Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 30.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Skredfara vil vere størst i områda som har fått mest snø dei siste dagane.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygevær i kombinasjon med vind har dei siste dagane ført til danning av fokksnøflak, hovedsakleg i leområder mot sør og aust. Roligare vær gjer at desse vil starte å stabilisere seg, men det vil framleis vere lett å løyse ut skred nokre stadar. Stadvis kan det ha samla seg mykje snø. Utover kvelden dreier vinden og blir sterkare. Då vil det igjen bli vindtransport av snø, men fokksnøflak vil då dannast i leområder mot nord og vest. Generelt skal det mykje til å påverke kantkornlag i snødekket.
Etter ei veke med mildvær, som har nådd opptil ca. 400 moh, var det natt til laurdag væromslag. Dette har gitt kaldare temperaturar, snøbyger og nordvest kuling. Snøoverflata består i stor grad av hard vindpåverka snø, men i skog og skjerma terrengformasjonar kan snøen vere ubunden. Det er lokale variasjonar i nedbørsmengdene, og det er registrert frå 15-30 cm nysnø laurdag.
Under snøen som kom i veka er det eit skarelag med kantkorn under. Eldre kantkornlag i lavtliggande områder er truleg øydelagt av mildværet.
Søndag hadde det gått eit skred i Revdalen, og laurdag var det rapportert om skred i Sennedalen.
Det er store skavlar i regionen i år.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 23:21

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226485

Sør-Troms / Harstad

Snø

30.03.2020 kl. 19:32

835 moh

Sibeis (Ukjent)

Skredhendelse

30. mar 03:33 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 624 moh og sluttet på 537 moh 30 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Vanskelig å estimere størrelse, observert på langt hold.

Vær

-2 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Mye snøføyk i fjellet

ObsID: 226470

Sør-Troms / Harstad

Snø

30.03.2020 kl. 18:30

909 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Birke Kommentar:  Tatt mot v-nv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Birke Kommentar:  Tatt mot nord

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye snø som ligger klar for transport

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Kom mye vind og lavt skydekke østfra.

ObsID: 226469

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 17:00

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Greit vær. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder nedbør.

Vær

Ikke nedbør 0 °C Salangen (0moh) kl 17:07 8 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 226458

Sør-Troms / Harstad

Snø

30.03.2020 kl. 14:17

728 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Mange tørre løssnø skred str1-2. Gått Ila natten, formiddagen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Store skavler i år. Henget i bildet er Øst vendt. Små str1 løssnø skred.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bilde viser vær. Tatt mot Ø. 650 MOH. 10-20 cm med løs ubundet snø tilgjengelig for transport på steder som ikke har vært utsatt for vind fra NV.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser snøfokk. Tatt mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser tykt lag av sprøhagl.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bilde viser snødekke på 700 MOH i SØ leheng. Utover sprøhagl - ingen svake lag ned til 150 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Tatt mot S. Løs ubundet snø i lavlandet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen Kommentar:  Bildet viser mildværskare med tørrsnø under på 550 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen Kommentar:  Sprøhagl fest på ca 30 cm - 5 cm tykt lag. SØ-vendt leside på 700 MOH.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 11 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Espen Kommentar:  Bildet er en skisse på ca slik jeg vurderer skavelbrudd og løssnøskred. Lå en del klumper og blokker i utløpet som kun var dekket av natten og dagens snøfall.

Snødekke

230 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye snø tilgjengelig for transport under trengrensa og i S-Ø lige lesider over trengrensa. Vindutsatte rygger og formasjoner er blåst rent ned til mildværskaren fra forrige uke. Den gamle snøen ble forrige uke gjennomfuktet opp til ca 550 moh - herfra finner man en mer definert (5cm tykk) skare med tørrsnø under og den forsvinner (mildværsgrensa) helt på ca 650 moh. På obstur i dag finner jeg ingen svake lag i snødekket. Fokksnøen fra forrige uke har stabilisert seg og siste dagers snø ligger lettbundet med progressiv overgang til avrundede korn nedover. Avbrutt av et tykt lag med sprøhagl uten at jeg har noengang ansett det som et skredproblem. Oppsummert: Sjukt bra forhold for fjellhygge i dag!!

