Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Regn på snødekket gir økt risiko for våte skred. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket i høyden. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn vil øke vekten på snødekket. Dette medfører økt sannsynlighet for naturlig utløste skred i bratt terreng. Over mildværgrensen vil det dannes enkelte ferske nysnøflak i leområder, der skred kan løses ut av en skikjører. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng i høyden er det fortsatt tørrsnø og fokksnøflak. Klarvær og utstråling nattestid gjør at snødekket fryser til. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
I høyden over ca 800 moh kan det kan være små kantkorn under den ferskeste fokksnøen. Antakelser er basert på observasjoner ellers i landsdelen.
Tirsdag ble det i Lavangen observert mange våte skred i bratt terreng.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det har bygget seg ut store skavler på mange topper. Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
2 °C til 8 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-1 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Haukebøtinden

Snø

27.05.2020 kl. 12:08

662 moh

hanss1 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hanss1 Kommentar:  Utløp
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hanss1 Kommentar:  utløp
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hanss1 Kommentar:  Skavlbruddet

Vær

Regn 5 °C 13 m/s fra SV ↗

Faretegn

Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

Skredhendelse

27. mai 12:04 Skavlfall 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 637 moh og sluttet på 456 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket Brattheng Skavlbrudd utløste middels/stort løssnøskred. Noe nedbør og høy temperatur. Naturlig utløst

ObsID: 237162

Sør-Troms / Gratangen

Snø

26.05.2020 kl. 13:18

784 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Zoom ☺️

Skredaktivitet

26. mai. 18-24 Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ Aner ikke når dette har gått, men iallefall iløpet av de siste par dagene. Eneste flakskred som ble observert idag til tross for god utsikt over et digert område. Størrelsen er et sted mellom 2 og 3.

ObsID: 237040

Sør-Troms / Lavangen

Snø

26.05.2020 kl. 12:10

1407 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  rasterplate viser tykt lag med kantkorn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Gravde helt ned, men foretok ingen grundig undersøkelse av siste 20 cm da snøen bare bestod av betonghard smelteomdanna snø, samt 2 cm godt utvikla kantkorn i bunn. Øverste 5 cm var delvis frossen solskare og denne fungerer som et lokk over snøpakken. Var betydelig kaldere oppe i høyden, rundt -1 pga surt vinddrag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat En lengre periode med solinnstråling og milde temperaturer har svekket bindingene i snøen opp til rundt 900-1000 moh, og våte skred må forventes. I høyden fins et kantkornlag i snødekket, men dette ligger de fleste steder dypt neddi snødekket og er foreløpig vanskelig å påvirke - særlig der det er bærende skare oppå. Vind i kombinasjon med snø i høyden kan legge opp ferske fokksnøflak i leområder. Dersom sola titter fram vil det kunne gå våte skred under mildværsgrensa. Lengre uti uka ventes mer nedbør i form av regn, da vil det nok kunne gå en del våte skred. Varslet faregrad er riktig Det var ikke høye temperaturer høyt til fjells, men dette stemmer nok bedre ute ved kysten.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 800 moh har kun gravd i sø terreng, kan godt være dette finnes flere steder. Kantkorn under omdanning lengre opp i snødekket var ikke særlig potent, men skarelaget på toppen kan nok påvirke oppfattelsen av stabilitet. For denne turen er det iallefall et massivt kantkornlag et godt stykke neddi snødekket som sprellet mest, dette fant vi og i mars, men da lengre ned i fjellet (rundt ca 900 moh).

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 150 moh Skare Tørr Fra ca 1100 er overflata betydelig tørrere og hardere - i form av frossen solskare. Under dette nivået er snøoverflata fuktig - og ganske våt på 400-600 moh.

Faretegn

Ferske skred Mange våte løssnøskred i bratte heng

Snøprofil

5 cm 1F MFcr 2 mm/0 mm D, 10 cm 1F/4F MF 0 mm/0 mm W Onfanna fokksnø, 2 cm 4F MF 2 mm/0 mm Oppspist skare?, 25 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm M, 3 cm 4F FCxr 3 mm/0 mm, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 12 cm 4F FC 4 mm/0 mm D, 25 cm P MF 0 mm/0 mm Gravde helt ned, men foretok ingen grundig undersøkelse av siste 20 cm da snøen bare bestod av betonghard smelteomdanna snø, samt 2 cm godt utvikla kantkorn i bunn. Øverste 5 cm var delvis frossen solskare og denne fungerer som et lokk over snøpakken. Var betydelig kaldere oppe i høyden, rundt -1 pga surt vinddrag.

ObsID: 237039

Sør-Troms / Lavangen

Snø

26.05.2020 kl. 10:22

507 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

0 cm nysnø Våt løssnø Våt Gravde et raskt hull ned til bakken, hele pakken er godt fuktig og nede ved bakken tykt lag grovkornet snø - smelteomdanna kantkorn. Ca 1 m snø her

ObsID: 237007

Sør-Troms / Lavangen

Snø

26.05.2020 kl. 10:01

420 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Mange våte skred fra Sølvfjellet.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s 80% skyer Varmt i været, men snøoverflata her nede på flata er relativt hard. Dette endres nok raskt iløpet av dagen, ser ut som sola og vil titte fram etterhvert.

ObsID: 237001

Sør-Troms / Senja

Snø

25.05.2020 kl. 09:15

911 moh

Monica (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 236935

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org