Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 13.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et litt samme værbilde med snøbyger i kombinasjon med sterk vind vil fortsette å legge opp fokksnø i leområder over mildværgrensen. Litt endring i vindretning kan legge opp enkelte fokksnøflak i noen nye leheng. Muligheten for våte skred i lavlandet er blitt mindre.
Varierende snødekke. Snøbyger i fjellet i kombinasjon med kraftig vind har dannet fokksnøflak i leområder i høyden. På mer utsatte steder er det avblåst ned til bakken eller til gammel skare. Mildvær har ført til at det gamle snødekket er gjennomfuktet og generelt stabilt opp til ca 800 moh.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-6 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til søndag.
Skyet.
Synkende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Harstad

Snø

13.01.2020 kl. 21:28

420 moh

HåTo (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  HåTo Kommentar:  Fra midt i skredtunga mot konveks med bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  HåTo

Vær

Snø 10 m/s fra SV ↗

Faretegn

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye snø (35cm) lagt seg i de fleste NØ tellinger siste døgn. En del vind øverst har gitt noe, men ikke veldig utbredt vindtransport.

Ulykke/hendelse

Skikjører aka brødhode nr 2 skikutter over konveks og trigger et skred i lite brattheng. Bratthenget slaker kjapt ut, så lav fart. Skredlengde ca 120m fra kant til tungespiss. Skikjører nr 1 skal ta bilder og står under henget, blir også tatt. Ingen begravd, lite energi, ingen terrengfeller. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

13. jan 21:25 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 443 moh og sluttet på 399 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 30 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø

ObsID: 206806

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

13.01.2020 kl. 13:10

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Nødsfjellet (100moh) kl 13:10 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv829 Nødsfjellet - ,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Noe nysnø i fjellsiden.. FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vær og værvarsel .

ObsID: 206760

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

13.01.2020 kl. 08:08

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Noe kaldere i høyden.. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør, noe kaldere..

ObsID: 206700

Sør-Troms / Kvittinden

Snø

12.01.2020 kl. 21:20

761 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 4 cm P MF 0 mm/0 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 50 cm P MF 0 mm/0 mm D, 56 cm 1F/4F-1F FC/FCxr 1 mm/2 mm D -5,4 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1,8 °C @ 100 cm, -1,5 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Det er en relativt stor temperaturgradient i de øverste 15cm med 1,7 grader. Det har ført til at det har dannet seg kantkorn rett under skarelag som er avblåst og som er dannet ved mildvær som har gått opp til ca 1000moh. finner kantkornlaget igjen flere steder rett under skarelaget der det er avblåst. Kan utvikle seg til et skredproblem dersom det legger seg store mengder fokksnø oppå skarelaget i høyder over 600moh

Tester

ECTP27@43cmQ2 God Det skal stor tillegsbelastning til for å påvirke det vedvarende svake laget

LBT5@43cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -5 °C 9 m/s fra V → 30% skyer Vind fra V-SV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø fersk vindtransportert snø inn i Ø eksposisjoner

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag. Stor tillegsbelastning må til for å utlase skred. Kan være mulig med fjernutløsning i få bratte heng.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Grunnet svært varierende vindretninger den siste tiden har det vært pålagring av fokksnø inn i leheng i de fleste eksposisjoner. Kan derfor forvente svake lag i fokksnøen i alle himmelretninger

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke registrert skredaktivitet i omr Sørreisa-Finnsnes i dag

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Under tregrensen (500moh) er det fortsatt løs ubunden snø mellom 200moh-550moh. Over tregrensen er det varierende hard/myk vindpakket snø opp til ca 650moh. Fra 650moh til topps er det varierende hard vindpakket og avblåst skare. Over 800moh er det mye sastrugier.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Finnsnes i dag. Værvarselet neste døgn tilsier noe nedbør ifa snø over ca 400moh og vind fra V-SV. Det vil kunne føre til nye svake lag i fokksnøen i Ø-NØ eksposisjoner. Etter neste døgns snø og vind vil svake lag i fokksnøen stabilisere seg igjen grunnet temperaturer rett under null grader. Vedvarende svake lag vil fortsatt være aktive men vil være vanskelig å påvirke. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 206671

Sør-Troms / Nattmålsnuten/ Harstad

Snø

12.01.2020 kl. 19:32

530 moh

fred@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 7 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 400 moh Det svake laget med ned føyka nysnø brytter ikke lett, men når det bryt er det glatt. Grunnen til dette er at sintrings prosessen er godt utviklet. Gjorde flere tester med fokus på belastning, kommer ikke ved lav tilleggsbelastning. Men med høy tilleggsbelastning, og der vi hadde fjernet randkrefter i side og bunn kom flaket ut.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 50 moh Vindpakket myk Tørr Overflaten er tørr fra ca 300moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden har vært konstant fra sørlig kant over flere dager i regionen. derfor obs-tur i nord. Det ligger mye fokkflak i nordlige strøk. Finner ned føyket nysnø i disse, helt fra ca 300moh og opp. Registrerer at sintringen har vært høy lavt, men avtar med høyde og skredproblemet er mer aktuelt jo høyere opp man kommer. Det bør vises varsomhet enda i ett par dager mtp dette skredproblemet. I høyden kan skredproblemet overleve lengre. Måtte bruke høy tilleggsbelastning for å få bevegelse i flaket. Skredproblemet vil nok raskt dø ut opp til ca 500moh på grunn av høy temperatur. Over dette vil nok det overleve, det er meldt ingen store forandringer i temperaturen framover. Dette vil gi en normal sintringsprosses i snødekket Varslet faregrad er riktig

