Snøskredvarsel for Sør-Troms tirsdag 24.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Lavangen

Snø

24.11.2020 kl. 11:30

1086 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Va 400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Rett over tregrensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Ingen forplantning, stabile forhold. Ca 1000 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Ca 100 m fra forrige pit begynte d å flake seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Rim ca 1000 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman

Snødekke

Mye vindtransportert snø, varierende dybde der slukter og søkk har mest snø. For det meste god binding til gammel smelte-frys sne men noen få plasser er det kommet flakdannelse, lite utbredt. Små rim både ved vei og på toppen.

ObsID: 242803

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org