Snøskredvarsel for Sør-Troms fredag 28.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er knyttet til fokksnøen som har lagt seg i leheng denne uka, med svake sjikt av nedsnødd nysnø. Det har blitt meldt om pågående snøtransport inn i leheng siden onsdag, og der det ligger mye fokksnø kan det være mulig å løse ut store skred. Vær obs på at det også finnes et nedsnødd lag av kantkorn høyt i snødekket. Det er usikkert hvor stor utbredelse problemet har. Vær obs på drønn og oppsprekking som indikerer svake lag.
I høyden er snødekket preget av fokksnø av varierende hardhet, men i mer skjermede steder og i skogen er det mye løs snø. Vindutsatte formasjoner er avblåst til gammel mildværskare eller bakken. Gammelt snødekke består i stor grad av ulike skarelag og smelteomvandlet snø.
Det er observert kantkorn høyt i snødekket, men utbredelsen av problemet er usikker, og det regnes ikke for å være et aktivt problem for øyeblikket. Det er også observert et lag med kantkorn under mildværsskare dypere ned i snødekket.
Torsdag meldes det om kraftig snøfokk. Det har kommet mye nysnø siden forrige helg, men det varierer stort innad i regionen hvor mye snø som har lagt seg.
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-9 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.02.2020 kl. 20:49

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 218028

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

28.02.2020 kl. 16:39

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Skiftende vind, noe snø. Uforandret skredfare neste døgn: Snø og noen vind..

ObsID: 218014

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

28.02.2020 kl. 14:07

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217976

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.02.2020 kl. 13:40

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C Strætelia (0moh) kl 13:43 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperatur rundt 0 grader. Observeres hengeskavler i fjelltoppen over skredsone. . FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder synkende temperatur neste døgn..

ObsID: 217969

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.02.2020 kl. 13:21

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 0 °C Hilleshamn (0moh) kl 13:27 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperatur rundt 0 grader. Noe antydning til små klumper som har rullet ned. Observeres hengeskavler i toppen av skredsone.. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder synkende temperatur neste døgn..

ObsID: 217964

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.02.2020 kl. 12:40

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C Fornes (0moh) kl 12:41

ObsID: 217943

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.02.2020 kl. 08:14

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Sennemyra (300moh) kl 08:14

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær det siste døgnet. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 217897

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.02.2020 kl. 05:48

83 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Nødsfjellet (100moh) kl 05:53 15 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - , Ingen synlige skred ved veg

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). -5 grader ved veg, men noe snø i fjellet.. FV8290 Nødsfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Pent vær, kaldt, men noe snø i fjellet..

ObsID: 217869

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

27.02.2020 kl. 18:25

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217843

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.02.2020 kl. 13:36

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -3 °C Tennevoll (300moh) kl 13:36 Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 217789

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.02.2020 kl. 10:36

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 1 °C Fornes (0moh) kl 10:38

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 217730

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.02.2020 kl. 07:48

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 07:35

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Har rullet ned snø fra lav høyde, ingenting i høyden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturer på pluss og minus. Uforandret skredfare neste døgn: Veksler mellom pluss og minus grader i området.

ObsID: 217695

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.02.2020 kl. 07:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 2 °C Strætelia (0moh) kl 07:46

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ny snø og variasjon på pluss og minusgrader i området. Uforandret skredfare neste døgn: Pga. Temperatur forskjeller i området og nylig snøfall.

ObsID: 217694

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 18:10

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217629

Sør-Troms / Senja

Snø

26.02.2020 kl. 15:40

375 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Ingen vind i skog ca 100meter fra startpunkt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  På 250moh begynner en å kjenne vinden. Videre opp i terrenget ser en på trær at vinden har fått begynne å ta mer
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vanskelig å se på bildet, men betraktelig mer vind over toppen i horisonten her
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Sterk vind fra SV. Før en kommer opp fra skogen i fra NØ retning merker en ikke vinden. Ligger endel transport snø i NØ retning i dette området

Stort snøfall Område: For kommunen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 300 moh Kantkornet kan forventes at ligger i alle himmelretninger. Ut ingen vind ondene fjellside er det mye som legger seg av fokksnø i NØ retning. Så ed her faren også transport snø.