ObsID: 206665

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

12.01.2020 kl. 14:01

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206630

Sør-Troms / Gratangen

Snø

11.01.2020 kl. 20:41

451 moh

Andreas W (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas W
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas W
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas W

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra S ↑ 25% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Skredhendelse

11. jan 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 450 moh og sluttet på 450 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 45 cm høy og 15 m bred bruddkant Leområder Kontrollert testheng

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. NV. Under 400 moh Kontrollert testheng

ObsID: 206544

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2020 kl. 17:24

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206531

Sør-Troms / Harstad

Snø

11.01.2020 kl. 11:49

463 moh

HåTo (**)

Snødekke

Tørrsnø over 250m. Mye snø i leheng. S vind bygger dyner i NØ/N. Bra skiføre (!).

ObsID: 206520

Sør-Troms / Lavangen

Snø

10.01.2020 kl. 17:14

887 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 700moh på Spanstinden mot SØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 850moh i s-sø vendt helning på Spanstinden mot N
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F DF 3 mm D, 13 cm P- RG 1 mm D, 18 cm 4F DF 2 mm D, 3 cm K MFcr D, 4 cm 4F DF 3 mm D, 14 cm 1F DF 1 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F DF 3 mm D, 6 cm K MFcr D, 74 cm P RG 0 mm D -1,3 °C @ 157 cm, -1,4 °C @ 147 cm, -1,5 °C @ 137 cm, -1,6 °C @ 127 cm, -1,6 °C @ 117 cm, -1,7 °C @ 107 cm, -1,8 °C @ 97 cm, -1,9 °C @ 87 cm, -2 °C @ 77 cm, -2,1 °C @ 67 cm, -2,2 °C @ 57 cm, -2,4 °C @ 47 cm, -2,7 °C @ 37 cm, -3,1 °C @ 27 cm, -3,4 °C @ 17 cm, -3,3 °C @ 7 cm, -3 °C @ 0 cm Tatt i s-sø-vendt helning på ca. 850moh på Spanstinden.

Tester

ECTN13@20cmQ3 Middels Det er åpenbart mye vindpåvirket snø i fjellet og særlig over tregrensen og svært sannsynlig med uttalt fokksnøproblematikk. Testen på observasjonsstedet er således ikke nødvendigvis representativ for situasjonen i regionen(e) generelt.

Vær

Snø -2,8 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har kommet mye nedbør de siste dagene, som har vekslet mellom regn og snø/sludd i lavere høyder (under ca 2-300moh) sammen med mye tidvis svært mye vind. I dag var det roligere vær med lite vind og ingen nedbør tidligere på dagen, men det blåste noe opp i løpet av turen og begynte å snø tildels tett. Overskyet med lavt skydekke og svært dårlig sikt over 500moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har blåst mye de siste dagen sammen med en god del nedbør. Også noe vind på turen i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 300 moh Mye snø og vind de siste dagene. Også noe snø og noe vind i dag.

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet mye nedbør sammen med vind den siste tiden, hvor temperaturen har variert en del. Det har gitt regn og snø/sludd i lavereliggende høyder og stort sett snø i høyden. På turen i dag var snøen under ca. 500moh lett fuktig /kram og over dette tørr. Grunnet vinden er det tildels stor variasjon i snøfordelingen og overflaten variere mellom lett til betydelig vindpåvirket snø og stedvis et tynt lag med skare i overflate. Det siste først og fremst under ca. 600moh. Pga mye nedbør er det til tross for tildels stor variasjon i snøfordeling som følge av vind, generelt mye snø i fjellet.

Skredfarevurdering

Det har kommet mye snø (i alle fall i høyden) og sammen med tildels svært kraftig vind den siste tiden. Roligere vær i dag. Det sannsynliggjør uttalt fokksnøproblematikk. Nysnøen fremstår dog i stor relativt(!) løs og ikke sannsynlig med stor bruddfoplantnigsevne. Svært dårlig sikt i dag gav liten mulighet for å vurdere større terreng og områder visuelt. Vurderer mellom moderat til betydelig skredfare. Det varsles fortsatt tildels mye snø og vind neste dagene, som sannsynliggjør noe økning i skredfare og da i alle fall mer trolig med økning til klar fg 3. Usikker på «nøyaktig» fg per nå på grunn av at veldig dårlig sikt kun gav mulighet til å vurdere snøen akkurat der jeg gikk. Det er i alle fall klart at det har vært mye vind sammen med nedbør i det siste og usikker på om vi har en fg 2 eller 3. Det siste i alle fall en klar mulighet i høyden (sikten gjorde at jeg ikke klarte å komme så høyt dom ønsket). Vil vurdere at værmeldingen tilsier at man i alle fall i høyden vil komme til fg 3 i høyden.

ObsID: 206431

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

10.01.2020 kl. 15:26

141 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 1 °C Skaland (0moh) kl 15:29 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 2 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye vind (sv) siste dager, kommet endel ny snø i høyden.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder noe kaldere. .

ObsID: 206423

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

10.01.2020 kl. 13:56

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206408

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org