Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 23.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratte leområder med fersk fokksnø. Naturlige skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og nysnø vil gjøre at det legger seg opp fersk fokksnø i leområder. Lokale vinder gjør at det kan legge seg opp i flere himmelretninger. Naturlig utløste skred i den ferske fokksnøen kan forekomme. I noen heng som samler mye snø kan skred bli store. Det vil være lett for en enkelt skiløper å utløse skred i fokksnøen. Eldre fokksnø stabiliseres gradvis, men trenger noe tid, spesielt i høyden. Vedvarende svakt lag av kantkorn ligger stort sett under bærende skare og er vanskelig å påvirke.
I høyden er snødekket preget av fokksnø av varierende hardhet, men også områder med løs snø. Vindutsatte formasjoner er avblåst til gammel mildværskare eller bakken. I lavereliggende områder mildværsskare i overflaten mange steder. Gammelt snødekke består i stor grad av ulike skarelag og smelteomvandlet snø.
Det er observert et tykt lag med kantkorn under siste mildværsskare. Laget er ganske tykt og har foreløpig ikke ugunstige egenskaper nok til at det er et skredproblem. Det må følges med på.
Fredag gikk det et lite flakskred i fokksnøen i nærheten av Harstad.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-6 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2020 kl. 16:50

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye vind, og regn og sludd. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Vær

Sludd 1 °C Hilleshamn og Strætelia (100moh) kl 16:50

ObsID: 217031

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2020 kl. 16:08

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 217016

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2020 kl. 16:01

106 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildt og snø. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

Vær

Sludd 0 °C Tennevoll (100moh) kl 16:01 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 217011

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

23.02.2020 kl. 15:45

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217006

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

23.02.2020 kl. 10:09

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vert mye vind utsatte plasser. . Uforandret skredfare neste døgn: Melder endel vind og snø..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Sludd 0 °C Bergsboten (0moh) kl 10:10 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 216924

Sør-Troms / Senja

Snø

22.02.2020 kl. 17:30

562 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Rim på hardt underlag Tørr mildværs grense ca 400moh. Under 400moh er de øverste 5-10 vm smeltepåvirket. Over 400moh er snøoverflaten tørr. Over tregrensen er det vekslende vindpakket myk og vindpakket hard snø. over 800moh er snødekket stort sett vindpakket hard og på toppene er det tildels avblåst hard skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket er stedvis dårlig i den ferske fokksnøen, spesielt i høyden 500-800moh. Mildværet har ikke påvirket snødekket nevneverdig under mildværsgrensen, slik at skredproblemet våte skred i området Finnsnes er ikke relevant etter mine observasjoner. Lite nedbør ifa regn i området har ført til mindre påvirkning av fuktighet i snødekket. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Finnsnes-Sørreisa i dag. Været neste døgn tilsier regn i lavlandet og snø over ca 400moh og relativt kraftig vind. Forventer pålagring av fokksnø i N-SØ eksposisjoner. Været neste 24-48 timer tilsier mindre vind og lite nedbør. Forventer stabilisering av svake lag i fokksnøen neste 48-72 timer. Varslet faregrad er for høy Ut fra mine observasjoner mener jeg skredfaren er for høy i denne delen av regionen i dag. Neste døgn er det meldt mer vind og nedbør noe som kan føre til faregrad 3 i morgen.

Tester

ECTP11@37cmQ2 Middels Lag med nedføyket svakt lag av løs ubunden snø i fokksnøen

LBT2@37cmQ2 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Vurderer skredproblemet som mest relevant i høyden 500-800moh da snødekket over 800moh er vindpakket hardt. I leheng over 800moh anser jeg størrelsen på skred til å kunne bli større men vanskeligere å utløse.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Finnsnes i dag

Vær

Snø -1,6 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Varierende vindstyrke i høyden. 15m/s 900moh. Snøbyger og kraftige vindkast.

