Snøskredvarsel for Sør-Troms fredag 05.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt høye temperaturer og sol bidrar til stor snøsmelting og det fører til at det er mye vann til stede i snøen. Bindinger svekkes og våte flakskred og løssnøskred kan løsne naturlig i bratte heng. Sannsynligheten øker utover dagen når temperaturen stiger. Mest utsatt er de fjellsider der sola får tak og spesielt rundt bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær også forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Det vil også være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Vær også observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Snøen er for det meste våt/fuktig og drenerer vannet godt. Under 300-500 moh er det generelt lite snø igjen, mens det i høyden fortsatt ligger mye snø. Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet, men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er observert tildels store skavler langs mange fjellkanter.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 11 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 12 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Lavangen

Snø

03.06.2020 kl. 19:58

1363 moh

Marius@obskorps (****)

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det var flere våtsnøskred å se i forskjellige fjellsider og i alle himmelretninger på turen og også på kjøreturen i dag, men ingen som fremstår som ferske.

Notater

Se øvrige observasjoner på vær og snødekke etc. gjort på turen i dag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

Snødekket fremstår som i stor grad omvandlet til grovkornet snø helt til topps i dag. Det kom noe snø i går over ca. 1000moh+ (opptil ca. 2cm) og det er skare over den samme høyden som er bærende over ca. 1300moh. Se ellers øvrige observasjoner gjort på turen i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat På turen i dag ble det ikke observert nylige skred og på gravestedet på ca. 1300moh på Melkefjellet oppleves snøen som i stor grad smelteomvandlet med liten lagdeling i. Ubunden snø kan løsne i alle himmelretninger og når sola kom fram i dag, er det tydelig hvor mye og hvor raskt den påvirker snøen. Det er observert både i denne og naboregioner, større naturlig utløste flakskred som skyldes opphopning av vann. Samlet vurderes det til generelt stabile forhold og moderat skredfare. Værutvikling tilsier vedvarende skredproblematikk og FG. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 237913

Sør-Troms / Lavangen

Snø

03.06.2020 kl. 16:45

1306 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm 4F DF 5 mm M, 1 cm P MFcr M, 15 cm 1F MFcl 2 mm W, 88 cm 1F-P MF 1 mm/3 mm W Fremstår som et mer eller mindre helt homogent lag., 1 cm K IF W Islag, men på vei til å brytes ned., 3 cm 1F MF/FCxr 3 mm W, 1 cm K IF W Islag, men på vei til å bli brutt ned., 29 cm 4F FCxr 3 mm/5 mm W Tatt i nordvendt side på ca.1300moh på Melkefjellet, Lavangen kommune. Målt temperatur 10cm under snøoverflste +0,4 og 10cm fra bunnen +0,3.

ObsID: 237900

Sør-Troms / Lavangen

Snø

03.06.2020 kl. 15:55

1112 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tynt dryss med nysnø over et tynt lag med bristende skare og deretter våt, grovkornet snø.

Snødekke

Det regnet kraftig i går ettermiddag/kveld og denne nedbøren ser ut til å ha kommet i alle fall delvis som snø i høyden (fra ca. 1100moh og opp).

ObsID: 237898

Sør-Troms / Lavangen

Snø

03.06.2020 kl. 15:35

957 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tudelige smelteriller helt opp til toppen av Melkefjellet. Bilde tatt mot S.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 237897

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org