Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 22.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå ferdsel i skredterreng, også i skogen. Vindtransportert snø ligger på et vedvarende svakt lag. Skred kan fjernutløses.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut store skred på vedvarende svake lag av kantkorn under den vindtransporterte snøen. Enkelte skred kan løsne naturlig i leheng som fortsatt får pålagring av snø, men faren minker utover dagen når vinden avtar. I tillegg kan skred løsne i den ferske vindtransporterte snøen, også i skogen.
De siste dagene har kraftig vind fra sørøst flyttet snøen inn i leområder. Snødekket er noen steder vindpåvirket i overflaten, og består av vindtransportert snø av varierende hardhet. I beskyttet terreng og i skogen kan flakene være mykere. Noen steder er det avblåst ned til gammelt snødekke eller skare.
Snødekket er komplekst, med flere vedvarende svake lag av kantkorn. Dette finnes både innad i fokksnøen, i forbindelse med skarelag og ved bakken. I skoggrensen finnes også et utbredt og tykt lag med begerkrystaller i bunnen av snødekket. Observasjoner tyder på at det er stor variasjon i hvor utbredt og aktiv lagene er.
Fredag gikk det et lite naturlig utløst skred over skogen og et middels stort skuterutløst skred i skogen. Begge i vestvendt terreng. Skredene løsnet i den ferske vindtransporterte snøen.
Det er observert flere drønn de siste dagene, mest utpreget i skoggrensen. Det er rapportert om rim på snøoverflaten. Observasjoner tyder på at kantkornlaget ved bakken er godt utviklet, og at skarelagene i snødekket noen steder er fraværende. Søndag melder observatør om et svakt lag av hagl høyt i snødekket.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-17 °C til -6 °C på 700 moh.
Skyet.
Lokalt sørøstlig sterk kuling og kraftige vindkast

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørøstlig frisk bris om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 13:37

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C Fornes (0moh) kl 13:38 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 257225

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 12:27

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellsiden. FV8290 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt nedbør og mildere vær.

Faretegn

Ferske skred

Vær

Snø -6 °C Nødfjellet (200moh) kl 12:27 20 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - , Flere mindre skred som er normalt her

ObsID: 257204

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 09:14

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt mildere vær framover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Strætelia (0moh) kl 09:15 1 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 257164

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 08:56

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området. Minkende skredfare neste døgn: Meldt mildere vær framover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:57 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Ingen ny aktivitet

ObsID: 257157

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 08:51

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite sne. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Salangen (0moh) kl 08:51 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257155

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

21.02.2021 kl. 21:24

222 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

21. feb 21:35 (+01:00) - 20. feb 21:35 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst SV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv7886 Huselva - Husøy, Et skred på veg øst for riven-tunnel.

ObsID: 257097

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

21.02.2021 kl. 21:24

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og fokk fra sø. . FV862 Mefjordbotn - Grashopen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Økning i vind til natta og utover dagen i morgen..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -5 °C Bergsfjord (0moh) kl 21:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

21. feb 21:35 (+01:00) - 20. feb 21:35 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, 3 små skred øst for hesten-tunnelen

ObsID: 257098

Sør-Troms / Riven-tunnelen øst

Snø

21.02.2021 kl. 16:44

232 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

21. feb 16:44 (+01:00) Snø på FV7886 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257101

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.02.2021 kl. 15:30

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8 °C SALANGEN (0moh) kl 15:30 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 257033

Sør-Troms / Senja

Snø

21.02.2021 kl. 13:24

305 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN27@17cmQ2 Middels Trenger endel belasting før det skjer noe, men det er akkurat på dette sted. Observerer flere dårlige bindinger og mange lagdelinger med fokksnø. Så det baserer seg mye på hvor vind har tatt og ikke.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende vær og vind har fått stå på hele helgen. Vanskelig å bedømme hvor det er farlig og ikke farlig nå. Der jeg går i dag oppleves det som stabilt lag, men et hagllag like under 25cm bryter med litt tilleggsbelastning. Det er mye flak dannelsen av fokksnø flere plasser i terrenget. I de området med mye av dette kan det tenkes at det kan gå naturlige skred. Veldig mye vind i dag. Opp mot 16 i enkelte kast. Krevende tur forhold gjør at jeg ikke beveger meg langt opp i terrenget i dag. Nesten ingen sikt og til tider helt whiteout. Vinden ser ut til å skulle fortsette til og me tirsdag. Noe fokksnø vil trolig kunne stabilisere seg i kommende dager, men uvisst med hva som skjer med blant annet hagl lag jeg fant i dag, samt tidligere kant som vi vet ligger rundt om i området her. Bør trolig ligge på fg3 i morgen, og kanskje ut tirsdag basert på værmelding. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 700 moh Sikter her til laget med hagl. Men i tillegg er det fokksnø å finne, men den ligger litt dypere

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprøhagl som ligger under et lag me RG. Hagl laget er mykere enn RG og gir etter ved belastning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -7,4 °C 14 m/s fra SV ↗ 60% skyer Mye vindfokk. Dårlig sikt.