Snøprofil

35 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 17 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 41 cm P MF 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -2,4 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 90 cm, -1 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 215852

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

22.02.2020 kl. 13:45

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 215831

Sør-Troms / Harstad

Snø

22.02.2020 kl. 11:28

294 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marius@obskorps

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred som ser ut til å ha gått i løpet av siste døgnet i nordvendt helning på ca.300moh

ObsID: 215795

Sør-Troms / Senja

Snø

22.02.2020 kl. 11:20

424 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

220 cm totalt Moderat snøfokk Våt løssnø Fuktig Varierende overflate. I skog er det fukt. Over skog vindpakket hard tørr. Varierende snødybde. 220 er det jeg finner som største dybde.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket ser ikke ut til å være veldig påvirket av mildværet enda. Gjennomgående ganske kaldt i snødekket ned til 60cm, deretter blir det varmere. Over over 400moh ser det ut for at det er tørrere overflate, men under her er det ganske kram og til dels fuktig overflate. Så er store forskjeller fra skog og over grensa. Ut i fra tester på dagens tidspunkt ser jeg ikke grunn til FG3. men i betrakting vær som har vært og blant annet transportert endel snø, og at det er blitt varmere, kan det tenkes at det er fornuftig med en høyere FG fra i morgen. Enig i FG3 fra i morgen. Tenker det da kan være lettere å påvirke kanten som ligger nede i dekket etter enda mer mildvær i overflaten. Varslet faregrad er for høy Mener å sette det opp til FG 3 fra i morgen vil være riktig. Ser ingen tydelige faretegn i dag, og det skal endel til for å påvirke lagene nedover. Men etter mildværet i dag vil det blir muligheter til naturlige utløste skred i morgen.

Tester

ECTN22@22cmQ2 God Virker å være god stabilitet på dette stedet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ligger endel snø i NØ retning. Flakene bryter lett ved nedoverkjøring i denne retning. Kommer endel sterk vind i kastene fra SV.

Vær

Ikke nedbør -0,9 °C 6 m/s fra SV ↗ 85% skyer Mye kast i vind. Ikke stabilt rolig, men av varierende styrke

Snøprofil

10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 14 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 8 cm P/1F FCxr/FCso 1 mm/0 mm D Skiktovergang Kant nederst i dette laget. Men overliggende lag er ganske hardt og virker som det skal endel til for å påvirke dette laget., 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 12 cm K MF 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0 mm/0 mm, 60 cm K/P MF 1 mm/1 mm D -2,4 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,9 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm, 0,9 °C @ 120 cm, 0,5 °C @ 130 cm

ObsID: 215793

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

22.02.2020 kl. 07:19

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn og endel vind (s). Uforandret skredfare neste døgn: Endel regn og vind.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Vær

Regn 3 °C Bergsboten (0moh) kl 07:20 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 215747

Sør-Troms / Revtind/Evatind, Skånland kommune

Snø

21.02.2020 kl. 14:47

634 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Det er mye løs, ubunden snø under tregrensen som var begynt å bli fuktig i toppen under ca. 300moh. Over tregrensen er snøen for det meste ganske vindpakket, men for det meste relativt myk øverst. Det finnes dog opptil i alle fall 20cm med relativt løs og lett vindpåvirket snø i søkk og markerte heng som har ligget i le. Vinden kom i dalen og nord for Revtind i området først og fremst fra øst, men vindretningene varierte en del i området og skyene i høyden beveget seg fra sør/sørvest.

Skredfarevurdering

2 Moderat Under turen og på fjellet i dag var det alt i alt relativt rolige forhold og eksisterende snødekke er i all hovedsak ganske vindpakket og vil kreve en god del vind for å kunne flyttes på og vurderer til moderat. Værutviklingen iløpet av ettermiddagen og kvelden med økning i vindtstyrke og mer nedbør (potensielt sett kraftig) tilsier at man kan få en økning på skredfaren utover kvelden og i alle fall til lørdag. Se over.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Vind fra forskjellig retninger, også i dag, tilsier at problemet er potensielt sett å finne i alle himmelretninger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vindtransport av snø fra forskellige retninger. Varierende tilfang av løsere sø tilgjengelig for vindtransport over tregrensen.

