Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 11.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vedvarende svake lag i snødekket kombinert med vind gir en komplisert situasjon som kan føre til store skred, både naturlig utløste og fjernutløste.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt bygevær og en endring i vindretning/styrke vil føre til innsamling av fokksnø i leområde. På de rette plassene vil en skiløper kunne svært lett løse ut middels store skred i den ferske fokksnøen, spesielt der hvor overliggende flak er tynne og/eller myke. Vær spesielt oppmerksom i områder der fokksnøen ligger på et svakt lag av kantkorn eller overflaterim. Hvis vedvarende svake lag dypere i snødekket går til brudd kan store flakskred forekommer. Fjernutløsning er mulig og i noen heng kan skredene bli store. Områder der bygene treffer og der det har kommet mest snø de siste dagene er mest utsatt.
Bygevær siste døgn med sterk vind fra NV har gitt påfyll av nysnø og dannet myke flak i mange leområder. Det er stor lokal forskjell i nedbørsmengde i regionen. Det ligger stedvis 10-30 cm snø tilgjengelig for vindtransport. Under skoggrensen er snøen ubunden og ikke lagdelt. Nysnøflakene ligger de fleste steder opp på hardt lag av skare og gammel fokksnø.
Det finnes flere svake lag av kantkorn i snødekket, både under den ferske fokksnøen, og dypere i det gamle snødekke. Det er stor lokale variasjoner i utbredelsen av kantkornlaget under den ferske fokksnøen. Det finnes enkelte observasjoner om nedføyket overflaterim under ferske fokksnøflak. Kantkornlaget dypere i snødekket antas å finnes overalt i fjellet der det har vært snø gjennom vinteren.
På tirsdag ble det rapportert om mange små drønn og skytende sprekker i fokksnø lengst sør i regionen.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nord om kvelden.
-15 °C til -6 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Lavangen

Snø

11.02.2021 kl. 16:14

635 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Spanstinden, mot N

Snødekke

Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har kommet en god del snø i området denne uke, særlig mandag og siste 24t. Det er mye (opptil over støvelskaftet, 30cm+) helt ubunden og tørr snø under skoggrensa og gradvis mer vindpåvirket og varierende distribuert etter vind fra vest over tregrensa.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tildels en god del, tørr nysnø med vind fra vest har gitt oppsamling av vindpåvirket snø i østlig sektor.

Vær

Yr -8 °C 6 m/s fra V → 60% skyer Pent, delvis skyet vær med noe vind fra vest

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet tildels mye snø som har blitt påvirket og flytter på av vind fra vest. Dette gir flakdannet snø over løs, nysnø. Dette oppleves som det mest aktuelle problemet i observasjonsområdet. Det er en kjent problematikk med kantkorn i det gamle snødekket, men observasjoner fra forrige uke og tidligere har visst at dette for det meste er vanskelig å påvirke. Nysnøen er svært tørr og luftig, med myke flakdanninger i vestlig sektor og vurderes til å utgjøre begrenset ekstrabelastning på gamle snødekket. Det vil imidlertid være områder/steder med tynnere lag over kantkornlag og fortsatt mulig å påvirke. Vurderes til betydelig skredfare. Det meldes tildels mye nedbør med tidvis sterk vind neste dagene og vedvarende eller økt skredfare vurderes som sannsynlig. I delen av regionen jeg har observert, vurderes nedføyket lag med nysnø som et klart mer sktuelt skredproblem enn kantkorn. Det er trolig at det er store vsriasjoner i regionen.

ObsID: 254760

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 15:13

13 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C Salangen (0moh) kl 15:13 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke kommet så mye snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kan komme snø og vind.

ObsID: 254738

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.02.2021 kl. 14:07

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 254716

Sør-Troms / Lavangen

Snø

11.02.2021 kl. 13:02

628 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

Vinødpvirket flaksnø(4f-1f) 25cm over løs nysnø. Hard vindskare under. Østvendt slak helning.

