Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 12.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Utfordrende forhold pga. flere ulike skredproblem. Vær varsom i områder med nysnøflak i høyfjellet. Unngå utløpsområder i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger i kombinasjon med vind gjør at det fortsatt vil legge seg opp ustabile fokksnøflak i høyden. Forholdsvis milde temperaturer fører til at nysnøen stabiliseres ganske hurtig. Synkende temperatur utover dagen fører til at faren for våte skred avtar.
Mildt vær i starten av uka har ført til at det gamle snødekket ble gjennomfuktet og generelt stabilt opp til ca 800 moh. Snøbyger i fjellet og kraftig vind fra V har flyttet på mye av ubunden snø i høyden og lagt opp fokksnøflak i leområder.
Torsdag ble det observert noen naturlig utløste middels store skred ved Gratangsfjellet.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-6 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-6 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til søndag.
Skyet.
Synkende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Kvittinden

Snø

12.01.2020 kl. 21:20

761 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Finnsnes i dag. Værvarselet neste døgn tilsier noe nedbør ifa snø over ca 400moh og vind fra V-SV. Det vil kunne føre til nye svake lag i fokksnøen i Ø-NØ eksposisjoner. Etter neste døgns snø og vind vil svake lag i fokksnøen stabilisere seg igjen grunnet temperaturer rett under null grader. Vedvarende svake lag vil fortsatt være aktive men vil være vanskelig å påvirke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Under tregrensen (500moh) er det fortsatt løs ubunden snø mellom 200moh-550moh. Over tregrensen er det varierende hard/myk vindpakket snø opp til ca 650moh. Fra 650moh til topps er det varierende hard vindpakket og avblåst skare. Over 800moh er det mye sastrugier.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø fersk vindtransportert snø inn i Ø eksposisjoner

Tester

ECTP27@43cmQ2 God Det skal stor tillegsbelastning til for å påvirke det vedvarende svake laget

LBT5@43cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -5 °C 9 m/s fra V → 30% skyer Vind fra V-SV

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke registrert skredaktivitet i omr Sørreisa-Finnsnes i dag

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag. Stor tillegsbelastning må til for å utlase skred. Kan være mulig med fjernutløsning i få bratte heng.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Grunnet svært varierende vindretninger den siste tiden har det vært pålagring av fokksnø inn i leheng i de fleste eksposisjoner. Kan derfor forvente svake lag i fokksnøen i alle himmelretninger

Snøprofil

3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 4 cm P MF 0 mm/0 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 50 cm P MF 0 mm/0 mm D, 56 cm 1F/4F-1F FC/FCxr 1 mm/2 mm D -5,4 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1,8 °C @ 100 cm, -1,5 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Det er en relativt stor temperaturgradient i de øverste 15cm med 1,7 grader. Det har ført til at det har dannet seg kantkorn rett under skarelag som er avblåst og som er dannet ved mildvær som har gått opp til ca 1000moh. finner kantkornlaget igjen flere steder rett under skarelaget der det er avblåst. Kan utvikle seg til et skredproblem dersom det legger seg store mengder fokksnø oppå skarelaget i høyder over 600moh

ObsID: 206671

Sør-Troms / Nattmålsnuten/ Harstad

Snø

12.01.2020 kl. 19:32

530 moh

fred@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 7 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden har vært konstant fra sørlig kant over flere dager i regionen. derfor obs-tur i nord. Det ligger mye fokkflak i nordlige strøk. Finner ned føyket nysnø i disse, helt fra ca 300moh og opp. Registrerer at sintringen har vært høy lavt, men avtar med høyde og skredproblemet er mer aktuelt jo høyere opp man kommer. Det bør vises varsomhet enda i ett par dager mtp dette skredproblemet. I høyden kan skredproblemet overleve lengre. Måtte bruke høy tilleggsbelastning for å få bevegelse i flaket. Skredproblemet vil nok raskt dø ut opp til ca 500moh på grunn av høy temperatur. Over dette vil nok det overleve, det er meldt ingen store forandringer i temperaturen framover. Dette vil gi en normal sintringsprosses i snødekket Varslet faregrad er riktig

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 50 moh Vindpakket myk Tørr Overflaten er tørr fra ca 300moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 400 moh Det svake laget med ned føyka nysnø brytter ikke lett, men når det bryt er det glatt. Grunnen til dette er at sintrings prosessen er godt utviklet. Gjorde flere tester med fokus på belastning, kommer ikke ved lav tilleggsbelastning. Men med høy tilleggsbelastning, og der vi hadde fjernet randkrefter i side og bunn kom flaket ut.

ObsID: 206665

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

12.01.2020 kl. 14:01

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206630

Sør-Troms / Gratangen

Snø

11.01.2020 kl. 20:41

451 moh

Andreas W (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas W
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas W
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas W

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra S ↑ 25% skyer

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. NV. Under 400 moh Kontrollert testheng

Skredhendelse

11. jan 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 450 moh og sluttet på 450 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 45 cm høy og 15 m bred bruddkant Leområder Kontrollert testheng

ObsID: 206544

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2020 kl. 17:24

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206531

Sør-Troms / Harstad

Snø

11.01.2020 kl. 11:49

463 moh

HåTo (**)

Snødekke

Tørrsnø over 250m. Mye snø i leheng. S vind bygger dyner i NØ/N. Bra skiføre (!).

