Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 07.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø i høyden. Våte glideskred kan løses ut i brattheng i lavlandet. Vær forsiktig i områder med glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg utover dagen med mindre vind. Men det vil fortsatt stedvis komme en del nedbør. Med synkende temperaturer vil det dannes ferske fokksnøflak i leområder lavere ned i terrenget. Eldre fokksnøflak i høyden trenger tid på å stabilisere seg. Kaldere vær gjør at sannsynligheten for naturlig utløste glideskred og våte skred er mindre. Vær observant der det har bygd seg ut skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i terrenget under. Skredfaren er høyest i de nordlige deler av regionen der det ser ut til å komme mest nedbør
I lavlandet under mildværgrensen er snødekket smelteomdannet og fremstår fuktig eller vått. I høyden er det vekslende fokksnø og skare.
Det er generelt store skavler og mye snø i regionen.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Ny vindøkning fra V sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til torsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.05.2020 kl. 14:15

18 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og is i fjellet. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør 2 °C Tjuvskjær (0moh) kl 14:15

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 233946

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.05.2020 kl. 14:13

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ikke mulig å se, mye snø is i fjellet. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør 2 °C Stræte (0moh) kl 14:14

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn,

ObsID: 233945

Sør-Troms / Lavangen

Snø

07.05.2020 kl. 11:06

618 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært vinterlig forhold på fjellet idag. Kald snø og pågående vindtransport.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  20-30cm fersk vindtransportert snø opp på skare og smelteomvandlet snødekke. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat I grenseland mellom FG2-3. Primær skredproblem er tilknyttet fersk fokksnø i Ø vendt terreng. Det har vært bygevær siste døgn sammen med sterk vind fra V. Data fra værstasjoner tyder på stor lokale forskjeller i nedbørsmengde, og det er dermed stor lokale forskjell i hvor mye snø finnes tilgjengelig for vind transport. . . . Observasjoner tyder på generelt greit binding i fokksnø og overgang til gamle snødekke, MEN pga. vær gikk ikke obstur lengre opp enn 650moh. Høyere til fjells kan det være både mer snø, mer vindtransport og saktere stabiliserings prosess grunnet kaldere temperatur Roligere vind og avtagende nedbør neste døgn vil trolig gi en minkende skredfare relatert til fokksnø problemen. Det er likevel verdt å vis varsomhet i høyere liggende område i indrestrøk, hvor kald temperatur kan sørge for at fersk fokksnøen trenger litt mer tid på å stabilisere seg.

Vær

Snø -1,6 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Bygevær siste døgn. Stor lokal variasjoner i nedbørmengde. Det har blåst sterkt fra V. Og frysepunkt har gått fra ca. 500moh ned til ca. 300moh idag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Vindpakket myk Tørr Sterk vind fra vest har ført til betydelig transport av nysnø inn i øst vendt heng. På observasjonssted virker generelt å være god binding i det nye snø (trolig grunnet gunstig temperatur), men høyere til fjells der hvor temperaturen er kaldere kan det godt være ustabil sjiktovergang. Snøprofil viste at det gamle snødekke (ihvertfall ned til 1 meter fra overflate) er smeltomvandlet og isoterm etter mildvær i slutten av april.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Liten sannsynlighet, men stor konsekvenser.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Tester

ECTN11@22cm

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen (+02:00) Svært begrenset sikt

Snøprofil

22 cm 4F DF D, 5 cm 1F RG M, 3 cm P MFcr, 18 cm 4F MFcl W, 50 cm 1F+ MFpc 0 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 233935

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.05.2020 kl. 10:44

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Er mye snø i høyden og vanskelig å se, mye is i fjellskjæringer som kan løsne pga regn og mildvær og ta med seg mer masser ned. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i lavland uvist i høyden.

Vær

Regn 3 °C Stræte (0moh) kl 10:44 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 233817

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.05.2020 kl. 10:38

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Vær

Regn 4 °C Salangslia (0moh) kl 10:38 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 233816

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.05.2020 kl. 10:22

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 8 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 9 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 10 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 11 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 12 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 13 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 14 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 15 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 16 av 16 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn og mildvær gjør at is løsner fra fjellsider. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Tror det er liten fare for snøskred men fare for is som løsner i fjellskjæringer som kommer ned på vei og kan ta med seg masser som er i skredområder.

Vær

Regn 3 °C Tjuvskjær (0moh) kl 10:22 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 233812

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.05.2020 kl. 09:53

18 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Is løsner fra fjell sider, mye snø oppe i høyden enda. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Regn 3 °C Tjuvskjær (0moh) kl 09:53 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 233805

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.05.2020 kl. 12:02

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Bratt tereng melder regn. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Bratt tereng melder regn.

Vær

Ikke nedbør 4 °C Strætelia-tjuvskjær (100moh) kl 12:03 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Strætelia-tjuvskjær (100 moh) kl 12:06 Ingen, 4,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Ingen endring

ObsID: 233753

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.05.2020 kl. 14:33

14 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Ingen utvikling

ObsID: 233682

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org