Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 27.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er størst der det onsdag la seg ferske fokksnøflak. Det vil være lett for en enkelt skiløper å løse ut skred i fokksnøen, særlig der snødekket er tynt og mykt. Eventuelle skred kan bli store. Vær også observant på drønn og oppsprekking, dette kan indikere vedvarende svakt lag av kantkorn. Ha dette i bakhodet særlig der snødekket er tynt.
I høyden er snødekket preget av fokksnø av varierende hardhet, men også områder med løs snø. Vindutsatte formasjoner er avblåst til gammel mildværskare eller bakken. Gammelt snødekke består i stor grad av ulike skarelag og smelteomvandlet snø.
Det er observert et lag med kantkorn under siste mildværsskare. Laget er ganske tykt og har foreløpig ikke ugunstige egenskaper nok til at det er et skredproblem. Det må følges med på.
Det er meldt om fersk vindtransportert snø og stort snøfall flere steder i regionen siden søndag.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Passerende lavtrykk gir kraftigere vind en periode midt på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-9 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

27.02.2020 kl. 18:25

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217843

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.02.2020 kl. 13:36

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -3 °C Tennevoll (300moh) kl 13:36 Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 217789

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.02.2020 kl. 10:36

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 1 °C Fornes (0moh) kl 10:38

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 217730

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.02.2020 kl. 07:48

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 07:35

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Har rullet ned snø fra lav høyde, ingenting i høyden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturer på pluss og minus. Uforandret skredfare neste døgn: Veksler mellom pluss og minus grader i området.

ObsID: 217695

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.02.2020 kl. 07:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 2 °C Strætelia (0moh) kl 07:46

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ny snø og variasjon på pluss og minusgrader i området. Uforandret skredfare neste døgn: Pga. Temperatur forskjeller i området og nylig snøfall.

ObsID: 217694

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 18:10

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217629

Sør-Troms / Senja

Snø

26.02.2020 kl. 15:40

375 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Ingen vind i skog ca 100meter fra startpunkt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  På 250moh begynner en å kjenne vinden. Videre opp i terrenget ser en på trær at vinden har fått begynne å ta mer
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vanskelig å se på bildet, men betraktelig mer vind over toppen i horisonten her
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

240 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snøoverflaten varierer naturligvis på en dag som dette. Mye vind. Noen områder mer snø enn andre. I dette området vind fra SV så mye snø legger seg i nordlig/ NØ retning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Sterk vind fra SV. Før en kommer opp fra skogen i fra NØ retning merker en ikke vinden. Ligger endel transport snø i NØ retning i dette området

Stort snøfall Område: For kommunen

Tester

ECTN14@27cmQ2 Middels Får ikke det utslag jeg hadde håper her. Ved et trykk bak blokk etter test er ferdig, så løsner hele siden ca nede på 60cm fra topp. Her ligger det et tynt kantkorn lag. Men skal tydelig litt mer belastning til å påvirke dette ser det ut for. Risiko er variabel snøoverflate pga vind. Noen plass vil mag over kantkorn være tynnere enn andre plasser.

Vær

Snø -1,2 °C 9 m/s fra SV ↗ Variabel vind. Ser over fjellsiden ca 600moh at vind er betraktelig sterkere. Ved dette området blåser det opp mot 9m/s. Ingen vind fra start til ca 300moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Pass på for transport snø i NØ retning. Sterk vind fra NV. Ligger også et kantkornlag som er mellom2-4 cm. Så relativt tynt. Ta evt små tester for å se hvor nær overflaten dette laget er der en ferdes. Det vil variere hvor nært overflaten dette lag ligger pga vind. Vind skal avta. Vil trolig stabiliseres seg neste dagene med den ferske transport snøen. Tenkes at en kan ned på FG 2 fra i morgen Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 300 moh Kantkornet kan forventes at ligger i alle himmelretninger. Ut ingen vind ondene fjellside er det mye som legger seg av fokksnø i NØ retning. Så ed her faren også transport snø.

Snøprofil

20 cm F PP 0 mm D, 16 cm 4F DF 0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 1F FCso 1 mm D Hele laget, 16 cm P MFpc 1 mm D, 12 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm P MFcr D, 30 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm I IFil D -3,6 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 80 cm, -1,8 °C @ 100 cm, -1,4 °C @ 120 cm

ObsID: 217609

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

26.02.2020 kl. 14:09

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217578

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 09:23

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -3 °C Sennemyra (300moh) kl 09:23 12 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 217502

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 09:07

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Strætelia (100moh) kl 09:07 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Variasjoner på både pluss og minusgrader i området. Økende skredfare neste døgn: Nysnø og temperatur forskjeller.

ObsID: 217499

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 08:51

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:53 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Både pluss og minusgrader i løpet av dagen. Økende skredfare neste døgn: Snøfall og varierende temperaturer.

ObsID: 217496

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

26.02.2020 kl. 07:02

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye tørr snø siste døgn.. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden øker på noe utover dagen..

ObsID: 217477

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2020 kl. 06:25

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -3 °C Ingen sikt opp i fjellet (0moh) kl 06:25 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kåmer til å bli varmegrader i løpetav dagen. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 217474

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

25.02.2020 kl. 14:11

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217580

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 12:58

83 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Nødsfjellet (100moh) kl 13:01 25 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8290 Nødsfjellet - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ligger litt snø i fjellet.. FV8290 Nødsfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig vær.

ObsID: 217369

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 09:58

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Sennemyra (300moh) kl 09:58 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra, Ingen skred å se

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye våt og tong snø de siste dagene og mye vind . FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 217317

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 09:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Variasjoner på gradene . FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer snø i vente .

ObsID: 217312

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 09:25

18 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:25 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Ingen tegn til at snø har rullet ned fra de 3 elvedalene

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snø oppi juvene, og grader forskjeller . Økende skredfare neste døgn: Mer snø i vente .

ObsID: 217305

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 08:40

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 217295

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

25.02.2020 kl. 08:12

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -5 °C Svanelvdalen (200moh) kl 08:15 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). 20cm tørr løssnø på enkle læreplasser.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder noe vind utsatte plasser. .

ObsID: 217287

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2020 kl. 06:47

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217280

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2020 kl. 14:18

106 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Vær

Snø -2 °C Tennevoll (200moh) kl 14:18 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

24. feb 14:22 (+01:00) - 23. feb 14:22 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra, Flere småe skred. Masse klomper som ruller ned skråninger

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø/sludd det siste døgnet.. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 217199

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2020 kl. 14:13

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (300moh) kl 14:00 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (200 moh) kl 14:15 Snø, -1,0 °C. 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø den siste tiden og varmt vær. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Variasjoner mellom minus og pluss grader.

ObsID: 217198

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

24.02.2020 kl. 14:11

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217581

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2020 kl. 10:54

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Snø -1 °C Fornes (0moh) kl 11:02 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). På grunnav stor mengde våt sny. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 217154

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2020 kl. 10:41

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 217149

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

24.02.2020 kl. 06:15

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). 10-15cm nysnø, sterk vind fra NV. . Uforandret skredfare neste døgn: Noe minkende vind utover dagen..

ObsID: 217095

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org