Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 23.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for store naturlig utløste skred pga. økende temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er svært lett for en skiløper å løse ut skred i den våte snøen i bratte heng og naturlig utløste skred forventes. Størst fare er det utover dagen når sola har stått på en stund. Høyt til fjells er det et aktivt lag med kantkorn som kan gi store naturlig utløste skred når temperaturen er høy. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng er det fortsatt tørrsnø og flakdannelse. Klarvær og utstråling nattestid gjør at snødekket fryser til. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
I høyden over ca 800 moh kan det kan være små kantkorn under fokksnøen fra forrige uke. Antakelser basert på observasjoner ellers i landsdelen.
Hele uken har det gått svært mye våte løssnøskred i soleksponert terreng. Det har gått flere mindre skred på vei.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det har bygget seg ut store skavler på mange topper. Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
2 °C til 9 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Periodevis frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Senja

Snø

23.05.2020 kl. 16:13

730 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredhendelse

23. mai 16:15 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 780 moh og sluttet på 780 moh Brattheng

ObsID: 236695

Sør-Troms / Lavangen

Snø

23.05.2020 kl. 10:46

382 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  KRPE

Skredhendelse

23. mai 10:46 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 825 moh og sluttet på 709 moh Leområder Flakskred i nordvendt aspekt. 1-2 dager siden

ObsID: 236658

Sør-Troms / Senja

Snø

23.05.2020 kl. 10:29

502 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN14@19cmQ1 Middels Klokka er 10:25 i det jeg tar test. Virker å være middels stabilitet nå, men det blir stadig varmere så det vil trolig være enda letter å påvirke utover dagen

Skredhendelse

21. mai 10:40 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Opphopning av vann i/over lag i snødekket Brattheng Trolig gått for et par dager siden. Naturlig utløst, påvirket av varme

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store S, SV, V mellom 800 moh og 200 moh I retninger der sola får varme vil det være størst risiko for at det nå kan gå naturlig utløste skred

Ulykke/hendelse

Nei Snø Påvirket ingenting Topptur

Vær

Ikke nedbør 13,2 °C 3 m/s fra SØ ↖ Varierende vind. Plutselig vindstille for så å komme i drag opp i mot 4m/s

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye varme utover dagen vil påvirke snødekket yttligere

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tur tidlig på dagen og da virker egentlig forholdene ganske stabile. Øverste lag på 30 cm er ganske vått og en går lett gjennom dette laget. Derfor vil det trolig også i dag kunne gå naturlige skred utover dagen. Varmt vær i vente og det vil fortsette å påvirke snødekket. Det er fortsatt mye snø enkelte plass i fjellet. Opp til 3 meter enkelte steder. Har ikke fått en profil helt i bakken siste ukene, så vanskelig å si om forholdene nærme bakken. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 20 moh Annet Fuktig 240 dybde på dette sted. Varierer fra plass til plass

Snøprofil

23 cm F MFcl 2 mm M, 8 cm 4F MFcl 1 mm M, 5 cm 1F RG 1 mm D-M, 6 cm 1F MFpc 1 mm D-M, 8 cm P RGsr 0 mm D, 2 cm P MFcr D, 20 cm P MFpc 1 mm D-M, 51 cm P/P+ RGlr 0 mm M, 2 cm K MFcr M, 30 cm P MFcl 2 mm D-M -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 120 cm Ikke funn av kantkorn, men gravde heller ikke helt i bakken

ObsID: 236672

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

23.05.2020 kl. 09:44

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

23. mai 09:47 - 22. mai 09:47 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NØ. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, Flere skred

ObsID: 236651

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

23.05.2020 kl. 09:44

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig solstråling og varme.. Uforandret skredfare neste døgn: ..

ObsID: 236652

Sør-Troms / Senja

Snø

23.05.2020 kl. 00:39

6 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredaktivitet

23. mai. 0-6 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 800 moh Skred over vei.

ObsID: 236614

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.05.2020 kl. 17:15

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye sol. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ras ned i skredvoll.

Skredaktivitet

22. mai 17:19 - 21. mai 17:19 Sørpeskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra, Ras gåd i skredvoll

ObsID: 236596

Sør-Troms / Senja

Snø

21.05.2020 kl. 20:14

6 moh

Hofsrud (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erik Kommentar:  Skred
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erik Kommentar:  Ingen personell- eller materielle skader

Skredhendelse

21. mai 20:00 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s

ObsID: 236473

Sør-Troms / Senja

Snø

21.05.2020 kl. 18:15

421 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  bildene viser kombinasjon av våte løssnøskred/glideskred i Kaperdalen

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Under 1000 moh flere våte løssnøskred og glideskred i Kaperdalen

ObsID: 236482

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.05.2020 kl. 15:50

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). 2 skred 20x30 meter. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye sol og mye sny i veien.

