Snøskredvarsel for Sør-Troms fredag 24.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fokksnø, feks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Det er lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokalt har det kommet mye snø de siste dagene, og fokksnøflakene som har bygget seg opp er stedvis store. Disse flakene forventes å stabilisere seg etter hvert, men det kan fortsatt være lett å løse ut skred i denne snøen. Nysnøen som kommer i løpet av dagen vil med litt vind legge seg som nysnøflak i leheng. Disse vil være lette å løse ut, men sannsynligvis vil flakene, og eventuelle skred bli mindre.
Snøforholdene i regionen er preget av lokale forskjeller. Snøbyger og kraftig vind har gitt stor transport av snø over i leheng over tregrensen. Snødekket veksler mellom fokksnøflak av varierende hardhet og avblåst på vindutsatte steder. Mildværet mandag påvirket snødekket opp til 300-400 moh, mens mildvær tidligere i vinter gjennomfuktet og stabiliserte det gamle snødekket opp til ca 800 moh.
Torsdag ble det i nærheten av Bjerkvik observert noen middels store naturlig utløste skred i østlige leheng på rundt 400 moh.
16 - 20 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig høyest temperatur om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Spanstinden

Snø

24.01.2020 kl. 17:00

1087 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Profil ca. 980moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Begerkrystallag i bunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Begerkrystallag i bunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Spanstinden fra parkeringen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Høgtind fra parkeringen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Varierende hardhet i snøoverflaten. Her fra . ca. 500moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Varierende hardhet i snøoverflaten. Her fra . ca. 700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Gravepunkt på ca. 700moh for å se om jeg fant snø påvirket av mildværet. Her var det helt tørr snø så langt ned som jeg gravde.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Det har kommet mye nedbør på forskjellige temperaturer denne uken. I går var det mildere vær med nedbør som varierte mellom snø/sludd og regn i lavereliggende strøk. I løpet av natten har det bitt kaldere og siste nedbør også som tørr snø helt ned til havnivå. Tildels kraftig vind i går, mer eller mindre vindstille på dagen i dag og utover ettermiddagen/kvelden. Snøen gjennom hele profilen var tørr, med et skarelg kun helt mot bunnen. Jeg gravde ned ca. 1,5m på ca. 700 meter uten å komme ned til annet enn tørr snø. Under ca. 500moh er snøen under det aller siste snøfallet gradvis mer fuktig og smelteomvandlet. Det ble avdekket et lagt med tydelige utviklete nåler og begerkrystallformer ned mot bakken. Dette laget er ikke vurdert som et skredproblcm fordi det ligger dypt og det erusikkert har utbredt det er. På gravstedet er det gode forutsetninger for en slik formering med bart fjell og et tykt skarelag like over.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Det er flere lag innad i fokksnøen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært mye nedbør som ser ut til å ha kommet i all hovedsak som snø i alle fall over 600moh. Det er flere lag innad i fokksnøen og varierende fasthet i snøoverflaten. Det har frem til i dag vært ganske høye temperaturer og rolig vær i dag som har lagt til rette for en relativ rask stabilisering av snøen. Det skal være roligere og klarere vær de nest par dagene som trolig vil medføre en stabilisering av snødekket, før det kommer markert kaldere vær fra mandag av.

Tester

ECTP12@15cmQ1 Middels

ECTP12@15cmQ1 Middels Det er tydelig vindpåvirket snø i snødekket og flere lag innad i fokksnø/nysnø av varierende fasthet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s fra NV ↘ 70% skyer Det har vært kaldt og mer eller mindre vindstille under turen i dag. Noe nedbør tidligere på dagen, før tur.

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F/4F-1F RG/DFbk 1 mm/1 mm D Rimlag , 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F RG/DFbk 1 mm/2 mm D, 27 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 4 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm F DH/FC 5 mm/3 mm D Markert lag med kantkorn, markerte "nåler" og begerkrystaller. -1,6 °C @ 93 cm, -2 °C @ 83 cm, -2,3 °C @ 73 cm, -2,6 °C @ 63 cm, -3,1 °C @ 53 cm, -3,5 °C @ 43 cm, -4,2 °C @ 33 cm, -4,6 °C @ 23 cm, -5,1 °C @ 13 cm, -6 °C @ 3 cm, -7,1 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Tatt i s-sø vendt side på ca. 980moh. Bakken under profilen består av bart fjell/berg.