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen fra midten av forrige uke har festet seg godt til underlaget og stabilisert seg godt. Siste dagers snø ligger stort sett som myke flak i S og Ø-lige lesider. Vind en har blåst vindutsatte formasjoner rent ned til mildværskaren. Ingen svake lag funnet i fjellet i dag, men det er store lokale variasjoner i regionen da mengden snø og vind har variert. Nedbør, mildere temperaturer og sterk vind vil trolig øke skredfaren de neste 24 timer. Varslet faregrad er riktig Baserer FG på kjennskap til regionen og de store variasjonen vi har mtp nedbør og vind. Jeg har ikke observert noe som tilsier noe annet en FG 1 i dag.

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra NV ↘ 70% skyer Vind fra NV med dreining til SV en liten periode Ila dagen. Periodevis lett snøfokk. Kraftig bygevær - kommet 10 cm med snø på grytøya Ila dagen. Store lokale forskjeller på nedbør i regionen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Periodevis snøfokk. Kommer og går i gustene.

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen faretegn utover en del ferske tørre løssnø skred. Periodevis god oversikt. Bygevær

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 600 moh Store skavler som har kommet ned Ila siste 3 dager. Tatt med mye snø på veien. Str 3. Se bilde

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 400 moh

Snøprofil

30 cm F/4F- DF 1 mm/0 mm D, 5 cm F PPgp 5 mm/0 mm D, 110 cm 4F/1F RG 1 mm/0 mm D SØ leside på 700 moh. MYE innblåst snø. Målte 4 meter uten å treffe bakken. Tykt lag av sprøhagl, iblandet nysnø(aldri opplevd skred gå på disse). Ingen svake lag observert i dag.

ObsID: 226446

Sør-Troms / Harstad

Snø

30.03.2020 kl. 14:14

559 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

ObsID: 226424

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

30.03.2020 kl. 14:02

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226419

Sør-Troms / Kvæfjord

Snø

30.03.2020 kl. 13:33

645 moh

HåTo (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåTo Kommentar:  Tatt fra topp Hesjedal retn NØ mot travers Horntindan
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåTo

Snødekke

Svært mye tørr løssnø i hele fjellside, men tynnere øverste 50 meter og sønnavinden har allerede skrelt av alt på toppen av Horntindan Homogen snøpakke ca 4F/1F ned til vet ikke hvor dypt (dypt!). Høyeste og mer værutsatt del har innslag av regnværs-is under 20cm nysnø. Med dreining av været i ettermiddag til SV stiv kuling, kommer alt til å endre seg i denne fjellsida.

Notater

Fant ikke tegn til kantkorn. Så ikke sprøhagl som funnet på Trolltind noen km lenger NØ.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Leheng for NV har fått mye snø. Små tørre skred her og der. Sola kan ta skikkelig i denne fjellsida, men har antagelig ikke vært nok varme i dag; snøen kjentes kald ut og det var ingen «balleskred» fra utstikkende steiner. Vekslende skydekke og helt grått fra ca kl 16 så det ut til.

ObsID: 226455

Sør-Troms / Tjeldsund

Snø

30.03.2020 kl. 10:45

188 moh

Tom Elvevoll (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tom Elvevoll Kommentar:  Foto: Kyrre Johannesen

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst NØ, Ø, SØ, S Meget stort ras som har tatt mye skog,raset gikk helt ut på Skoddebergvatnet.

ObsID: 226531

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 09:44

83 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Nødsfjellet (100moh) kl 09:45 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - ,

ObsID: 226345

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 09:28

18 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:30 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 226342

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 09:11

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

5 Meget stor Meget Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø og meldes om overgang til sørvest med store snømengder og overgang til mildvær i løpet neste døgn. Stengning til natten bør vurderes.. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Vær

Snø 0 °C Strætelia (0moh) kl 09:12 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226331

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 07:47

106 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Tennevoll (300moh) kl 07:47 40 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 226311

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 05:30

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Fornes (0moh) kl 05:30 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 226283

Sør-Troms / Senja

Snø

29.03.2020 kl. 22:45

28 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø mellom 700 moh og 300 moh Vind har vært fra Vest og Sør-Vest.

