Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 19.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. I høyfjellet og i indre strøk kan det bli noe snøtransport og ustabile fokksnøflak. Økende skredfare på kvelden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen som var på flyttefot lørdag stabiliserer seg og blir vanskelig å løse ut. Men det kan fortsatt bli litt snøtransport med kraftig vind fra Ø. Mot kvelden kan det på nytt bli nedbør og mildere temperaturer, men det kommer så sent at det neppe byr på utfordringer søndag. Store områder i regionen ventes å ha generelt stabile forhold.
Torsdag og fredag er det kommet påfyll av nysnø, mengdene varierer noe lokalt. Snøbyger i fjellet i kombinasjon med kraftig vind har midt i uka dannet fokksnøflak i leområder i høyden. På mer utsatte steder er det avblåst ned til bakken eller til gammel skare. Mildvær har ført til at det gamle snødekket er gjennomfuktet og generelt stabilt opp til ca 800 moh.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-9 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.
Av og til liten kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-8 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / storlifjellet

Snø

19.01.2020 kl. 20:06

950 moh

mbie@obskorps (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra S ↑ 80% skyer kraftig vind på toppene. ca 18m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø sterk vind med snøtransport

Ferske skred ett flakskred størrelse 1 i Storlifjellet

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er ca 5-10 cm løs ubunden snø over tregrensen. kraftig snøfokk på toppene. Moderat snøfokk 600-800moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i den ferske fokksnøen er stedvis dårlig. Det er observert ett størrelse 1 skred utløst av hund i dag i Storlifjellet i Sørreisa. Med kraftig vind og fra S-SØ har det lagt seg ferske fokksnøflak i NV-NØ eksposisjoner. Det forventes ytterligere pålagring av snø i NV-NØ eksposisjoner over mildværsgrensen det neste døgnet. Værvarsel neste 48 timer tilsier kraftig vind og nedbør ifa snø over 400moh. Det vil føre til pålagring av snø i V-Ø eksposisjoner grunnet varierende vindretning. Forventes nedføyket svakt lag av løs ubunden snø i fokksnøen som vil være lett å påvirke. Naturlig utløste skred må påregnes. Økt faregrad neste døgn. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

19. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, V, NV. Over 600 moh Ett skred utløst av hund i bratt terreng

Skredhendelse

19. jan 18:05 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 806 moh og sluttet på 774 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 207809

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

19.01.2020 kl. 18:27

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no .

ObsID: 207795

Sør-Troms / Trolltinden/ Grytøya/ Harstad

Snø

19.01.2020 kl. 13:55

805 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser brudd i nedføyket nysnø lag etter stor tilleggsbelastning. Ingen forplantningsevne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Brudd i nedføyket lag av nysnø som er på vei til å bli kantkorn (små krystaller) - stor tilleggsbelastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Nedføyket nysnø som er på vei mot kantkorn. Svært små krystaller, må ha stor tilleggsbelastning og ingen evne til forplantning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 400 moh Skredproblemet oppleves ikke aktivt. Stabiliseres raskt.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vind fra fredag/ lørdag har fordelt snøen ujevnt i fjellet. Mye av snøen er flyttet over i NV - NØ/ Ø live lesider. Snøen ligger som harde flak. Myke flak på mindre vindutsatte steder. Vinden har påvirket snødekket hele veien ned i terrenget. Svakt lag av nedføyket nysnø finnes overalt i terrenget, men har stabilisert seg under tregrensa. Over tregrensa er laget tykt og lite respons å få på dette laget. På ca 400 moh finner jeg tendenser til at nedføyket nysnø beveger seg mot kant (se bilde), men det forsvinner nok med neste mildvær.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyket nysnø oppleves som stabil i dag. Enten sintret bort eller så er laget tykt. Opplevde svært liten respons på snødekket i dag. Har funnet oppbygging mot kantkorn i dette laget flere steder uten at dette gir respons i dag. Må følges med på fremover. Mer nedbør og vind, samt mildvær vil trolig øke faregraden ut på dagen i morgen. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

30 cm 4F RG 1 mm D, 15 cm 4F/F DF 1 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm D

ObsID: 207781

Sør-Troms / Harstad

Snø

19.01.2020 kl. 12:07

421 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  ECT viste ingen forplantning, Q3
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Gammelt smelt/frys lag vises nede ved saga. Ingen ustabile lag men sneen er vindpåvirket noen steder mot toppen av Nattmålsnuten. Flott kjøresne.

