Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 16.12.2019

1
Liten
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store variasjoner i regionen både mtp snømengde og snøskredfare. Det gjeldene skredproblemet er fokksnøflak i leheng. I ytre deler av regionen vil disse ha stabilisert seg relativt godt, men innover i regionen tar det noe lengre tid for fokksnøen å stabilisere seg pga kaldere temperaturer. Observasjoner fra naboregioner viser at svakt lag av kantkorn under fokksnøen kan være et begynnende problem. Vi kan ikke utelukke dette også i denne regionen. Når dette laget er godt nok utviklet til å være et gjeldene problem vil skredfaren øke, og det vil være lett å løse ut skred. Med kaldt og klart vær ligger forholdene til rette for oppbygging av svake lag.
Over skoggrensa er snøoverflaten preget av fokksnøflak og avblåste områder med både skare og bare rabber. I godt beskytta leområder kan det fortsatt finnes ubunden snø, men stort sette er det lite løs snø over tregrensa. Ellers er det eldre snødekket preget av tidligere mildvær og er gjennomfuktet og stabilt opp til 7-800 moh.
Innover i regionen er det observert begynnende kantkornutvikling under skarelaget fra sist mildvær, men det utgjør enda ikke noe eget problem.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-7 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.12.2019 kl. 17:56

13 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør av betydning . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene .

ObsID: 202298

Sør-Troms / Harstad

Snø

16.12.2019 kl. 14:03

460 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet skal prøve å vise hard smeltepakke i bunn med ca 10 cm løst lag med avrundede korn på vei til å bli kant korn (resirkulert pudder).
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-3 °C 2 m/s fra V → 70% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt lite snø i fjellet. Vindutsatte rygger er blåst ren for snø. Mye steiner som stikker frem. Rakk kun opp til tregrensa i dag, men opp til ca 350 ligger det et tynt skarelag på topp over 10 cm løst lag med avrundede korn på vei til å bli kant (resirkulert pudder). Dette skarelaget forsvinner fra ca 400.

Skredaktivitet

16. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 202275

Sør-Troms / Harstad

Snø

16.12.2019 kl. 10:30

345 moh

jahsolh (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jahsolh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jahsolh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jahsolh Kommentar:  Skare

Snødekke

Vindpakket myk Tynt skarelag, over løst lag, opp til ca 400 MOH. Stedvis vindpakket snø opp til ca 520 MOH.

ObsID: 202289

Sør-Troms / Harstad

Snø

14.12.2019 kl. 12:38

450 moh

Birke (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SØ ↖ 85% skyer

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk

Tester

ECTX God Ingenting skjer de første 30 slagene. På det 32 slaget gikk hele blokken 45cm med Q2.

ObsID: 202045

Sør-Troms / Harstad

Snø

14.12.2019 kl. 12:08

774 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø på dette fjellet. Midlværet tidligere i uken gått opp til ca 550moh. Videre opp er det tør snø til bakken. finner ikke kantkorn over 550moh. Denne ble mest sannsynlig borte med mildværet før polart lavtrykk forgie helg. Finner rester etter nedføyka nysnø, men er godt sintret med resten av snøpakken Utsikten i været er vedvarende klart og kaldt. Dette vil gi gode forhold for groing av kantkorn i laget med nedføyka nysnø som er noe løsere en resten av snøpakken. Klare ikke å finne påbegynning av dette idag, men er noe vi må holde et øye med utover dagene. Varslet faregrad er for høy Ref vår samtale idag, jeg tror det er rett slik som du legger opp varslet framover. så må vi holde ett godt øye med hva som skjer med snøpakken framover neste uke. Tror med den værmeldingen så vil vi ha en oppblomstring av kantkorn i snøpakken her ute med kysten også

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SV ↗ 10% skyer Kaldt fint vintervær. Vind som drar litt snø

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr

ObsID: 202039

Sør-Troms / Harstad

Snø

14.12.2019 kl. 10:58

402 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Vær

ObsID: 202026

Sør-Troms / Snaufjellet

Snø

13.12.2019 kl. 11:57

698 moh

HåvardKreyHansen (Ukjent)

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Relativt tørr snø fra ca 200 moh. vindpåvirket snødekke over skogrensa. Vindpakket snø som hviler på is/skarelag. Varierende hardhet. Enkelte søkk med tørr løssnø. Isete skare på toppene.

ObsID: 201964

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org