Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 24.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Faren øker når regnet kommer. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Høyere til fjells vil det legge seg opp ustabile flak i leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær med regn høyt til fjells inntreffer. Utover dagen vil vinden øke på og det vil legges opp ustabile fokksnøflak i høyden. Under mildværsgrensa vil det kunne bli en komplisert situasjon når regnet setter sitt preg på overflata grunnet flere svake lag i snødekket. Dette vil medføre svekkelse og noen steder vil det kunne gå naturlig utløste våte flakskred. Det vil også kunne gå enkelte våte løssnøskred, særlig i de områdene som får mest regn, i hovedsak søndre deler av regionen, ned mot Ofoten.
Gjennom helga har kraftig vind fra sørøst flyttet snøen inn i leområder. Snødekket er noen steder vindpåvirket i overflaten, og består av vindtransportert snø av varierende hardhet. I beskyttet terreng og i skogen kan flakene være mykere. Noen steder er det avblåst ned til gammelt snødekke eller skare.
Snødekket er komplekst, med flere vedvarende svake lag av kantkorn. Dette finnes både innad i fokksnøen, i forbindelse med skarelag og ved bakken. I skoggrensen finnes også et utbredt og tykt lag med begerkrystaller i bunnen av snødekket. Observasjoner tyder på at det er stor variasjon i hvor utbredt og aktiv lagene er.
Søndag ettermiddag gikk det et naturlig utløst flakskred str 2 ned fra et SV-heng ned på veien ut mot Husøy på Senja
Det er observert flere drønn de siste dagene, blant annet fra Sollifjellet i Harstad tirsdag. Drønn er mest utpreget i skoggrensen. Observasjoner tyder på at kantkornlaget ved bakken er godt utviklet, og at skarelagene i snødekket noen steder er fraværende.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-7 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 19:43

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Fornes (0moh) kl 19:43

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 257693

Sør-Troms / Senja

Snø

24.02.2021 kl. 16:32

443 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Brudd 25 cm fra topp ved hjelp av spade bak blokk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Overflaten går fra dry til moist. Er litt fuktighet i det første lag på 10 cm

Notater

Informasjon fra brøytemannskap i kaperdalen; SØ og Østlig da kjenner de vind godt i kaperdalen. Mulig den har knust kantkornet. Vestlig retning i kaperdkaret blir snøen lagt. Ikke sedd noe ras nyrlig i dalen. I går i Krokelvdalen har det vært observert flakskred, mot krokelvtinden. Mest sannsynlig gådd for et par dager siden. Et stort ras på andre siden av stormoa. Ca 14 dager siden. Østsiden av bratthesten - mefjorden. Her har det også gått flakskred Nordsiden av Senja virker å være mer utsatt. Husøyfjellet-riven tunnelen, her har det vært skavlbrudd. Mest bekymret for om det ligger et svakt lag med kantkorn i botndaln og ved store hesten. Ikke noe de vet, men en bekymring med tanke på vindretning siste dagene

Tester

ECTX God Akkurat på dette stedet oppleves stabilitet som god. Men med litt trykk med spade bak blokk kommer hele siden på 25cm fra toppen. Brudd skjer i et lag blandet med RG og store sprøhagl