ObsID: 209605

Sør-Troms

Snø

24.01.2020 kl. 14:11

515 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Tregrensa. Lette bindinger i snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Tatt mot S i tregrensa. Viser vindtransportert snø inn i N-Ø Ø lige lesider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Profil på ca 380 moh, N lesider. Bildet viser fuktig stabil smelteformer i bunn, mildvær Skare og hard (1F) fokksnø med løs ubunden på topp. Stor (meget stor) tilleggsbelastning gir brudd i gammelt, stabilisert DF lag over mildvær Skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  380 moh. Brudd over mildvær Skare. Meget stor tilleggsbelastning (hopper på skia).
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  380 moh. Brudd i DF over mildvær Skare. Stoooor tilleggsbelastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  520 moh N leside. Brudd i DF over mildvær Skare. Liten tilleggsbelastning. Hardt (1F) fokksnø flak over.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  520 moh N leside. Liten tilleggsbelastning.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Under tregrensa ligger det stort sett løs ubunden snø. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget grunnet vind fra S-V ila natten. N-Ø lesider har vindtransportert snø og tildels store flak. Over tregrensa finner jeg blanding av løs ubunden snø og myke flak. Vindutsatte rygger heng har snøen bundet seg til harde flak.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 400 moh Ujevn fordeling på hardhet i flakene. Mer respons oppover i høyden, spesielt der flakene er harde. Svakt lag består av delvis nedbrutt nysnø og vil trolig stabiliserte seg raskt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nysnøen i kombinasjon med vind fra S-V har gitt oss ferske fokksnø flak over tregrensa. Skredproblemet oppleves som potent over 500 moh, spesielt der flakene er harde. Forventer ikke str 3 skred på det jeg har sett og således FG 2 på mine obs i dag. Det oppleves at Skredproblemet blir mere potent oppover i høyden (kaldere) og flakene kan være større og hardere. Lander derfor på en FG 3. Skredproblemet forventes å stabilisere seg raskt, men mer vind og snø vil opprettholde faregraden. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø i N-Ø lige lesider

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra SV ↗ 70% skyer Bygevær

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 209576

Sør-Troms / LENVIK

Snø

24.01.2020 kl. 10:12

436 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  David@midttroms

Skredhendelse

24. jan 10:12 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng Bilde tatt fra avstand. Trolig noen dager gammelt. Snakket med lokalkjente og de sa første skred indette heng hadde skjedd for 2 uker siden. Men at det som er gådd nå er et par dager gammelt.

ObsID: 209511

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

23.01.2020 kl. 14:02

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Minkende skredfare neste døgn: Varsom.no .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 209439

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.01.2020 kl. 10:42

13 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjelle. FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt regn .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 1 °C Orneset (0moh) kl 10:43 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 209378

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.01.2020 kl. 09:40

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø i fjellsiden. . FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel. .

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Nødsfjellet (100moh) kl 09:41 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv829 Nødsfjellet - ,

ObsID: 209364

Sør-Troms

Snø

23.01.2020 kl. 07:48

203 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Mye vind har medført flakdannelse med nysne under. Utglidning og mye skytende sprekker viser ustabile lag.

Snødekke

ObsID: 209401

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

22.01.2020 kl. 19:00

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 209298

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snø

22.01.2020 kl. 13:55

407 moh

Ronnypette (Ukjent)

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, Ø, SØ over 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 20-30 cm i løpet av natten

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: To størrelse 1 flakskred og et størrelse 2 flakskredd, observert på ca 600m over havet nø, østlig himmelretning.

Vær

Snø -3 °C 4 m/s fra V → 60% skyer Bygevær

Skredaktivitet

22. jan. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Over 400 moh

ObsID: 209314

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snø

22.01.2020 kl. 13:55

407 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Mye fukt snødekket fra 40 cm og ned.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø over tregrensa. Vind fra V- NV i natt har lagt snø i Ø- SØ lesider

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kommet ca 20-30 cm ila natten

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 2 stk str 1 flaksred og 1 str 2 flaksred observert på ca 600 moh Ø- NØ hommelretning

Vær

Snø -3 °C 4 m/s fra V → 60% skyer Bygevær

Skredaktivitet

22. jan. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 400 moh

ObsID: 209288

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.01.2020 kl. 11:58

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og se i fjellside. . FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel. .

Vær

Snø -2 °C Nødsfjellet (100moh) kl 11:58 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv829 Nødsfjellet - ,

ObsID: 209223

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

22.01.2020 kl. 11:05

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Tror snøen har stabilisert seg endel Pga skiftende vær siste uke. Største faren er i områder med fersk fokksnø. . Økende skredfare neste døgn: Overgang til mildvær med god del skiftende vind. Største faren er områder med fersk fokksnø..

ObsID: 209206

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.01.2020 kl. 10:37

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Noe snø kommet i det siste.. FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kommer mild vær og regn. .

Vær

Snø -1 °C Strætelia (0moh) kl 10:37 4 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Lite snø og se i fjellside, men vanskelig og bedømme fra vei pga mye vegetasjon.

ObsID: 209199

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.01.2020 kl. 10:19

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har kommet noe nysnø og vært noe vind siste døgn. . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel. Kommer mild vær og regn..

Vær

Snø -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 10:19 6 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Lite snø og se i fjellside, men vanskelig og bedømme fra vei pga mye vegetasjon.

ObsID: 209189

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

21.01.2020 kl. 14:29

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 209096

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org