Vær

Snø -1,2 °C 9 m/s fra SV ↗ Variabel vind. Ser over fjellsiden ca 600moh at vind er betraktelig sterkere. Ved dette området blåser det opp mot 9m/s. Ingen vind fra start til ca 300moh.

Snødekke

240 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snøoverflaten varierer naturligvis på en dag som dette. Mye vind. Noen områder mer snø enn andre. I dette området vind fra SV så mye snø legger seg i nordlig/ NØ retning

Tester

ECTN14@27cmQ2 Middels Får ikke det utslag jeg hadde håper her. Ved et trykk bak blokk etter test er ferdig, så løsner hele siden ca nede på 60cm fra topp. Her ligger det et tynt kantkorn lag. Men skal tydelig litt mer belastning til å påvirke dette ser det ut for. Risiko er variabel snøoverflate pga vind. Noen plass vil mag over kantkorn være tynnere enn andre plasser.

Snøprofil

20 cm F PP 0 mm D, 16 cm 4F DF 0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 1F FCso 1 mm D Hele laget, 16 cm P MFpc 1 mm D, 12 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm P MFcr D, 30 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm I IFil D -3,6 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 80 cm, -1,8 °C @ 100 cm, -1,4 °C @ 120 cm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Pass på for transport snø i NØ retning. Sterk vind fra NV. Ligger også et kantkornlag som er mellom2-4 cm. Så relativt tynt. Ta evt små tester for å se hvor nær overflaten dette laget er der en ferdes. Det vil variere hvor nært overflaten dette lag ligger pga vind. Vind skal avta. Vil trolig stabiliseres seg neste dagene med den ferske transport snøen. Tenkes at en kan ned på FG 2 fra i morgen Varslet faregrad er riktig

ObsID: 217609

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

26.02.2020 kl. 14:09

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217578

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 09:23

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -3 °C Sennemyra (300moh) kl 09:23 12 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 217502

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 09:07

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Strætelia (100moh) kl 09:07 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Variasjoner på både pluss og minusgrader i området. Økende skredfare neste døgn: Nysnø og temperatur forskjeller.

ObsID: 217499

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 08:51

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:53 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Både pluss og minusgrader i løpet av dagen. Økende skredfare neste døgn: Snøfall og varierende temperaturer.

ObsID: 217496

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

26.02.2020 kl. 07:02

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye tørr snø siste døgn.. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden øker på noe utover dagen..

ObsID: 217477

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 06:25

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -3 °C Ingen sikt opp i fjellet (0moh) kl 06:25 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kåmer til å bli varmegrader i løpetav dagen. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 217474

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

25.02.2020 kl. 14:11

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217580

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 12:58

83 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Nødsfjellet (100moh) kl 13:01 25 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ligger litt snø i fjellet.. FV8290 Nødsfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig vær.

ObsID: 217369

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 09:58

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Sennemyra (300moh) kl 09:58 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra, Ingen skred å se

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye våt og tong snø de siste dagene og mye vind . FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 217317

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 09:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Variasjoner på gradene . FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer snø i vente .

ObsID: 217312

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 09:25

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:25 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen tegn til at snø har rullet ned fra de 3 elvedalene

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snø oppi juvene, og grader forskjeller . Økende skredfare neste døgn: Mer snø i vente .

ObsID: 217305

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 08:40

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 217295

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

25.02.2020 kl. 08:12

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -5 °C Svanelvdalen (200moh) kl 08:15 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). 20cm tørr løssnø på enkle læreplasser.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder noe vind utsatte plasser. .

ObsID: 217287

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 06:47

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217280

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org