Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 04.12.2019

4
Stor
Publisert:

Skredfaren øker i takt med mildværet. Unngå ferdsel i skredterreng og utløpsområder. Naturlig utløste skred ventes. Ustabil fokksnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred. Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse. For friluftsliv: Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær, regn og lokalt store nedmengder øker skredfaren. Naturlig utløste skred ventes og disse kan lokalt bli store i leområder med fokksnø fra helgen. Tilstedeværelse av vedvarende svake lag forsterker situasjonen ytterligere. Høyt til fjells over mildværsgrensen vil det danne seg tykke ustabile flak av fokksnø.
Snødekket er preget av all nysnøen og vinden som har kommet i løpet av helgen og mandag. Stedvis, særlig i indre deler av regionen, har det kommet mye snø og kraftig vind har lagt opp massive mengder med snø i leområder. Snødekket består i hovedsak av fokksnø og smelteomvandlet snø under tregrensen, men over tregrensen er det ulike lag av ny og gammel fokksnø, skarelag og lag av kantkorn i snødekket. Tirsdag er mildværet på tur inn og fukter snøoverflaten.
Det er observert lag av kantkorn i snødekket både ved bakken og under et skarelag høyere i snødekket fra 500 moh og oppover. Lagene er trolig mest utviklet der snødekket har vært tynt.
Det er observert flere drønn i snødekket over tregrensen.
12 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-6 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
0 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

04.12.2019 kl. 19:24

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200672

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

04.12.2019 kl. 19:24

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regnet bort snø. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200673

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.12.2019 kl. 13:28

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør som regn høyt opp i fjellet. . FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kaldere og mindre nedbør. .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

4. des 13:35 - 3. des 13:35 Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Under 100 moh Gjelder Fv152 Håkavik - Lavangsnes, Mindre sørpeskred i et elveløp.

ObsID: 200636

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.12.2019 kl. 13:20

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør som regn høyt opp i fjellet. Mildt.. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kaldere og mindre nedbør .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

Vær

Regn 0 °C Lavangsnes (0moh) kl 13:20

Skredaktivitet

4. des 13:28 - 3. des 13:28 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia, Tre større skred fra høyt oppe som har stoppet rett ved tregrensen.

ObsID: 200635

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.12.2019 kl. 09:26

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 200527

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.12.2019 kl. 09:26

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 200528

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.12.2019 kl. 09:26

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 200558

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.12.2019 kl. 09:26

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 200559

Sør-Troms / Ibestad

Snø

04.12.2019 kl. 09:21

0 moh

tuh@nve (***)

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen Fra SVV: FV 848 stengt på grunn av snøskred. Gjelder mellom Kråkrø og Segelstein.

ObsID: 200525

Sør-Troms / Ibestad

Snø

04.12.2019 kl. 07:57

26 moh

tuh@nve (***)

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen Fra SVV: FV 848 Skjæret: stengt på grunn av snøskred.

ObsID: 200530

Sør-Troms / Tjeldsund

Snø

04.12.2019 kl. 07:34

79 moh

tuh@nve (***)

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen FV 829 ved Ørneberget: stengt pga opprydningsarbeid etter snøskred.

ObsID: 200531

Sør-Troms / Gregusvika

Snø

04.12.2019 kl. 07:00

6 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

4. des 07:00 Sørpeskred 2 - Middels Naturlig utløst -vendt Skredet sluttet på 6 moh I renne eller forsenkning Rapport om sørpeskred som har gått på Fv.848 i Gregusvika nå på morgenen. Usikkert løsneområde. Se bilder

ObsID: 200538

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

03.12.2019 kl. 14:38

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200470

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

03.12.2019 kl. 14:31

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200468

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.12.2019 kl. 12:36

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 0 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:37 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 200440

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.12.2019 kl. 12:24

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Sludd -1 °C Strætelia (0moh) kl 12:24 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn,

ObsID: 200434

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.12.2019 kl. 12:00

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Nødsfjellet (100moh) kl 12:00 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv829 Nødsfjellet - ,

ObsID: 200426

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.12.2019 kl. 11:27

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vind og snøbyger kombinert med vind men fra fordelaktig retning. FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mildvær og regn høyt til fjells .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Rask temperaturstigning

ObsID: 200409

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.12.2019 kl. 11:19

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vind i fjellet og mye nedbør.. FV848 Løksetinden - Seterlia er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Overgang til mildvær og regn høyt til fjells .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200406

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

03.12.2019 kl. 07:24

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel vind og fokk fra nord/nordvest. Økende skredfare neste døgn: Dreiende til vest/sørvest, melder mye regn..