Vær

Regn 1,2 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Små regnbyger

Skredfarevurdering

3 Betydelig Virker som det kantkornet som har vært har blitt flyttet på eller nedbrutt av tidligere uvær i Kaperdalen. Brøytemannskap her oppe har ikke observert noe skredaktivitet i denne dalen. Sist det var noe var for 14 dager siden på vest siden av tunnelen mot sifjord. Da gikk skred over vei. Det som virker ustabilt nå er at det er litt forskjellig hardhet i RG lag nedover. Litt dårlig binding mellom lagene som bidrar til flere lagdelinger i profil. Sprøhagl laget bryter hele blokk med hjelp fra spade. Med plussgrader og regn på dette kan en tenke seg naturlig utløst skred. Men kaperdalen virker ikke så ustabilt ut i fra det jeg ser i dag. Er mye lokale forskjeller på Senja ser det ut for. Ifølge brøytemannskap virker Nord siden av Senja å være mest utsatt. Har sett flere skred i området rundt Krokelvdalen og i mefjord området. Kanskje har mye fokksnø blitt flyttet over på nordsiden nå, samt at kantkorn kanskje enda ligger i områder her. Uansett vil mildværet bidra til at det kan løses ut naturlige skred flere plasser på øya. Tenker Fg 3 bør stå til en ser en mer stabil pakke i snøen Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: For kommunen. Beskrivelse: Fortsatt kaldt i snødekket, men plussgrader i lufta gjør at øverste lag i snø er dry/moist

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det jeg finner av fare er det sprøhagl laget som ligger blandet inn med RG nede på 25 cm. Men det krever endel belastning for å påvirke her. Men med mer mildvær og regn kan det trolig påvirkes

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm D-M, 15 cm 1F RG 0 mm D, 6 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F PPgp 4 mm/5 mm D Lag blandet inn med RG, 19 cm 1F RG 0 mm D, 4 cm P DHla 4 mm D, 7 cm I MF 2 mm D -1,7 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm

ObsID: 257672

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 13:59

13 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Salangen (0moh) kl 13:59 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, vært litt vind. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257652

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

24.02.2021 kl. 13:46

3 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Regn 3 °C Senjahopen (0moh) kl 13:46 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn og mildvær . Uforandret skredfare neste døgn: Endel regn fremover .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 257650

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 10:16

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Strætelia (0moh) kl 10:17

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mildt vær .

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 257575

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

24.02.2021 kl. 09:52

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257568

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 09:28

18 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:28 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mildere vær.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen nye

ObsID: 257567

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 05:38

106 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Sennemyra (100moh) kl 05:38 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 257511

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 20:40

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fornes (0moh) kl 20:41

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 257492

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 20:39

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fornes (100moh) kl 20:39 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 257491

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 15:16

13 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Salangen (0moh) kl 15:16 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257455

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

23.02.2021 kl. 14:30

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257442

Sør-Troms / Harstad

Snø

23.02.2021 kl. 12:23

414 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖ 80% skyer

Tester

LBT@50cmQ2 Bryter helt nederst mot bakken i begerkrystallene

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 4 cm K MFcr, 1 cm F DH 3 mm -5,2 °C @ 0 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3,9 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm

ObsID: 257410

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 08:59

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Strætelia (0moh) kl 08:59

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. Minkende skredfare neste døgn: Meldt mildere vær .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257345

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 08:48

18 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:48

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området . Minkende skredfare neste døgn: Blir mildere vær framover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen nye tegn til ras

ObsID: 257342

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 05:30

106 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sennemyra (100moh) kl 05:31 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257295

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 13:37

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Fornes (0moh) kl 13:38 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 257225

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 12:27

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -6 °C Nødfjellet (200moh) kl 12:27 20 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellsiden. FV8290 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt nedbør og mildere vær.

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - , Flere mindre skred som er normalt her

ObsID: 257204

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 09:14

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Strætelia (0moh) kl 09:15 1 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt mildere vær framover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257164

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 08:56

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:57 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området. Minkende skredfare neste døgn: Meldt mildere vær framover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Ingen ny aktivitet

ObsID: 257157

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 08:51

13 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Salangen (0moh) kl 08:51 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite sne. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257155

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

21.02.2021 kl. 21:24

222 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

21. feb 21:35 (+01:00) - 20. feb 21:35 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst SV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv7886 Huselva - Husøy, Et skred på veg øst for riven-tunnel.