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra S ↑ 50% skyer På begynnelsen av turen var det for det meste klar himmel og noe vind i lavlandet, men for det meste rolige forhold. Tydelige vindfaner av snø kunne dog sees på fjelltoppene i området. Etterhvert skyet det til og det kom også litt spredt nedbør (snø). Over tregrensen var det noe mer vind og det kom i løpet av turen flere kast og "rosser" opptil og over mulig styrke, men for det meste var det relativt rolig gjennom turen. Vindretningen varierte noe, men kom i all hovedsak fra øst gjennom dalen nord for Revtind, men skyene i høyden beveget seg mot sør. Det var stod også snøfokk etter vind fra sør over ryggen langs Revtind (Evatind), men når det kom kast gjennom dalen fra øst var det opptil moderat snøfokk. Men for det meste altså rolige forhold under turen og lite snøfokk å se totalt. Temperaturen økte noe på utover dagen og på kjøreturen etter tur observerte jeg regn og sludd lang Tjeldsundet og på Hinnøya mot Harstad.

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 13 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D Tatt i søkk på ca. 640moh som lå i le for både vind fra øst og sør.

ObsID: 215667

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.02.2020 kl. 13:56

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

Vær

Ikke nedbør -2 °C Sennemyra (300moh) kl 13:57

ObsID: 215637

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

21.02.2020 kl. 06:58

227 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

21. feb 07:10 (+01:00) - 20. feb 07:10 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv7862 Kaperdalen - , Stred ved på vestside av kaperskaret. Ca 40m3

ObsID: 215524

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

21.02.2020 kl. 06:58

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel fokk fra sø/s. . Uforandret skredfare neste døgn: Overgang til mildver og regn, snø i høyden. .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 3 °C Senjahopen (0moh) kl 07:07 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 215525

Sør-Troms / Strætelia

Snø

21.02.2020 kl. 06:43

15 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

21. feb 06:43 (+01:00) Snø på FV. 825 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3. Blokkert veglengde: <10m. Stengt for all trafikk på FV. 825 mellom 21.02.2020 kl. 06:46 og 21.02.2020 kl. 10:46.

ObsID: 215541

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

20.02.2020 kl. 17:46

13 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

20. feb 17:55 (+01:00) - 19. feb 17:55 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv7874 Bjorelvnes - Aglapsvik, 2-3 små skred stoppet i grøft. Ca 30m3 samlet. Vurdering via geolog, vurdere ikke stenging for øyeblikket.

ObsID: 215476

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

20.02.2020 kl. 17:46

227 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel vind utsatte plasser.. FV7862 Kaperdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Noe vind, dreiende sørlig..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

20. feb 17:55 (+01:00) - 19. feb 17:55 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv7862 Kaperdalen - , Stoppet i grøft, Høyreside av tunnel. Ca 40 m3

ObsID: 215477

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2020 kl. 15:32

106 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær etter mildvær. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sennemyra (300moh) kl 15:32

ObsID: 215458

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

20.02.2020 kl. 13:55

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 215427

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2020 kl. 08:51

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Strætelia (300moh) kl 08:53 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 215366

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2020 kl. 08:20

18 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt vær . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen store temperatur forandringer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Er noen gamle skred som har kommet ned i 2 av elvedalene men ikke nådd veien

Vær

Ikke nedbør -3 °C Hilleshamn (300moh) kl 08:32 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 215360

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2019-2024

Snø

20.02.2020 kl. 07:23

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel SØ vind i meldinga.. Økende skredfare neste døgn: Flytter lett på tørr snøen som er kommet siste dager..

ObsID: 215347

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org