ObsID: 254687

Sør-Troms / Lavangen

Snø

11.02.2021 kl. 12:56

609 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Høgtind mot Sv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Vindpåvirket (pågående vindtransport fra V) og mer ujevn distribusjon av snøen over tregrensa

ObsID: 254681

Sør-Troms / Lavangen

Snø

11.02.2021 kl. 12:22

492 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Melkefjellet i høyre del av bildet. Tatt mot Ø-Sø

Snødekke

En god del snø siste uken, avblåste rabber/høyder viser at det og har vært en del vindtransport.

ObsID: 254677

Sør-Troms / Lavangen

Snø

11.02.2021 kl. 12:00

376 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye (25cm+) tørr, ubunden snø.

ObsID: 254671

Sør-Troms / Lavangen

Snø

11.02.2021 kl. 11:41

350 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Spanstinden, tatt mot N.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Høgtinden, tatt mot V-Sv

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Det har kommet mye snø denne uka, særlig mandag og siste 24t. Fra observasjonspunktet (Lapphaugen), kan man se at det også har vært en del vindtransport i høyden.

ObsID: 254670

Sør-Troms / Senja

Snø

11.02.2021 kl. 11:33

277 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Flakskred ca på 550moh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Ligger like under den nedføkede nysnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Variabel snødybder i fjellet. Og noen plasser har også vinden flyttet på snøen

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen

Vær

Ikke nedbør -4,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

Skredhendelse

11. feb 07:36 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 422 moh og sluttet på 406 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng

Notater

Selv om jeg ikke observer kant i dag så er dette et tidligere observert problem som må tas med i hele vurderingen. Men på dette sted i dag er det nysnø og nedføket snø som er problematisk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 1 - Små N, V, NV mellom 800 moh og 500 moh Vært vind fra SØ i dag, så basert på dagens obs ligger noe transport snø i motsatt retning.

Tester

ECTN12@20cmQ3 Dårlig Stabiliteten i snøen er dårlig. Mye løs snø over nedføket snø. Bruddet etter 12 slag skjer mellom disse to lagene.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Mellom 600 moh og 500 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye løs snø og nedføket snø. Dårlig binding mellom disse. Dette er hovedproblem slik jeg ser det i dag. Men har tidligere observerer endel kant. Ser ikke noe tydelig kant i dag. Laget under den nedføkede snøen er hardt og skal endel til for å påvirke. Men ligger et lite lag her med FCxr. Greit å ta i betrakting ar det er mye kant observert tidligere og det er nok flere plass i fjellet. Litt lengre ned i skogbånd her var det litt mer tydelig funn av kant Ganske mye vind i vente vil gjøre forholdene krevende. Tenker Fg 3 vil kunne stå seg over helgen til vi ser en stabiliserende faktor i dekket. Værtfall ut lørdag. Kommer litt mildt vær som kanskje bidrar til å stabilisere dekket noe, og minkende vind. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

21 cm F PP 0 mm D, 15 cm 4F DF 0 mm D, 2 cm 1F FCxr 1 mm D, 24 cm P MFpc 1 mm D, 22 cm I MF D -5,6 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 80 cm

ObsID: 254706

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

11.02.2021 kl. 10:26

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Kaperskaret (200moh) kl 10:26 40 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn.. Økende skredfare neste døgn: Melder mye vind neste døgn. .

ObsID: 254641

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 09:28

18 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Lite snø i område enda

ObsID: 254627

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 07:28

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -6 °C Sennemyra (100moh) kl 07:28 30 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 254613

Sør-Troms / Fornes

Snø

10.02.2021 kl. 20:00

232 moh

Ekofisk (Ukjent)

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Løs ubundet snø (40-50 cm) uten såle.

Vær

Snø -3 °C 4 m/s fra N ↓ 100% skyer Tett kraftig snøvær

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fare for løssnøskred i bratte heng >35 -40 grader. Fare for å utløse spontant i brattere heng. Snødekket vil sette seg over de neste dagene. Men fargegradering vil vedvare med videre snøfall. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 254623

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 16:06

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Snø -2 °C Strætelia (0moh) kl 16:06 30 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området enda. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mere snø utover uka.

ObsID: 254540

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 15:59

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 15:59 30 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Enda lite snø i området . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Snøfall resten av uka.

