flakskred Nordsiden av Senja virker å være mer utsatt. Husøyfjellet-riven tunnelen, her har det vært skavlbrudd. Mest bekymret for om det ligger et svakt lag med kantkorn i botndaln og ved store hesten. Ikke noe de vet, men en bekymring med tanke på vindretning siste dagene

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm D-M, 15 cm 1F RG 0 mm D, 6 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F PPgp 4 mm/5 mm D Lag blandet inn med RG, 19 cm 1F RG 0 mm D, 4 cm P DHla 4 mm D, 7 cm I MF 2 mm D -1,7 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm

ObsID: 257672

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 13:59

13 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, vært litt vind. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Vær

Snø -1 °C Salangen (0moh) kl 13:59 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257652

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

24.02.2021 kl. 13:46

3 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn og mildvær . Uforandret skredfare neste døgn: Endel regn fremover .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 3 °C Senjahopen (0moh) kl 13:46 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 257650

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 10:16

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mildt vær .

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Ikke nedbør 2 °C Strætelia (0moh) kl 10:17

ObsID: 257575

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

24.02.2021 kl. 09:52

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257568

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 09:28

18 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mildere vær.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:28 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen nye

ObsID: 257567

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 05:38

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 0 °C Sennemyra (100moh) kl 05:38 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 257511

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 20:40

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fornes (0moh) kl 20:41

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 257492

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 20:39

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fornes (100moh) kl 20:39 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 257491

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 15:16

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Salangen (0moh) kl 15:16 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257455

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

23.02.2021 kl. 14:30

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257442

Sør-Troms / Harstad

Snø

23.02.2021 kl. 12:23

414 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖ 80% skyer

Tester

LBT@50cmQ2 Bryter helt nederst mot bakken i begerkrystallene

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snøprofil

5 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 4 cm K MFcr, 1 cm F DH 3 mm -5,2 °C @ 0 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3,9 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm

ObsID: 257410

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 08:59

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. Minkende skredfare neste døgn: Meldt mildere vær .

Vær

Ikke nedbør -3 °C Strætelia (0moh) kl 08:59

ObsID: 257345

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 08:48

18 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området . Minkende skredfare neste døgn: Blir mildere vær framover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:48

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen nye tegn til ras

ObsID: 257342

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 05:30

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sennemyra (100moh) kl 05:31 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 257295

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 13:37

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C Fornes (0moh) kl 13:38 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 257225

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 12:27

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellsiden. FV8290 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt nedbør og mildere vær.

Faretegn

Ferske skred

Vær

Snø -6 °C Nødfjellet (200moh) kl 12:27 20 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - , Flere mindre skred som er normalt her

ObsID: 257204

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 09:14

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt mildere vær framover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Strætelia (0moh) kl 09:15 1 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 257164

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 08:56

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området. Minkende skredfare neste døgn: Meldt mildere vær framover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:57 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Ingen ny aktivitet

ObsID: 257157

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 08:51

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite sne. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Salangen (0moh) kl 08:51 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257155

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org