Tester

ECTN11@30cmQ3 Middels Brudd i nedføket nysnø. Men får også et brudd ved påfølgende slag etter fjernet dårlig lag i første brudd. Nytt brudd skjer da på slag 18 og 55cm fra toppen MFpc

Snødekke

310 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Variasjoner av mengde løssnø grunnet varierende vind fra Vest

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye nysnø siste døgn og vind på dette gjør at mye snø har flyttet på seg. Nå var det vind fra Vest. Vært noe fra Sør siste dagene, så ligger trolig endel snø i Ø/NØ retning nå. Ikke funn av kant i dag, men ser at det er dårlig binding mot RG laget nede på 55cm. Her får det en halveis propagering ved slag 18 i ECT. Så er verdt å følge med her. Ganske varmt i dette området i dekket, så det vil trolig smelte mer sammen og skape binding mellom lagene over natten. Skal variere mellom kaldt og varmt vær. Men temp nede i dekket er ganske varmt fra 40 cm og nedover. Trolig skaper det mer binding mellom lagene. Muligens hensiktsmessig å gå ned til Fg2 fra i morgen, og vurdere ut i fra værsituasjon i morgen. Skal være endel vind. Så problemet med transportert nysnø vil være tilstedet i fjellet enda i morgen. Varslet faregrad er riktig

Vær

Faretegn

Stort snøfall

Snøprofil

35 cm F/4F PP 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F MFpc 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RGsr 0 mm/0 mm D, 7 cm P MF 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 25 cm P/P+ RGsr 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 1 mm/0 mm D -5,7 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226274

Sør-Troms / Harstad

Snø

29.03.2020 kl. 19:00

497 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Tatt mot SØ. Viser at det meste av siste dagers snøfall er blåst bort på vindutsatte steder og over i SØ lige lesider. Skisporet mitt er fra dagens tynne lag av snø over siste mildværskare.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bygevær gjennom dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bilde viser fersk og gammel snø. Her hvor det tidligere var et kantkornlag er det nå gjennomfuktet. All snøen under den hvite ferske snøen (tørr) er fuktig. Dette bilde er tatt i SØ leside i tregrensa. Ingen svake lag!!
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Under tregrensa. Mye fint skiføre i lettbundet fersk flott tørr snø.

Snødekke

220 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Kraftig vind har blåst mye av siste dagers snøfall over i SØ lige lesider. På vindutsatte områder er det blåst rent ned til mildværskaren fra tidligere i uken. Gunstige forhold (milde temperaturer) i overgang til snø har gjort at den nye snøen har festet seg godt til mildværskaren. Videre vil kombinasjonen med at snøen faller på vind og ikke veldig lave temperaturer gjøre at svake lag med nedføyket nysnø stabiliserer seg raskt. Kantkornlag fra forrige uke er gjennomfuktet i siste mildvær og er ikke lenger et skredproblem.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildværet tidligere denne uken har fuktet opp det gamle snødekke. Det jeg har sett av rester av kantkornlag har også blitt fuktet opp. Den nye tørr snøen har kommet på kraftig vind og ligger ujevnt fordelt i fjellet. Meste av snøen er blåst over i SØ-lige lesider. Her ligger den som harde og myke fokksnøflak. Skredproblemet er nedføyket nysnø. Gunstige forhold for rask stabilisering. Med mindre det kommer betydelig med snø og vind vil FG 2 vedvare for det neste døgnet. Varslet faregrad er for høy Kraftig vind og temperaturer rundt 0 til -4 sørger for at snøen legger seg som DF og ligger lettbundet et godt stykke ned i skogen. Tykke lag av nedføyket nysnø. Opplever nok en gang at vi ikke ser skredaktivitet av betydning og klarer ikke forsvare en FG3. Videre stabiliserer nysnø problemet seg veldig raskt (1-2 dager).

