Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 18.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold, unngå skredterreng. Det kan være lett å løse ut store skred. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindtransportert snø ligger flere steder på svake lag av kantkorn. Det er lett å løse ut store skred, og fjernutløsning er mulig. Husk at fravær av faretegn ikke betyr fravær av skredproblemet.
Det har kommet mye snø i regionen den siste tiden. Vind fra ulike retninger har flyttet snøen inn i leområder. I beskyttet terreng og i skogen ligger det fremdeles store mengder løs snø.
Snødekket er komplekst, med flere svake lag. Under kuldeperiodene i januar dannet det seg et kantkornlag høyt i snødekket. Dette laget kan være tykt og består av godt utviklete kantkorn. Laget med kantkorn ligger noen steder over fokksnø, og andre steder rett over skarelaget som ble dannet i slutten av desember. Under dette skarelaget ligger det også et potent og velutviklet lag av kantkorn og begerkrystaller. Under skoggrensen finnes et utbredt, tykt lag med begerkrystaller.
Tirsdag ble det observert et stort skred ved Keipen i sørvestvendt terreng, trolig gikk det på kantkorn over skare. Det gikk flere middels store skred i sørøstvendt terreng på Skavneskollen.
På søndag ble det observert store drønn både i og over skogen utenfor Harstad. Det er observert drønn i skogen på Senja lørdag. Det drønner i kantkorn over skare.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-20 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.02.2021 kl. 14:32

13 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -12 °C Salangen (0moh) kl 14:33 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen snø og kalt. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kalt og opphold.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 256365

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.02.2021 kl. 11:22

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -18 °C Sennemyra (100moh) kl 11:22 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 256310

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.02.2021 kl. 09:37

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Strætelia (0moh) kl 09:37

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær . Minkende skredfare neste døgn: Kaldt vær framover.

ObsID: 256255

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.02.2021 kl. 09:25

18 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:25

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt å stabilt vær . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt kaldt vær framover.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen ny skredaktivitet

ObsID: 256252

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

17.02.2021 kl. 18:49

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 256190

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.02.2021 kl. 16:23

13 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Salangen (0moh) kl 22:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 256209

Sør-Troms / Sørreisa

Snø

17.02.2021 kl. 16:07

337 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre@SkredAS

Tester

ECTP22@58cmQ2 Dårlig Propagation etter drønn i snøen ved pitområdet før test

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm/4 mm, 32 cm F/4F DF/RG 1 mm/1 mm, 25 cm 1F RG 0 mm, 10 cm F FC 2 mm, 15 cm P MFcr 2 mm -15,9 °C @ 0 cm, -8,2 °C @ 23 cm, -4,5 °C @ 43 cm, -1,5 °C @ 63 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256156

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.02.2021 kl. 08:15

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 8 °C Strætelia (0moh) kl 08:15

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt vær . Minkende skredfare neste døgn: Pga. Kaldt vær .

ObsID: 255997

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.02.2021 kl. 08:00

18 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Frost og kaldt vær. Minkende skredfare neste døgn: Pga. Kaldt vær i område .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Kaldt vær og stabilt

ObsID: 255995

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.02.2021 kl. 07:24

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -17 °C Sennemyra (100moh) kl 07:24 60 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 255990

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2021 kl. 18:50

13 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Salangen (0moh) kl 18:50 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Opphold og kalt.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 255947

Sør-Troms / Lavangen

Snø

16.02.2021 kl. 17:28

1443 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Spanstinden mot N.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Høgtind mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Freseskavler. Bilde tatt på ca. 1400moh mot V. Overflaterim også synlig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Overflaterim på ca. 450moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Sølvfjellet og Spanstinden. Bilde tatt mot N på ca. 500moh.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bildet er tatt etter at jeg brukte spaden på baksiden av søylen for å «skyve» på flaket og viser et lengre brudd enn det som gikk ved testen. Bruddet ved slag 14 var over ca. halve søylebredden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Profil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Søyle fra lille blokktest. Lett å få brudd i laget. Der svake laget er kantkorn over skare. Dette laget fikk jeg ikke kollaps på ved ECT.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Kantkorn over skare. Sitter fast i bunnen av søylen.
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Løs nysnø som ligger under flaket som gikk i brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm F SH 5 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm D, 17 cm 4F DF 1 mm/4 mm D Øvre del, 9 cm 1F RG/DFbk 0 mm/1 mm D, 65 cm P-/P+ RG 0 mm D, 0,5 cm F FC 3 mm/5 mm D Hele laget Dette laget ligger over skarelaget og ble identifisert gjennom blokktest., 4 cm K MFcr D, 12 cm 1F RGxf 1 mm D Laget fortsetter ned og er uklart hvor tykt det er. Tatt i sørvendt toppheng på Spanstinden på ca. 1400moh.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4 m/s fra Ø ← Helt klart og fint vær, relativt kjølig temperatur med trekk/lett vind fra øst.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Mye snø kom forrige uke, periodevis med en del vind. Snøoverflaten varierte mellom løs, ubunden sø og hard fokksnø. Myk, vindpåvirket/fokksnø som man bryter relativt lett gjennom, men som er vanskelig å styre i, dominerer. Vinden ser ut til å ha kommet/påvirket fra forskjellige retninger, topphenget var vindlastet og vindpåvirket fra øst, mens det lenger ned var vind fra vest som hadde virket. Det ble også observert overflaterim på hele fjellet.