Snødekke

ObsID: 207824

Sør-Troms / Harstad

Snø

19.01.2020 kl. 11:11

520 moh

Kaj@obskorps (****)

Skredhendelse

18. jan 08:11 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Skuterutløst S-vendt Skredet startet på 484 moh og sluttet på 464 moh Synlig bruddkant, så ut som ca. str.2 (men jeg så det bare fra avstand). . . Hørte snakk om at det var utløst av skuterkjøre, (uklar om det var på søndag formiddag eller lørdag) men at politi ikke ble varslet siden det var snakk om ulovlig skuterkjøring. Har ikke kunnskap om hvilken svaklag det gikk på.

ObsID: 207863

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

18.01.2020 kl. 15:50

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no .

ObsID: 207575

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

18.01.2020 kl. 15:50

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no .

ObsID: 207607

Sør-Troms / Harstad

Snø

18.01.2020 kl. 12:02

536 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket i tregrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Kun hard skare fra MF perioden på facen opp mot toppen av Slåttheia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Hard skare med sporadisk små flak av tørr snø

Snødekke

ObsID: 207568

Sør-Troms / Harstad

Snø

18.01.2020 kl. 12:00

747 moh

Sondrewenaas (Ukjent)

Skredproblem

Ubunden snø Ø, SØ over 800 moh

Vær

Ikke nedbør 11 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

1 Liten Stabil fokksnø, godt bundet og lite propagering Stedvis noe tørr løssnø som kan bli transportert. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 207592

Sør-Troms / Harstad

Snø

18.01.2020 kl. 11:10

348 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s 10% skyer Fint vær. Kaldt

ObsID: 207523

Sør-Troms / Gratangen

Snø

17.01.2020 kl. 14:11

784 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra Ø ← 10% skyer Klar vær. Rolige vindforhold i området, men ser at det er lett snøfokk på toppan lengre Sør mot Narvik.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger 10-20cm ubundet snø over hardere underlag. Det ligger Tynt rimlag på toppen av snødekket. Det føles ut som den løse snøen er i ferd med å kante seg, det sildrer godt i skia når vi kjørte ned. Det er vindtegn i snøoverflaten noen plasser, så noe transport har det vært.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet finnes der det har vært vind og transport av snø. Det knytter seg spesielt til høyfjellet. Mot Narvik er det tydelig mer snøtransport og problemet er trolig mer utbredt. Det er kaldt og klart. Nysnøen på toppen av snødekket har begynt å omforme seg mot kant. Mildvær mot slutten av helga vil trolig sette en stopper for det. Det er 10-20 cm tilgjengelig for transport om det skulle bli vind. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207431

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

17.01.2020 kl. 14:10

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no .

ObsID: 207424

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

17.01.2020 kl. 08:42

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren, Ingen skred

ObsID: 207358

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

17.01.2020 kl. 08:42

106 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sennemyra (300moh) kl 08:43 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vekslende temperaturer. Regn og snø annen hver dag. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mye vær de siste dagene.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra, Ingen skred

ObsID: 207359

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

17.01.2020 kl. 08:42

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren, Ingen skred

ObsID: 207857

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

17.01.2020 kl. 08:42

106 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sennemyra (300moh) kl 08:43 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vekslende temperaturer. Regn og snø annen hver dag. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mye vær de siste dagene.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra, Ingen skred

ObsID: 207858

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

16.01.2020 kl. 14:10

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207269

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org