Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Det ventes naturlig utløste våte skred. Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solgløtt og høye temperaturer fortsetter å prege snødekket og det ventes naturlig utløste våte skred. Det vil nå være lett å løse ut skred i den våte snøen i bratt terreng, særlig der sola får tak. Det er en krevende situasjon, ta derfor konservative veivalg! Unngå områder under glidesprekker og skavler. Skavlbrudd kan løse ut skred i fjellsiden under. Unngå utløpssoner.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Under skoggrensen er snøen våt, og det har minket godt på snøen de siste dagene.
Torsdag utløste skavlbrudd på Haukebøtinden skred i fjellsiden under.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det har bygget seg ut store skavler på mange topper. Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen. Fredag ble det observert mye vann i snøen på Senja.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
4 °C til 12 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Senja

Snø

29.05.2020 kl. 20:40

402 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Synlig smelting i fjellet
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Fortsatt snø helt ned til vei ved toppen av kaperdalen. Dårlig sikt i dag pga tåke og regn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snødekke

230 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Målte totalt 230 i snødybde, men 120 ved gravepunkt. Så snødybden varierer ganske mye. Men ser tydelige smeltetegn med synlige steiner.

Tester

ECTN14@12cmQ3 Middels Virker å være litt mer vann i laget under skarelag som gjør at det øverste laget gir etter

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen

Skredfarevurdering

2 Moderat Middels stabilitet på ECT. Men skal bli varmere i helgen og en kan da tenke seg til at det kan ville gå naturlig skred pga høy temperatur. Men i dag virker en tur på dette snødekket trygt. Uansett mye vann i snø så i bratt terreng vil trolig skiløper alene kunne utløse sørpeskred Varme i vente og det vil bidra til mer smelting og trolig naturlig skred. Ingen funn av kantkorn ned mot bakken. Faren er dårlig binding i snøen da det ligger flere skarelag og forskjellige bindinger over og under skarelagene. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 200 moh Middels stabilitet nå. Men skal bli varmere i helgen og en kan da tenke seg til at det kan ville gå naturlig skred pga høy temperatur

Snøprofil

9 cm F MFcl 2 mm W, 1 cm P MFcr M, 20 cm 1F MFsl 2 mm W-V, 2 cm P MFcr M, 5 cm P MFcl 2 mm M, 2 cm P MFcr M, 7 cm P MFcl 2 mm M, 2 cm P MFcr M, 39 cm P MFpc 2 mm M, 2 cm 1F+ MFsl 2 mm S, 36 cm P MF 1 mm M -1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 120 cm

ObsID: 237419

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org