Tester

ECTN14@25cmQ3 Middels Brudd over deler av søylen i løs nysnø under fokksnø/vindpakket flaksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Vind har påvirket fra flere retninger og gitt flakdannet snø over løs nysnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdert ut i fra observasjonsområdet i dag, vurderes det til at vindpåvirket og flakdannet snø over løs nysnø, er det mest lettpåvirkelige skredproblemet. Det er imidlertid markerte kantkornlag som ligger dypere ned i snødekket. Disse vil kunne gi store skred, men det er uklart hvor lett det er å påvirke disse. Situasjonen er kompleks med et snødekke som er vanskelig å vurdere stabiliteten på og som fordrer stor margin ved ferdsel. Vurderer skredfaren å ligge på en høy 2’er, men dette er basert på observasjonsområdet og det virker å være en del variasjon i regionen. Vedvarende de neste dagene.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 255946

Sør-Troms / Gratangen

Snø

16.02.2021 kl. 14:38

938 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu

Skredhendelse

14. feb 11:38 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Leområder Gammelt naturlig skred. Gått före det siste snöfallet 14-15/3 . Troligen fokksnö. Men ikke sikkert. Strl ca 2-2.5 NE aspekt

ObsID: 255940

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

16.02.2021 kl. 13:49

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255865

Sør-Troms / Tjeldsund

Snø

16.02.2021 kl. 12:53

885 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Sprickor /whumpf @680möh ryggformation, V aspekt.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Snötäcke @ TL ca 500möh . FC i botten. Snödjup generellt ca 80-90cm denna aspekt och höjd.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Fjernutlöst i testhöng. Ca 1m bruddkant (se mer bilder). v aspekt @690möh FC på MFcr
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Fjernutlöst i testhöng. Ca 1m bruddkant (se mer bilder). v aspekt @690möh FC på MFcr
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Fjernutlöst i testhöng. Ca 1m bruddkant (se mer bilder). v aspekt @690möh FC på MFcr
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Fjernutlöst i testhöng. Ca 1m bruddkant (se mer bilder). v aspekt @690möh tjockt lager med FC FC på MFcr
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Mye snö i skog generellt. Bra skiköring då snön nu satt sig. (Foot pen ca 40cm) Ski pen ca 15cm
Bilde Av Notater
Bilde 8 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Ski penetration BTL-TL. Ca 15cm. Bra skiköring nu!
Bilde Av Notater
Bilde 9 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Testprofil @870möh V/NV . Snödjup här 120cm . Tydligt skarelag og fokksnö ovanpå. ECTX i denne profil , akkurat här var fokksnön gott bundet till skarelag...
Bilde Av Notater
Bilde 10 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Gott med snö @650möh
Bilde Av Notater
Bilde 11 av 11 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Revtind Syd sett ifra veien på morgonen.

Notater

Tur i Grovfjorden. Klart og fint vaer. 40cm snödjup rätt ifra veien. Som nu har blitt mer kompakt og bjuder på fin skiköring och skinning TL snödjup ca 60-90 cm. Hele turen gikk i S - V formationer. Utbrett SH i all terräng jeg sett. Men denne lär ikke bestå. Mye whumpf ovan TL. Vid ryggformationer. Stor propagering/kollaps (se skredobs og testsluttning). MFcr väl utbrett på denne turen i TL-ALP. Testsluttning visade på ca 3-4cm lag med FC ovan skarelag (MFcr). Dette som jeg misstänker det naturlige skredet og gikk på. Vanskelig situation, virker som att det finns FC ovan skarelag som är svaert lätt att påvirke noen plass og som kan ge stora skred. Andre plass finns ikke FC og fokksnön har bundit sig gott till skarelaget. Hvor dette är og ikke är virker veldig vanskelig att säga. Skarelaget har alltid varit inom 1m djup i snötäcket under hela turen! Har ikke notert noe direkte skredprobmemer knyttet till fokksnön.