ObsID: 206520

Sør-Troms / Lavangen

Snø

10.01.2020 kl. 17:14

887 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 700moh på Spanstinden mot SØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 850moh i s-sø vendt helning på Spanstinden mot N
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Det har kommet mye snø (i alle fall i høyden) og sammen med tildels svært kraftig vind den siste tiden. Roligere vær i dag. Det sannsynliggjør uttalt fokksnøproblematikk. Nysnøen fremstår dog i stor relativt(!) løs og ikke sannsynlig med stor bruddfoplantnigsevne. Svært dårlig sikt i dag gav liten mulighet for å vurdere større terreng og områder visuelt. Vurderer mellom moderat til betydelig skredfare. Det varsles fortsatt tildels mye snø og vind neste dagene, som sannsynliggjør noe økning i skredfare og da i alle fall mer trolig med økning til klar fg 3. Usikker på «nøyaktig» fg per nå på grunn av at veldig dårlig sikt kun gav mulighet til å vurdere snøen akkurat der jeg gikk. Det er i alle fall klart at det har vært mye vind sammen med nedbør i det siste og usikker på om vi har en fg 2 eller 3. Det siste i alle fall en klar mulighet i høyden (sikten gjorde at jeg ikke klarte å komme så høyt dom ønsket). Vil vurdere at værmeldingen tilsier at man i alle fall i høyden vil komme til fg 3 i høyden.

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet mye nedbør sammen med vind den siste tiden, hvor temperaturen har variert en del. Det har gitt regn og snø/sludd i lavereliggende høyder og stort sett snø i høyden. På turen i dag var snøen under ca. 500moh lett fuktig /kram og over dette tørr. Grunnet vinden er det tildels stor variasjon i snøfordelingen og overflaten variere mellom lett til betydelig vindpåvirket snø og stedvis et tynt lag med skare i overflate. Det siste først og fremst under ca. 600moh. Pga mye nedbør er det til tross for tildels stor variasjon i snøfordeling som følge av vind, generelt mye snø i fjellet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har blåst mye de siste dagen sammen med en god del nedbør. Også noe vind på turen i dag.

Tester

ECTN13@20cmQ3 Middels Det er åpenbart mye vindpåvirket snø i fjellet og særlig over tregrensen og svært sannsynlig med uttalt fokksnøproblematikk. Testen på observasjonsstedet er således ikke nødvendigvis representativ for situasjonen i regionen(e) generelt.

Vær

Snø -2,8 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har kommet mye nedbør de siste dagene, som har vekslet mellom regn og snø/sludd i lavere høyder (under ca 2-300moh) sammen med mye tidvis svært mye vind. I dag var det roligere vær med lite vind og ingen nedbør tidligere på dagen, men det blåste noe opp i løpet av turen og begynte å snø tildels tett. Overskyet med lavt skydekke og svært dårlig sikt over 500moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 300 moh Mye snø og vind de siste dagene. Også noe snø og noe vind i dag.

Snøprofil

1 cm F DF 3 mm D, 13 cm P- RG 1 mm D, 18 cm 4F DF 2 mm D, 3 cm K MFcr D, 4 cm 4F DF 3 mm D, 14 cm 1F DF 1 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F DF 3 mm D, 6 cm K MFcr D, 74 cm P RG 0 mm D -1,3 °C @ 157 cm, -1,4 °C @ 147 cm, -1,5 °C @ 137 cm, -1,6 °C @ 127 cm, -1,6 °C @ 117 cm, -1,7 °C @ 107 cm, -1,8 °C @ 97 cm, -1,9 °C @ 87 cm, -2 °C @ 77 cm, -2,1 °C @ 67 cm, -2,2 °C @ 57 cm, -2,4 °C @ 47 cm, -2,7 °C @ 37 cm, -3,1 °C @ 27 cm, -3,4 °C @ 17 cm, -3,3 °C @ 7 cm, -3 °C @ 0 cm Tatt i s-sø-vendt helning på ca. 850moh på Spanstinden.

ObsID: 206431

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

10.01.2020 kl. 15:26

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye vind (sv) siste dager, kommet endel ny snø i høyden.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder noe kaldere. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Sludd 1 °C Skaland (0moh) kl 15:29 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 2 døgn.

ObsID: 206423

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

10.01.2020 kl. 13:56

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206408

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

09.01.2020 kl. 18:46

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206292

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

09.01.2020 kl. 13:58

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206262

Sør-Troms / Gratangen

Snø

09.01.2020 kl. 12:12

628 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no Kommentar:  Bygevær,

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 90% skyer

Notater

Observert flere bruddkanter. Vises godt!

Skredaktivitet

9. jan. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV

ObsID: 206242

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org