ObsID: 254538

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 12:31

13 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -7 °C Salangen (0moh) kl 12:31 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, ingen vind. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fare for utvikling av polart lavtrykk med snø.

ObsID: 254492

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

10.02.2021 kl. 10:40

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom. No.

ObsID: 254465

Sør-Troms / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 07:40

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite sny.

ObsID: 254444

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

10.02.2021 kl. 07:01

3 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -5 °C Bergsfjord (0moh) kl 07:02 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel snø siste dagene.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt vindøkning..

ObsID: 254436

Sør-Troms / Gratangen

Snø

09.02.2021 kl. 12:58

797 moh

ErikEB (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) 10-30cm ubunden snø tilgjengelig for transport. Mer vindpåvirket fokksnø fra ca 1000moh og oppover.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skytende sprekker i fokksnøen over konvekse kuler

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange mindre drønn, spesielt fra 800moh og oppover. Tydelig i sammenheng med der nysnøen er mer bundet.

ObsID: 254355

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

09.02.2021 kl. 06:39

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -6 °C Bergsfjord (0moh) kl 06:39 30 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel ny snø siste døgn.. Uforandret skredfare neste døgn: Stortsett samme.

ObsID: 254307

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

08.02.2021 kl. 13:39

568 moh

fred@obskorps (****)

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke. I skogen er det ingen base, snø som kom i går er alt. Over skogsgrensen er det noe mer gammel snø i le-formasjoner. Ellers er det lite. Nedbæren fra i går og idag har lagt seg i le mot øst. Her har det dannet seg løse fokksnøflakk enkelte steder. Men det er ikke samlet seg mye snø i le. Det meste er blåst ned i skogen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer Snøbygger fra søndags formiddag. Ikke mye snø. Temperaturen har vært høyere siste del av uken opp mot -2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Bryter ikke glatt, men lett. Det er heller ikke mye snø som samler seg i le, samt det er heller ikke snø alle plasser fokksnøe legger seg fra før. Det er dermed ikke noen svake lag under fokksnøen. Jeg har derfor satt utbredelsen til "Få bratte heng"

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har over tid i Harstadområde vært et tynt snødekke, samtidig har det vært kaldt. Dette har gjort forholdene for kankornutbredelse perfekt. Det kom endelig snø igår og det har fortsatt og snø igjennom dagen i dag. Det har kommet ca 10cm snø ila siste 24. Dette har kommet med en vind fra nv/v rettning. Denne snøen er jevnt fordelt i terrenget under skoggrensen. Over skoggrensen er det meste av snøen tatt med av vinden over i le-formasjoner, samt videre ned i skogen. Overaskende lite snø i le-formasjonene. Det er også blåst inn snø i le-formasjoner som ikke har hatt snø tidligere, der ligger fokksnøen rett på bakken. på grunn av dette blir det ikke mange le-heng med skredproblem i. Fortsatt nedbør som snø og vind fra NV vil bygge opp snømengden i regionen kjapt. På grunn av innblanding av overflaterim i den nedføyka nysnøen må det vurderes om tiden for stabilisering av det svake laget kan ta litt mer tid en normalt Varslet faregrad er for høy Vi mangler mengden med snø til å få store skred.

Snøprofil

5 cm F PP D, 30 cm 4F/1F RG/RG D Økende hardhet jo lengere ned i laget vi kommer. , 3,5 cm F/F PP/SH 1 mm/2 mm D Hele laget Nedføyket nysnø, finner også endel overfalterim inni der. , 2 cm P MFcr 2 mm D, 10 cm F FC 2 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm

ObsID: 254256

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

08.02.2021 kl. 12:32

391 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Østsiden av hemmestadsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Vestside av Middagsfjellet

Snødekke

ObsID: 254226

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

08.02.2021 kl. 12:05

245 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra V → 80% skyer Snøbygger.

ObsID: 254223

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

08.02.2021 kl. 06:24

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Bergsfjord (0moh) kl 06:24 20 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet ca 20 cm nysnø i helga.. Uforandret skredfare neste døgn: Etter værmelding skal det kommer endel mere snø nermeste dager..

ObsID: 254182

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org