Snøskredvarsel for Sør-Troms tirsdag 09.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er komplekst, med flere svake lag og store lokale forskjeller. Den ustabile situasjonen vedvarer. Det er lett for en skiløper å løse ut middels store skred i den ferske fokksnøen. Vær spesielt oppmerksom i områder der fokksnøen ligger på et svakt lag av kantkorn. Vedvarende svake lag dypere i snødekket kan påvirkes der flakene er tynne og/eller myke. Fjernutløsning er mulig, og i noen heng kan skredene bli store. Områder der bygene treffer, og der det har kommet mest snø de siste dagene, er mest utsatt.
Den siste uken har det kommet jevnt påfyll av nysnø i regionen. Det er lokale forskjeller i mengde, det har kommet mest nysnø i ytre og nordlige deler av regionen. Vind fra nord har flyttet nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak . I skogen og i skjermede formasjoner er snøen ubunden. Nysnøflakene ligger på eldre og harde fokksnøflak i vest- og nordvendte leheng. I øst- og sørvendt terreng, samt utsatte områder, var det fra før stort sett avblåst ned til stein og skare.
Det finnes flere svake lag av kantkorn i snødekket, både under den ferske fokksnøen, under eldre fokksnøflak og i forbindelse med skarelag. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av kantkornlaget under den ferske fokksnøen. Kantkornlaget dypere i snødekket antas å finnes overalt i fjellet der det har vært snø gjennom vinteren. Det er stor variasjon i størrelsen på fokksnøflakene over de svake lagene.
De siste dagene har det vært rapportert om flere drønn.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-14 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Gratangen

Snø

09.02.2021 kl. 12:58

797 moh

ErikEB (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) 10-30cm ubunden snø tilgjengelig for transport. Mer vindpåvirket fokksnø fra ca 1000moh og oppover.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skytende sprekker i fokksnøen over konvekse kuler

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange mindre drønn, spesielt fra 800moh og oppover. Tydelig i sammenheng med der nysnøen er mer bundet.

ObsID: 254355

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

09.02.2021 kl. 06:39

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -6 °C Bergsfjord (0moh) kl 06:39 30 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel ny snø siste døgn.. Uforandret skredfare neste døgn: Stortsett samme.

ObsID: 254307

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

08.02.2021 kl. 13:39

568 moh

fred@obskorps (****)

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke. I skogen er det ingen base, snø som kom i går er alt. Over skogsgrensen er det noe mer gammel snø i le-formasjoner. Ellers er det lite. Nedbæren fra i går og idag har lagt seg i le mot øst. Her har det dannet seg løse fokksnøflakk enkelte steder. Men det er ikke samlet seg mye snø i le. Det meste er blåst ned i skogen.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP D, 30 cm 4F/1F RG/RG D Økende hardhet jo lengere ned i laget vi kommer. , 3,5 cm F/F PP/SH 1 mm/2 mm D Hele laget Nedføyket nysnø, finner også endel overfalterim inni der. , 2 cm P MFcr 2 mm D, 10 cm F FC 2 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Bryter ikke glatt, men lett. Det er heller ikke mye snø som samler seg i le, samt det er heller ikke snø alle plasser fokksnøe legger seg fra før. Det er dermed ikke noen svake lag under fokksnøen. Jeg har derfor satt utbredelsen til "Få bratte heng"

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer Snøbygger fra søndags formiddag. Ikke mye snø. Temperaturen har vært høyere siste del av uken opp mot -2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har over tid i Harstadområde vært et tynt snødekke, samtidig har det vært kaldt. Dette har gjort forholdene for kankornutbredelse perfekt. Det kom endelig snø igår og det har fortsatt og snø igjennom dagen i dag. Det har kommet ca 10cm snø ila siste 24. Dette har kommet med en vind fra nv/v rettning. Denne snøen er jevnt fordelt i terrenget under skoggrensen. Over skoggrensen er det meste av snøen tatt med av vinden over i le-formasjoner, samt videre ned i skogen. Overaskende lite snø i le-formasjonene. Det er også blåst inn snø i le-formasjoner som ikke har hatt snø tidligere, der ligger fokksnøen rett på bakken. på grunn av dette blir det ikke mange le-heng med skredproblem i. Fortsatt nedbør som snø og vind fra NV vil bygge opp snømengden i regionen kjapt. På grunn av innblanding av overflaterim i den nedføyka nysnøen må det vurderes om tiden for stabilisering av det svake laget kan ta litt mer tid en normalt Varslet faregrad er for høy Vi mangler mengden med snø til å få store skred.

ObsID: 254256

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

08.02.2021 kl. 12:32

391 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Østsiden av hemmestadsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Vestside av Middagsfjellet

Snødekke

ObsID: 254226

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

08.02.2021 kl. 12:05

245 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra V → 80% skyer Snøbygger.

ObsID: 254223

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

08.02.2021 kl. 06:24

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Bergsfjord (0moh) kl 06:24 20 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet ca 20 cm nysnø i helga.. Uforandret skredfare neste døgn: Etter værmelding skal det kommer endel mere snø nermeste dager..

ObsID: 254182

Sør-Troms / D1909(CLA20) Hinnøy 2015-2020

Snø

07.02.2021 kl. 18:22

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 254113

Sør-Troms / Lavangen

Snø

06.02.2021 kl. 13:15

1204 moh

Peak@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM11@15cmQ2 Svake bindinger i Fokksnø

Snøprofil

15 cm P RG, 10 cm 1F RG, 0,2 cm K MFcr, 5 cm 4F FC, 70 cm P MFpc -11 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut SØ, S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter SØ, S

Vær

Snø -7 °C 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 253926

Sør-Troms / Senja

Snø

06.02.2021 kl. 09:17

481 moh

Jorunnjenta (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snødekket på tur opp mot Skolpan. Et veldig kraftig, og et litt mindre kraftig ca tjue meter etterpå

ObsID: 253951

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org