Vær

Snø -4 °C 7 m/s fra NV ↘ 70% skyer Snøbyger og 5-10 mps fra NV gjennom dagen. Lett og noen små perioder moderat snøfokk observert i dag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det meste av siste dagers snøfall er blåst over i S-Ø lige lesider. God sikt i perioder på turen, men var ikke høyere en 550 MOH

Notater

Ikke sett noe skredproblem på obsturen, men erfaring tilsier at problemet med nedføyket nysnø kan være mer aktivt i høyden (kaldere). Var kun i SØ og opp til 550 MOH i dag. Skal søke høyere utover uka.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Passe dårlig sikt mellom bygene. Var heller ikke så høyt.

ObsID: 226273

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 18:34

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226242

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 18:08

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snødd en del samt vind. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder bedre vær.

Vær

Snø -2 °C Salangen (0moh) kl 18:09 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226238

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 14:26

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Hilleshamn (0moh) kl 14:27 40 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226213

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

29.03.2020 kl. 13:57

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226205

Sør-Troms / Harstad

Snø

29.03.2020 kl. 13:44

240 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Under ca.30cm fokksnø ligger et skarelag over mer fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ligger noen steder hagl under ca. 5cm med myk bunden fokksnø

Snødekke

10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø 6 m/s fra NV ↘ Bygevær

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker på rundt skia, lengre nede i fjellsiden

Drønn i snøen Lengre nede på fjellet var det flere drønn i snøen.

Notater

Veldig varierende på fjellet. Drønn og sprekker i snøen opp til ca. 200hm. Snøen er fuktig under fokksnøen, hele veien opp på fjellet.

ObsID: 226211

Sør-Troms / Harstad

Snø

29.03.2020 kl. 13:04

301 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman

Snødekke

Har kommet ca 30 cm nysne siste par døgn som er litt vind- og solpåvirket. Dette ligger nå oppå den gamle smeltede sneen. Ingen svake lag observert nedenfor tregrensen.

ObsID: 226231

Sør-Troms / Harstad

Snø

29.03.2020 kl. 11:34

30 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Notater

Kommet 15-20 cm med snø i løpet av natten.

ObsID: 226175

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 11:26

83 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Hengeskavler på toppen . FV8290 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer snø i vente .

Vær

Snø -3 °C Nødsfjellet (100moh) kl 11:26 40 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - ,

ObsID: 226172

Sør-Troms / Tjeldsund

Snø

29.03.2020 kl. 09:16

346 moh

Tom Elvevoll (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst NØ, Ø, SØ, S Stort flakskred gått iløpet av natta,har kryssa Revdalen. Har aldri sett så stort skred på akkurat dette stedet før. Observert på noe avstand i kikkert.

ObsID: 226146

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

29.03.2020 kl. 06:46

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snøfokk siste døgn. . Uforandret skredfare neste døgn: Roligere vind i dag/natt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226137

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 06:38

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Fornes (0moh) kl 06:39 8 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 226136

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 18:43

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snø og vind. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Været skal holde seg likt.

Vær

Snø -2 °C Salangen (0moh) kl 18:44 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226089

Sør-Troms / Harstad

Snø

28.03.2020 kl. 15:18

433 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bilde tatt mot Ø i tregrensa. Kraftig vind fra NV og tunge snøbyger gjennom dagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 400 moh Har kun vært opp til tregrensa. Nedføyket lag av nysnø er tykt og overliggende lag mykt. Lite spenninger i flakene.

Snødekke

200 cm totalt Kraftig snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kraftig vind og tunge snøbyger siste 24 timer har fordelt seg ujevnt i terrenget. Det meste av snøen er transportert over i S-SØ lige lesider. Vindpåvirket snø er godt stykke ned under tregrensa (300 MOH). Snøen faller som DF og er lettbundet det hvor vinden ikke får tak, mens vid er er opp mot tregrensa variere det mellom myke og harde flak over et nedføyka nysnø (DF) lag.

