Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 20.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren øker i solsidene utover dagen når snøen blir fuktig. Vær forsiktig i bratte leområder med tørr fokksnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt relativt mildt vær opprettholder faren for våte løssnøskred i lavlandet og i brattheng i høyden der sola tar tak. Faren er størst på ettermiddagen når temperaturen er høyest. På steder som får nattefrost vil snødekket gradvis stabiliseres. Selv om fokksnøen nå har stabilisert seg i noen dager kan det fortsatt finnes ustabile flak med fokksnø i høyden. På grunn av lokale variasjoner i retning og styrke på vinden kan problemet finnes i alle himmelretninger. I nord- og østvendte heng kan både kaldere temperaturer og et mulig vedvarende svakt lag gjøre forholdene mer ustabile enn ellers i terrenget. Med mildvær øker faren for skavlbrudd. Vær forsiktig i nærheten av topper der det har bygd seg ut skavler. Skavler som brekker kan også løse ut skred i terreng nedenfor. Vær varsom nedenfor disse, og også under eventuelle glidesprekker.
Forrige uke fram til fredag var preget av bygevær med lokalt store nedbørsmengder. De siste dagene har det vært rolige værforhold. Snødekket over skoggrensen varierer med høyde, eksponering og hvor vindutsatt terrenget er. I store områder er det fokksnø av varierende hardhet, men i skjermede, skyggefulle områder er det tørr løssnø. I soleksponert terreng er det solskare. Under 500 moh er snøen våt og smelteomvandlet.
Observasjoner fra naboregionene tilsier at det lokalt kan ha blitt dannet kantkorn ifm skarelag under siste ukes fokksnø, men utbredelsen av dette laget er usikker.
Mandag og tirsdag nådde flere våte løssnøskred vei på Senja.
Det har mange steder bygget seg ut skavler. Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-5 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms

Snø

19.05.2020 kl. 18:31

482 moh

Kristian (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kristian
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kristian

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Sørpeskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 600 moh og 500 moh

Notater

Råtten snø med dårlig - ingen bæreevne sørøstlig side opp til ca 500moh. Deretter våt snø ca 5cm oppå bærende snø

ObsID: 236287

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

19.05.2020 kl. 06:35

780 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

19. mai 06:44 - 18. mai 06:44 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv7864 Sifjordbotn - Sifjordskaret, Løsnet pga soloppvarming.

ObsID: 236153

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

19.05.2020 kl. 06:35

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

19. mai 06:44 - 18. mai 06:44 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, Løsnet utover dagen pga soloppvarming.

ObsID: 236154

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

19.05.2020 kl. 06:35

222 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

19. mai 06:44 - 18. mai 06:44 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv7886 Huselva - Husøy, Pga soloppvarming

ObsID: 236155

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

19.05.2020 kl. 06:35

141 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Soloppvarming kan føre til snøskred.. Uforandret skredfare neste døgn: Fare for Soloppvarming..

Vær

Ikke nedbør 2 °C Bergsboten (0moh) kl 06:35 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 236156

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org