ObsID: 255942

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2021 kl. 12:50

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Strætelia (0moh) kl 12:50

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt vær, og stabil temperatur. Minkende skredfare neste døgn: Kaldt stabilt vær .

ObsID: 255842

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2021 kl. 12:34

18 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:34

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt vær og opphold. Minkende skredfare neste døgn: Kaldt vær .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen større tegn på rasaktivitet

ObsID: 255838

Sør-Troms / Lavangen

Snø

16.02.2021 kl. 12:32

732 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV

ObsID: 255837

Sør-Troms / Tjeldsund

Snø

16.02.2021 kl. 12:18

845 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu

Ulykke/hendelse

Ingen mennesker i närheten. Snø

Skredhendelse

16. feb 12:18 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Ferskt skred obs akkurat. Skredbana ca 850 - 500 möh Troligen på FC ovan MFCr . (Nylig obs whumpf i dette lag)

ObsID: 255833

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

16.02.2021 kl. 11:30

587 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller ved bakken rett over tregrensen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 0,5 cm F PP 1 mm D Hele laget, 30 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm F FC 1 mm D, 1,5 cm K MFcr D, 3 cm F FC 3 mm, 15 cm I IF D -8,6 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 59 cm

Vær

Ikke nedbør -6 °C 6 m/s fra SV ↗ Pent vær.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen er det mye løs snø, over tregrensen har vinden fått jobbet litt og laget myke fokksnøflak. Mye av snøfallet som kom siste uke ligger i le-områder mot SØ/S. I lo er det lite igjen

Tester

LBT@15cmQ1 Bruddet går i fokksnøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Finnes i alle himmelretninger som har fått innlasting av snø. Det er dette laget som kollapser og gi kat.1 svar i snøpakken.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 400 moh Nedføyka nysnø. Finnes i de fleste le-heng. Kommer fint fram på LBT og ECT I flere tester på turen

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønner mye i skogen, avtar noe over tregrensen. Der snødekket er tynt og mykt snødekke. Kollapset er i svakt lag med begerkrystaller ved bakken

Skredfarevurdering

3 Betydelig I le-områder ligger det opp til ca50cm vindpåvirkning snø. Denne har sjikt med nedføyka nysnø i seg. Dette sjiktet går lett til brud, og har evne til å bære brudet. På flere ECTer fikk jeg ECTP. Laget kommer fint fram på LBT I ferdsel fra tynt til tykt/tykt til tynt(på og av flak) fikk jeg drønn. Klarte da med liten tilleggsbelastning å trigge kantkornlaget over skaren. Den nedføyka nysnøen vil stabilisere seg i løpere av få dager. Fortsatt kaldt og klare dager fremover vil gi grobunn for videre oppbygging av kant nede over skare. Det er vil også være forhold for overflaterim/nær overflaten kantkorn Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 255913

Sør-Troms / Gratangen

Snø

16.02.2021 kl. 11:05

442 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Overflaterim på flate ved foten av Spanstind.

Snødekke

Overflaterim

ObsID: 255810

Sør-Troms / Harstad

Snø

16.02.2021 kl. 10:00

460 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Le-heng sør/øst. Det er kommet litt snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Der vinden har fått tak er det avblåst til bakken

Snødekke

ObsID: 255844

Sør-Troms / Harstad

Snø

16.02.2021 kl. 09:26

285 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

ObsID: 255775

Sør-Troms / Lavangen

Snø

16.02.2021 kl. 07:31

677 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no Kommentar:  Observert tidligere på morningen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no Kommentar:  Disse 2 har gådd nå på morningen. Ikke observert på første kjøretur. Tur nr 2 med noen timer mellom rom ser vi disse fra vei

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V

ObsID: 255835

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2021 kl. 07:23

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sennemyra (100moh) kl 07:23 60 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye sny med glatt underlag. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 255747

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2021 kl. 15:17

13 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Salangen (0moh) kl 15:17 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet en del snø, . FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Melder kalt og oppholdsvær.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 255671

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

15.02.2021 kl. 14:17

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255654

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2021 kl. 11:34

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Strætelia (0moh) kl 11:34 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varmegrader og regn i området. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Pga. Varmegrader og regn/sludd.

ObsID: 255613

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2021 kl. 10:49

18 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 10:50 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Våtsnø, og temperaturendringer. Økende skredfare neste døgn: Våtsnø og ventende nedbør.

ObsID: 255597

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2021 kl. 07:26

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -2 °C Sennemyra (100moh) kl 07:27 60 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Pga stort snøfall. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 255563

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org