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø 0 °C Bergsboten (0moh) kl 05:24 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 200338

Sør-Troms / Harstad

Snø

02.12.2019 kl. 21:45

534 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  fred
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblemet finnes i de fleste le-områder fra sv til ø. Med liten tilleggsbelastning kan str 2-3 skred utløses. Ikke observert selvutløste skred. Vinden har laget myke flak i skogen også, spesielt i åpninger/glenner i skogen. Regionen vil få mildvær og sterk vind inn mot helgen. Det melder mye regn som vil øke vekten av overliggende lag av fokksnø. Dette vil øke faren for snøskred nå i tirsdag og onsdag. Videre vil mildvære trenge lengre ned i snødekke og være en katalysator i sintringen av svakt lag. Store muligheter for en skredsyklus nå de første to dagene for så å avta etterhvert som mildværet får mer tak ned i snøpakken. Varslet faregrad er for høy Det er ikke nok snø til at vil bli store skre og ikke observert selvutløste skred, derfor ikke faregrad 4. Tirsdag og onsdag skal det komme store mengder nedbør som regn og temperaturer opp mot +5graderC. Fare for selvutløste skred i denne perioden. Faregraden vil da øke opp til 4.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 400 moh Over skoggrensen; Finner skredproblemet i alle leområder der det er blitt innlastet snø. På dette fjellet var overliggende lag 4F til 1F hardt, ca 40cm tykt. Under skoggrensen; I åpner skogsområder har også vinden laget løse flak over et lag med nedføyka nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ferske nysnøflak bygges opp i le-oråder SØ til SV

Snødekke

145 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr I skogen der vinden ikke har fått tak på snøen ligger det svært mye løs snø klar til transport, i skogen er snøen jevnt fordelt rundt hele sirkelen. Over skoggrensen er snøen flytte fra nordvestlige områder til sør/sørøstlig. Ligger som myke flak.

Vær

Snø -0,5 °C 7 m/s fra V → 50% skyer Vinden dreier fra NV til V ila turen, skal dreie videre mot sør

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

40 cm 4F/1F DFbk/DFbk 1 mm/1 mm D, 3 cm F PP 1 mm/0 mm D Skarelag, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P MF 2 mm/0 mm M

ObsID: 200323

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

02.12.2019 kl. 13:47

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200282

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

02.12.2019 kl. 13:45

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet noe mer snø i skjæring, men ikke i skavler so henger. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200281

Sør-Troms / Harstad

Snø

02.12.2019 kl. 12:59

58 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  idab@svv

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Snøer kraftig, lett vind.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra N ↓ 100% skyer

ObsID: 200267

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

02.12.2019 kl. 12:14

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind (nv) og snø . Uforandret skredfare neste døgn: Avtar noe med vind. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200249

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.12.2019 kl. 11:01

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og mye vind. Men vanskelig å bedømme pga at ser dårlig opp i løsne område . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -1 °C Tjuvskjær (0moh) kl 11:01 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 200223

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.12.2019 kl. 10:47

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Pga vær og vindmøller mye snø den siste tiden. . FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Pga vær og værmelding .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Strætelia (0moh) kl 10:47 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Veldig vanskelig å bedømme pga at det er mye vegetasjon i fjellsiden.

ObsID: 200221

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.12.2019 kl. 10:08

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og se i fjellside . Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel .

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -2 °C Nødsfjellet (100moh) kl 10:08 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 200207

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

01.12.2019 kl. 13:53

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200129

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

01.12.2019 kl. 13:51

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Har ikke fylt siden, kløfter. Ikke tegn til skavler. Blåst rent på topper. . Uforandret skredfare neste døgn: Observasjon i dagslys.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200127

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

01.12.2019 kl. 08:59

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Omslag til mildere ver på ytterstrøk, Fare for sludd og regn. Men enda mye vind og fokk. . Økende skredfare neste døgn: Melder endel snø, men overgang til mildver og regn ut i uka. .

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200064

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org