Snøskredvarsel for Sør-Troms tirsdag 02.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med høye temperaturer og kraftig solinnstråling så ventes det at snødekket har en bedre evne til å drenere vannet i snøen, dette gjør at skredfaren avtar noe. Synkende temperaturer virker stabiliserende på snødekket, men det er fremdeles mye vann i snøen. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Vær forsiktig rundt sigesprekker og store skavler. Noen løssnøskred kan fortsatt forekomme i bratte fjellsider, særlig i de områder som får litt regn.
Snøen er for det meste våt og drener vannet godt der smelteriller er synlig på overflaten. Under 300-500 moh er det lite snø igjen, mens det fortsatt ligger flere meter i renner og forsenkninger over 600-800 moh. Det er store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet, men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er mange store skavler i fjellet. Mandag formiddag var det 5 plussgrader og strålende sol ved Kistefjellet målestasjon (982 moh) i Lenvik. En observasjon fra Senja av smeltedammer bekrefter at det er kraftig smelting i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
6 °C til 15 °C på 700 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.
Nullgradersgrense på 700-900 moh utpå kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Senja

Snø

01.06.2020 kl. 21:55

592 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Første lag på 10 cm med sørpe gir lett etter. I bratte heng kan det tenkes at det kan gå sørpeskred med varme på dette. Men ellers virker stabilitet å være god

Skredfarevurdering

2 Moderat Oppleves som at snødekket har fått stabilisert seg. Det er ikke bare MFcl, noe jeg hadde trodd å se mer av. MFpc midt i profil og noe fasetter helt i bunn. Men oppleves som et snødekket som krever mye belastning og varme for at det skal påvirkes noe Ikke så mye varme i vente men regn. Trolig ikke stor endring i Fg slik jeg opplever det nå Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Målte 180 i dette området som det meste

Vær

Ikke nedbør 8 °C 4 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Skredproblem

Ubunden snø Finner ikke et tydelig svakt lag. Men ser at sørpe i overflate har dårlig binding med i underliggende lag. I tillegg er det er skarelag i midten av snøprofil som gir etter med trykk fra spade. Så her er det litt dårlig bindinger med lag under. Men det er såpass langt ned at det krever mye å påvirke ned hit

Snøprofil

10 cm F MFsl 3 mm V, 44 cm 1F MFcl 2 mm/3 mm M, 3 cm P MFcr D, 11 cm P MFcl 3 mm M, 12 cm K MFcr D, 46 cm P+ MFpc 1 mm/2 mm D-M, 2 cm K MFcr D, 3 cm P RGxf 1 mm D -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Funn av korn nederst som har utviklet noe fasetter men ikke helt kantkorn enda.

ObsID: 237757

Sør-Troms / Senja

Snø

01.06.2020 kl. 13:40

719 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat stabiliteten i snødekket der sola ikke har påvirket snødekket virker å være moderat. I bratte heng påvirket av kraftig solinnstråling er bindingene i snødekket brutt og det er mye vann i snøen. Det observert flere våte løssnøskred i omr Mefjordbotn. Enkelte smeltevannsgroper i snødekket er observert helt opp til ca 800moh Det er meldt lavere temperatur og noe nedbør ifa av regn. Forventer at faren for våte skred avtar noe Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Våt Mye vann i snøen. Store smeltedammer i forsenkninger.

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1400 moh

Vær

Ikke nedbør 15 °C 2 m/s

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1400 moh

ObsID: 237734

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org