Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 25.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fokksnø. Fokksnøflakene ligger over et vedvarende svakt lag. Små skred kan få store konsekvenser.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognosene tilsier liten endring i skredfarevurderingen. Snøskredfaren er fremdeles knyttet til fokksnø som har lagt seg over vedvarende svake lag av kantkorn og rim i snødekket. Fokksnø kan også ha lagt seg over glatt skare og en enkelt skiløper kan løse ut skred i fokksnøen. I store deler av regionen er det svært lite snø, men skredproblemene er tilstede der det finnes sammenhengende større snøfelt der det kan være interessant å ferdes. Konsekvensene av å løse ut selv mindre skred kan være store da det er mye oppstikkende stein og synlig terreng.
Kraftig vind fra sørøst har den siste perioden flyttet snø i fjellet til vest- og nordvendte leområder. Lokale forskjeller og terrengstyring kan ha lagt opp fokksnø i leområder i andre himmelretninger også. Før siste periodes kraftige vind ble det observert områder med rimkrystaller i snøoverflaten. Øst- og sørvendt terreng, samt utsatte områder er stort sett avblåst. Det er generelt svært lite snø for årstiden i regionen. Mange steder er det i praksis ikke skiføre
Det er observert kantkorn rundt skarelag. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er litt usikkert i hvilken grad laget har evne til bruddforplantning.
Det er få observasjoner fra regionen siste periode.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -8 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Sørøst frisk bris utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Gratangen

Snø

25.01.2021 kl. 14:05

703 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Spanstinden/Sølvfjellet tatt fra 700moh mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Høgtind. Bilde tatt mot S fra ca. 700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Fokksnø i markert leheng/søkk mot V. Tatt på ca. 550moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Fokksnø som sprekker opp i bunn av markert leheng/søkk mot V. Ca. 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Velutviklet kantkorn under fokksnø. Funnet i bunn av markert leheng/søkk mot V på ca. 550moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Fjellområdet mellom Gratangen/Grovfjord/Herjangsfjorden (Dudalstind, Nonstind etc.) tatt mot V/Nv fra ca. 700moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det finnes kantkorn flere steder under både skare og fokksnø og dette laget er flere steder markert tykkere enn 3cm.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Det er generelt svært lite snø på fjellet. Det finnes enkelte større heng i høyden som har samlet en del snø, ellers er det først og fremst i søkk og markerte le-heng mot vest hvor det ligger noe særlig med snø. Snøoverflaten er flekkvis dominert av skare/is, men består i hovedsak av hard fokksø, som tidvis er ujevn og har vindskavler av varierende størrelse, men er flere steder blåst slett. Under overflaten er det først og fremst kantkorn av varierende størrelse og utvikling (mot ren kant). Skaren som har ligget høyt oppe i snødekket er flere steder på vei til å bli «spist opp» av oppbyggende omvandling.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 1 m/s fra Ø ← 5% skyer Klart, kaldt og stille vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt lite snø, men finnes søkk og heng av varierende tykkelse med en del snø, særlig i vestlig sektor etter stormen før/i helga og tidligere. Det finnes over hele fjellet, markerte og velutviklete lag med kantkorn. Opplever imidlertid snøen over som så hard at det ikke er lett å påvirke disse og vurderer skredfaren til å ligge mellom liten og moderat. Kaldt vær kombinert med tynt snødekke, vil medføre at prosessen med oppbyggende omvandling vedvarer. Det er meldt en god del vind fremover, men vurderer dette til å ha liten betydning for skredfaren, da snødekket allerede er svært hardt i overflaten. Er noe usikker på faregrad, da det til tross for markerte svake lag av kantkorn, oppleves at snøen over er så hard at det skal en del til å påvirke denne, og ikke liten tilleggsbelastning som beskrevet i varselet. Imidlertid vanskelig å si noe sikkert om dette, da det er en god del variasjon på snømengde etc. på fjellet og i regionen og velger å foreslå moderat skredfare (men i lavere sjikte).

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 251789

Sør-Troms / D1903(TFFK1) Senja 2019-2024

Snø

23.01.2021 kl. 08:58

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Bergsfjord (0moh) kl 08:58 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye sø vind siste døgn, endel fokk i fjellet.. Uforandret skredfare neste døgn: Ifø yr skal vinden avta mot kveld..

ObsID: 251384

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org