Vær

Snø -2 °C 11 m/s fra NV ↘ 80% skyer Kraftige snøbyger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind og snøbyger legger mye snø inn i S-SØ lige lesider. Vindpåvirket snø godt under tregrensa.

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kun vært opp til tregrensa i S-SØ. Bygevær og begrenset sikt.

ObsID: 226075

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 14:51

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Vær

Snø -3 °C Sennemyra (300moh) kl 14:52 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Ferske skred

Skredaktivitet

28. mar 14:54 (+01:00) - 27. mar 14:54 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst SØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 226058

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

28.03.2020 kl. 14:29

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og NV kuling . Uforandret skredfare neste døgn: Samme melding til i morgen..

Vær

Snø -3 °C Svaneldalen (200moh) kl 14:29 40 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226055

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

28.03.2020 kl. 14:29

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og NV kuling . Uforandret skredfare neste døgn: Samme melding til i morgen..

Vær

Snø -3 °C Svaneldalen (200moh) kl 14:29 40 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226064

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

28.03.2020 kl. 14:09

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226053

Sør-Troms / Harstad

Snø

28.03.2020 kl. 13:36

188 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kommet mye snø 20-30 cm på kraftig vind fra NV Ila natten

ObsID: 226046

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 07:29

83 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Nødsfjellet (100moh) kl 07:29 30 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - ,

ObsID: 225993

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 06:04

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Fornes (0moh) kl 06:05 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 225991

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

27.03.2020 kl. 17:13

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litt lavere temperatur. . Økende skredfare neste døgn: NV Stiv kuling med snø mot kveld/natt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225952

Sør-Troms / Harstad

Snø

27.03.2020 kl. 16:04

506 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Nysnø øverst (3 cm) som er vind og solpåvirket. Resten er smelteomformet. Ingen ustabile lag.

Snødekke

ObsID: 225956

Sør-Troms / Harstad

Snø

27.03.2020 kl. 15:38

276 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Smeltet sne ned til bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Sneen er kram men det drypper ikke av den. Ingen ustabile lag, stabil sne.

Snødekke

ObsID: 225955

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

27.03.2020 kl. 13:56

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225930

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 13:18

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. FV7810 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder mye nedbør.

Vær

Ikke nedbør 4 °C Salangslia (0moh) kl 13:18 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7810 Håkavik - Lavangsnes,

ObsID: 225914

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 11:47

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Strætelia (0moh) kl 11:48 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 225886

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 11:36

18 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 225880

Sør-Troms / Harstad

Snø

27.03.2020 kl. 11:23

384 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Snødekke

180 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Våt Snødekket er gjennomvåt opp til 400-450moh. Gradvis tørrere snø i overflaten fra 450moh og videre opp. Observerte fokksnø oppe i fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøpakken er gjennomvåt helt opp til 450moh. Herifra og videre opp blir snøen garadvis tørr. Kantkornlag er smeltet bort i høyden 300-50moh. Observert moderat snøfokk i høyden, over 600MOH er nok det rådene skredproblemet nedføyka nysnø. Kaldt vær gjennom helgen og i første del av inngående uke vil nok resultater i igjenfrysing av våt snøpakke. Fokksnøen i høyden vil være skredproblemet igjennom helgen Varslet faregrad er riktig

Vær

Sludd 2 °C 9 m/s fra V → 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Kom ikke høyere enn 550moh grunnet sikt. Derfor er det ikke beskrevet skredproblem. Skredproblemet beskrevet i skredfarevurderingen er gitt på grunnlag av observert snøfokk i ett klart øyeblikk. Der jeg var var det ingen skredproblem. Observerte i tillegg meget store hengskavler flere steder oppe i fjellet, disse er mye større en hva jeg har observert tidligere, det er mye snø generelt i fjellet.

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 225924

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 09:17

106 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Tennevoll (300moh) kl 09:17

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 225846

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 06:56

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 225816

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 06:47

83 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Nødsfjellet (100moh) kl 06:47

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - ,

ObsID: 225815

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org