Snødekke

125 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Måler opp til 125cm på dette stedet. Ser i fjellsiden at mye snø har fått flytte på seg pga vinden i helgen

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

26 cm P RG 0 mm D, 4 cm 4F PPgp 5 mm/6 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 30 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 16 cm P/K+ MF D -6,2 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 90 cm Det mest interessante lageret hagl laget. Det ligger høyt opp og virker å bryte med litt tilleggesbelastning.

ObsID: 257015

Sør-Troms / Vetefjellet

Snø

21.02.2021 kl. 12:45

412 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Birke Kommentar:  Sprekker rundt skiene
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Birke Kommentar:  Smått overflaterim på toppen av snødekket

Faretegn

Ferske sprekker Flere sprekker i snøen rundt skiene. ikke skytende, men strekker seg ofte fra fremst til bakerst på skiene

Drønn i snøen Mange drønn i snøen, flere av disse er store

Vær

Ikke nedbør -6,8 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Været har vært uten byger eller store temperaturforandringer.

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Noen plasser nede i skogen ligger overflarerim på overflaten. Mangelen på kaldt klarvær de kommende dagen gjør at rimkrystallene ikke forventes og vokse. Ellers er store delen av snødekket i høyden påvirket at vinden som har vært. Snøfokket kommer og går med vindkastene.

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 257004

Sør-Troms / Hesten-tunnelen øst

Snø

21.02.2021 kl. 11:42

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

21. feb 11:42 (+01:00) Snø på FV862 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257100

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.02.2021 kl. 11:25

106 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og sny i fjellet. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sennemyra (100moh) kl 11:25 60 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 256940

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

21.02.2021 kl. 06:47

227 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og fokk siste døgn.. FV7862 Kaperdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: For enda endel vind utover dagen..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -5 °C Botendalen (200moh) kl 06:48 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 256899

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 14:21

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Avblåst. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Salangen (0moh) kl 14:21 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 256789

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 13:24

18 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen skred lite snø i området

ObsID: 257034

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 13:24

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Enda lite snø i området. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i området har ikke snød no di siste dagene.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Hilleshamn (0moh) kl 13:24 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk i øyeblikket. Værobservasjon fra Streætelia (0 moh) kl 13:25 Ingen, -4,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 257035

Sør-Troms / Ibestad

Snø

20.02.2021 kl. 13:00

578 moh

SivK (Ukjent)

Snødekke

Snøen er fortsatt løs i skogen, men mer vindpåvriket over. Snøen er ujevnt fordelt med mer i le heng og snøfrie rygger og rabber. Ingen drønn observert. Gjorde en rask lille blokktest i et leheng (rundt ca 600 moh) . Ca 1 meter snø, fokksnø med ulik hardhetsgrad. Godt utviklet kankorn mot bakken. Begynnende kantkorndannelse mellom to fokksnølag ca 15 cm fra bakken. Ingen skarelag i snødekket der vi gravde.

ObsID: 256861

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 07:18

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Hvert mye vind siste døgn. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -5 °C Sennemyra (100moh) kl 07:18 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 256710

Sør-Troms / DYRØY

Snø

19.02.2021 kl. 15:07

227 moh

EmilH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EmilH
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EmilH
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EmilH

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖

Ulykke/hendelse

Stoppet skuteren da terrenget fremfor så bratt ut. Rygget litt tilbake og da gikk skredet på traseen forran oss. Snø Påvirket ingenting Snøskuter

ObsID: 256616

Sør-Troms / SALANGEN

Snø

19.02.2021 kl. 12:55

422 moh

EmilH (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  EmilH

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

15 °C 7 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Skredhendelse

19. feb 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt 50 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 256605

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.02.2021 kl. 11:14

18 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet, ellers stabilt kaldt vær . Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt vær i området.

Vær

Ikke nedbør -7 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:14 Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Bra forhold pga. Kaldt og stabilt vær den siste tida

ObsID: 256510

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.02.2021 kl. 11:10

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær . FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær .

Vær

Ikke nedbør -7 °C Strætelia (0moh) kl 11:11 Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 256508

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.02.2021 kl. 09:34

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Avblåst og lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø. Stabilt væf.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8 °C Salangen (0moh) kl 09:35 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 256661

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.02.2021 kl. 07:24

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -10 °C Semnemyra (100moh) kl 07:25 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 256462

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

19.02.2021 kl. 06:20

227 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel (sø) vind. . FV7862 Kaperdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: ..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -6 °C Bergsfjord (0moh) kl 06:20 Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 256456

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org