ObsID: 257097

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

21.02.2021 kl. 21:24

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Vær

Ikke nedbør -5 °C Bergsfjord (0moh) kl 21:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og fokk fra sø. . FV862 Mefjordbotn - Grashopen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Økning i vind til natta og utover dagen i morgen..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

21. feb 21:35 (+01:00) - 20. feb 21:35 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, 3 små skred øst for hesten-tunnelen

ObsID: 257098

Sør-Troms / Riven-tunnelen øst

Snø

21.02.2021 kl. 16:44

232 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

21. feb 16:44 (+01:00) Snø på FV7886 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257101

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.02.2021 kl. 15:30

13 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C SALANGEN (0moh) kl 15:30 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257033

Sør-Troms / Senja

Snø

21.02.2021 kl. 13:24

305 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

125 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Måler opp til 125cm på dette stedet. Ser i fjellsiden at mye snø har fått flytte på seg pga vinden i helgen

Vær

Ikke nedbør -7,4 °C 14 m/s fra SV ↗ 60% skyer Mye vindfokk. Dårlig sikt.

Tester

ECTN27@17cmQ2 Middels Trenger endel belasting før det skjer noe, men det er akkurat på dette sted. Observerer flere dårlige bindinger og mange lagdelinger med fokksnø. Så det baserer seg mye på hvor vind har tatt og ikke.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende vær og vind har fått stå på hele helgen. Vanskelig å bedømme hvor det er farlig og ikke farlig nå. Der jeg går i dag oppleves det som stabilt lag, men et hagllag like under 25cm bryter med litt tilleggsbelastning. Det er mye flak dannelsen av fokksnø flere plasser i terrenget. I de området med mye av dette kan det tenkes at det kan gå naturlige skred. Veldig mye vind i dag. Opp mot 16 i enkelte kast. Krevende tur forhold gjør at jeg ikke beveger meg langt opp i terrenget i dag. Nesten ingen sikt og til tider helt whiteout. Vinden ser ut til å skulle fortsette til og me tirsdag. Noe fokksnø vil trolig kunne stabilisere seg i kommende dager, men uvisst med hva som skjer med blant annet hagl lag jeg fant i dag, samt tidligere kant som vi vet ligger rundt om i området her. Bør trolig ligge på fg3 i morgen, og kanskje ut tirsdag basert på værmelding. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprøhagl som ligger under et lag me RG. Hagl laget er mykere enn RG og gir etter ved belastning

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 700 moh Sikter her til laget med hagl. Men i tillegg er det fokksnø å finne, men den ligger litt dypere

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

26 cm P RG 0 mm D, 4 cm 4F PPgp 5 mm/6 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 30 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 16 cm P/K+ MF D -6,2 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 90 cm Det mest interessante lageret hagl laget. Det ligger høyt opp og virker å bryte med litt tilleggesbelastning.

ObsID: 257015

Sør-Troms / Vetefjellet

Snø

21.02.2021 kl. 12:45

412 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Birke Kommentar:  Sprekker rundt skiene
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Birke Kommentar:  Smått overflaterim på toppen av snødekket

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Noen plasser nede i skogen ligger overflarerim på overflaten. Mangelen på kaldt klarvær de kommende dagen gjør at rimkrystallene ikke forventes og vokse. Ellers er store delen av snødekket i høyden påvirket at vinden som har vært. Snøfokket kommer og går med vindkastene.

Vær

Ikke nedbør -6,8 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Været har vært uten byger eller store temperaturforandringer.

Faretegn

Ferske sprekker Flere sprekker i snøen rundt skiene. ikke skytende, men strekker seg ofte fra fremst til bakerst på skiene

Drønn i snøen Mange drønn i snøen, flere av disse er store

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 257004

Sør-Troms / Hesten-tunnelen øst

Snø

21.02.2021 kl. 11:42

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

21. feb 11:42 (+01:00) Snø på FV862 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257100

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.02.2021 kl. 11:25

106 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sennemyra (100moh) kl 11:25 60 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og sny i fjellet. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 256940

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

21.02.2021 kl. 06:47

227 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Botendalen (200moh) kl 06:48 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og fokk siste døgn.. FV7862 Kaperdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: For enda endel vind utover dagen..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 256899

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org