Snøskredvarsel for Sør-Troms tirsdag 09.06.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabilt. Likevel fare for enkelte store skred der det er glidesprekker eller skarelag dypere i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøen drenerer godt både regn og smeltevann og det er generelt stabile forhold. Der sola får tak kan det gå små løssnøskred. Enkelte steder er det fare for glideskred. Disse er svært vanskelig å forutsi. Åpne sprekker er tydelig faretegn. Vær observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Snøen er for det meste våt og drener vannet godt. Snøoverflaten er for det meste fast og fin. Over skoggrensen er det fortsatt mye snø igjen, særlig i forsenkninger som samler snø. Langs rygger og på topper er det bart. Under skoggrensen blir det stadig mindre snø.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
1 °C til 9 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
0 °C til 7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen. Lettere skydekke utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org