Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 04.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte løsneområder og i mulige utløpsområder for skred. Vær også observant i områder med glidesprekker og i fjellsider under skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer igjen medfører snøsmelting høyere opp og det medfører mer vann til stede som svekker bindinger i snøen. Det vil være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Skred kan også løsne naturlig, spesielt tilknyttet bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær særlig oppmerksom dersom sola titter fram. Vær forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Ha fortsatt fokus på muligheter for skavlbrudd og glideskred.
Snøen er for det meste våt/fuktig og drenerer vannet godt. Under 300-500 moh er det lite snø igjen, mens det over 6-800 moh. fortsatt ligger mye snø i renner og forsenkninger. Det er store variasjoner snømengder og snøgrense i regionen Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet, men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er observert tildels store skavler langs mange fjellkanter.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-1 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 11 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Lavangen

Snø

03.06.2020 kl. 19:58

1363 moh

Marius@obskorps (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Snødekket fremstår som i stor grad omvandlet til grovkornet snø helt til topps i dag. Det kom noe snø i går over ca. 1000moh+ (opptil ca. 2cm) og det er skare over den samme høyden som er bærende over ca. 1300moh. Se ellers øvrige observasjoner gjort på turen i dag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat På turen i dag ble det ikke observert nylige skred og på gravestedet på ca. 1300moh på Melkefjellet oppleves snøen som i stor grad smelteomvandlet med liten lagdeling i. Ubunden snø kan løsne i alle himmelretninger og når sola kom fram i dag, er det tydelig hvor mye og hvor raskt den påvirker snøen. Det er observert både i denne og naboregioner, større naturlig utløste flakskred som skyldes opphopning av vann. Samlet vurderes det til generelt stabile forhold og moderat skredfare. Værutvikling tilsier vedvarende skredproblematikk og FG. Varslet faregrad er riktig

Notater

Se øvrige observasjoner på vær og snødekke etc. gjort på turen i dag.

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det var flere våtsnøskred å se i forskjellige fjellsider og i alle himmelretninger på turen og også på kjøreturen i dag, men ingen som fremstår som ferske.

ObsID: 237913

Sør-Troms / Lavangen

Snø

03.06.2020 kl. 16:45

1306 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm 4F DF 5 mm M, 1 cm P MFcr M, 15 cm 1F MFcl 2 mm W, 88 cm 1F-P MF 1 mm/3 mm W Fremstår som et mer eller mindre helt homogent lag., 1 cm K IF W Islag, men på vei til å brytes ned., 3 cm 1F MF/FCxr 3 mm W, 1 cm K IF W Islag, men på vei til å bli brutt ned., 29 cm 4F FCxr 3 mm/5 mm W Tatt i nordvendt side på ca.1300moh på Melkefjellet, Lavangen kommune. Målt temperatur 10cm under snøoverflste +0,4 og 10cm fra bunnen +0,3.

ObsID: 237900

Sør-Troms / Lavangen

Snø

03.06.2020 kl. 15:55

1112 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tynt dryss med nysnø over et tynt lag med bristende skare og deretter våt, grovkornet snø.

Snødekke

Det regnet kraftig i går ettermiddag/kveld og denne nedbøren ser ut til å ha kommet i alle fall delvis som snø i høyden (fra ca. 1100moh og opp).

ObsID: 237898

Sør-Troms / Lavangen

Snø

03.06.2020 kl. 15:35

957 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tudelige smelteriller helt opp til toppen av Melkefjellet. Bilde tatt mot S.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 237897

Sør-Troms / Senja

Snø

01.06.2020 kl. 21:55

592 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Målte 180 i dette området som det meste

Skredproblem

Ubunden snø Finner ikke et tydelig svakt lag. Men ser at sørpe i overflate har dårlig binding med i underliggende lag. I tillegg er det er skarelag i midten av snøprofil som gir etter med trykk fra spade. Så her er det litt dårlig bindinger med lag under. Men det er såpass langt ned at det krever mye å påvirke ned hit

Tester

ECTX God Første lag på 10 cm med sørpe gir lett etter. I bratte heng kan det tenkes at det kan gå sørpeskred med varme på dette. Men ellers virker stabilitet å være god

Skredfarevurdering

2 Moderat Oppleves som at snødekket har fått stabilisert seg. Det er ikke bare MFcl, noe jeg hadde trodd å se mer av. MFpc midt i profil og noe fasetter helt i bunn. Men oppleves som et snødekket som krever mye belastning og varme for at det skal påvirkes noe Ikke så mye varme i vente men regn. Trolig ikke stor endring i Fg slik jeg opplever det nå Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 8 °C 4 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Snøprofil

10 cm F MFsl 3 mm V, 44 cm 1F MFcl 2 mm/3 mm M, 3 cm P MFcr D, 11 cm P MFcl 3 mm M, 12 cm K MFcr D, 46 cm P+ MFpc 1 mm/2 mm D-M, 2 cm K MFcr D, 3 cm P RGxf 1 mm D -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Funn av korn nederst som har utviklet noe fasetter men ikke helt kantkorn enda.

ObsID: 237757

Sør-Troms / Senja

Snø

01.06.2020 kl. 13:40

719 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Våt Mye vann i snøen. Store smeltedammer i forsenkninger.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat stabiliteten i snødekket der sola ikke har påvirket snødekket virker å være moderat. I bratte heng påvirket av kraftig solinnstråling er bindingene i snødekket brutt og det er mye vann i snøen. Det observert flere våte løssnøskred i omr Mefjordbotn. Enkelte smeltevannsgroper i snødekket er observert helt opp til ca 800moh Det er meldt lavere temperatur og noe nedbør ifa av regn. Forventer at faren for våte skred avtar noe Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 15 °C 2 m/s

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1400 moh

ObsID: 237734

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org