Skredaktivitet

21. mai 15:56 - 20. mai 15:56 Sørpeskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra, 2 ras

ObsID: 236452

Sør-Troms / Harstad

Snø

21.05.2020 kl. 14:14

851 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

Ikke nedbør 8 °C 3 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Fint vær og varmt.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann i snøen opp til ca 400moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Våt snø opp til ca 700. Det smelter både fra bakken og fra toppen drevet av både høy temperatur og sol. Der solen får tatt hardt, typisk bratte heng mot Ø, S og V vil bindingene være dårlig i snøpakken. Her vil det være risikoen for våte løssnøskred være høy. Fra 800 og opp var snøen tør, her ligger det fokksnøflak i N og Ø heng. Skredproblemet her er nedføyka nysnø. Største dybde til svake lag jeg fant var ca 25cm. Fant ikke noen vedvarende svake lag i snødekket. Vedvarende høye temperatur også i høyden vil øke snøsmeltingen. Sammen med dette vil også våte løssnøskred problematikken flytte seg oppover. Utfordringene med fokksnøen vil gi seg mer de neste døgn på grunn av sintringen, her vil høy temp og solen gi en positiv hjelp. Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 70 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Tørr Gjennomvåtet snø opp til ca 700moh, herifra og opp tørker det mer og mer opp. Fra ca 800moh er det tør snø. Det ligger myke fokkflak i N og Ø. Disse flakene har tydelige svake lag med nedføyka nysnø

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det smelter både fra bakken og fra toppen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 800 moh

ObsID: 236484

Sør-Troms / Harstad

Snø

21.05.2020 kl. 13:59

540 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

ObsID: 236440

Sør-Troms / Harstad

Snø

21.05.2020 kl. 12:06

260 moh

gisTF (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  gisTF

Skredhendelse

21. mai 12:10 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst S-vendt Ubunden snø Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 236431

Sør-Troms / Senja

Snø

21.05.2020 kl. 10:54

485 moh

ChristianVi (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ChristianVi Kommentar:  Østlige side av Buviktinden.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 4 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Notater

På fjellets østlige side, fra ca. 500moh og oppover, går det 2-3m lange skavler langs ryggen. Flere av disse løsnet uten påvirkning fra skigåere og skapte mindre skred.  Fjellet nærmest til vest, Buviktinden, hadde også østvendte skavler langs hele ryggen, hvor det var spor etter mindre og moderate, selvutløste skred.  Det var buldring i fjellene og en estimerer at det i løpe av de to timene, løsnet 6 mindre skred.  Begge sidene ligger solvendt.

Faretegn

Drønn i snøen

Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

Ferske skred På fjellets østlige side, fra ca. 500moh og oppover, går det 2-3m lange skavler langs ryggen. Flere av disse løsnet uten påvirkning fra skigåere og skapte mindre skred.    Fjellet nærmest til vest, Buviktinden, hadde også østvendte skavler langs hele ryggen, hvor det var spor etter mindre og moderate, selvutløste skred.    Det var buldring i fjellene og en estimerer at det i løpe av de to timene, løsnet 4 mindre skred.    Begge sidene ligger solvendt.

Ferske sprekker

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig

ObsID: 236516

Sør-Troms / Senja

Snø

21.05.2020 kl. 10:05

328 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 5% skyer

Faretegn

Ferske skred Våte løssnøskred/glideskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Våte løssnøskred og glideskred i alle himmelretninger der solen har påvirket snødekket. Skredfaren varierer ila døgnet grunnet kulde etter solnedgang og gjennfrysning av snødekket. Det er observert flere våte løssnøskred og glideskred i område Mefjordbotn og i Kaperdalen på Senja i dag De neste dager er det meldt klart fint vær og kraftig solinnstråling, noe som vil føre til fortsatt skredaktivitet ifa våte løssnøskred og glideskred. Varslet faregrad er riktig Varierende faregrad ila døgnet. I perioden med kraftig solinnstråling er det stor sannsynlighet for naturlig utløste våte løssnøskred og glideskred.

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Observert flere våte løssnøskred og glideskred i dette området i dag. 2-3 skred over vei mellom Mefjordbotn o Senjahopen i dag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Skare Fuktig skare tidlig på dagen før solinnstråling påvirker snødekket. Fuktig til våt smeltesnø når solinnstråling har fått påvirke snødekket. I nordlige eksposisjoner er det fortsatt løs tørr snø i enkelte områder. I lavereliggend områder er snødekket isotermt og "råttent".

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Det er observert flere våte løssnøskred og glideskred i dette området

ObsID: 236481

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

21.05.2020 kl. 08:54

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

21. mai 08:59 - 20. mai 08:59 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, Flere skred etter soloppvarming.

ObsID: 236390

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

21.05.2020 kl. 08:54

141 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor fare for skred grunnet soloppvarming løpet av dagen.. Uforandret skredfare neste døgn: Høy temperatur og soloppvarming .

ObsID: 236391

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org