Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 02.12.2019

4
Stor
Publisert:

Kraftig vind og mye nysnø har ført til/fører til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred. Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I enkelte leområder, særlig i indre deler av regionen, ligger det nå svært mye snø. Fortsatt kraftig vind fra samme retning som de siste dagene og mer nedbør i form av snøbyger, fører til ytterligere pålagring av snø i allerede velfylte leområder. Der hvor det har kommet mest nedbør de siste tre dagene og fremdeles kommer en god del nedbør, vil det fortsatt være sannsynlig at det kan løsne større, naturlig utløste skred. Her vil snøskredfaren være stor frem til været roer seg mot kvelden. Stedvis kan også fersk fokksnø legge seg over vedvarende svake lag av kantkorn og rim. I de øvrige delene av regionen vil snøskredfaren være betydelig.
Kraftig vind og mye snø har først til stor vindtransport av snø over i leformasjoner, særlig over tregrensen. Der vinden har fått tak er overflaten hard og avblåst. Snødekket består av en solid såle etter snøfall tidlig i november. Under ca 600 moh er det gamle snødekket smelteomvandlet, mens høyere opp har ikke snøpakken vært like påvirket av tidligere mildvær.
Det er observert lag av kantkorn i snødekket både ved bakken og under et skarelag høyere i snødekket fra 500 moh og oppover. Lagene er trolig mest utviklet der snødekket har vært tynt.
Snødypet på målestasjonen på Gratangsfjellet helt sør i regionen økte med 40 cm i løpet av lørdag, samtidig har det blåst kuling og storm flere steder, så snøen er svært ujevnt fordelt i terrenget. Det er observert flere drønn i snødekket over tregrensen.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til søndag.
Skyet.
Bygevær vil gi store lokale forskjeller i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Skyet.
Bygevær vil gi store lokale forskjeller i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / Harstad

Snø

02.12.2019 kl. 21:45

534 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  fred
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -0,5 °C 7 m/s fra V → 50% skyer Vinden dreier fra NV til V ila turen, skal dreie videre mot sør

Snødekke

145 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr I skogen der vinden ikke har fått tak på snøen ligger det svært mye løs snø klar til transport, i skogen er snøen jevnt fordelt rundt hele sirkelen. Over skoggrensen er snøen flytte fra nordvestlige områder til sør/sørøstlig. Ligger som myke flak.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 400 moh Over skoggrensen; Finner skredproblemet i alle leområder der det er blitt innlastet snø. På dette fjellet var overliggende lag 4F til 1F hardt, ca 40cm tykt. Under skoggrensen; I åpner skogsområder har også vinden laget løse flak over et lag med nedføyka nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ferske nysnøflak bygges opp i le-oråder SØ til SV

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblemet finnes i de fleste le-områder fra sv til ø. Med liten tilleggsbelastning kan str 2-3 skred utløses. Ikke observert selvutløste skred. Vinden har laget myke flak i skogen også, spesielt i åpninger/glenner i skogen. Regionen vil få mildvær og sterk vind inn mot helgen. Det melder mye regn som vil øke vekten av overliggende lag av fokksnø. Dette vil øke faren for snøskred nå i tirsdag og onsdag. Videre vil mildvære trenge lengre ned i snødekke og være en katalysator i sintringen av svakt lag. Store muligheter for en skredsyklus nå de første to dagene for så å avta etterhvert som mildværet får mer tak ned i snøpakken. Varslet faregrad er for høy Det er ikke nok snø til at vil bli store skre og ikke observert selvutløste skred, derfor ikke faregrad 4. Tirsdag og onsdag skal det komme store mengder nedbør som regn og temperaturer opp mot +5graderC. Fare for selvutløste skred i denne perioden. Faregraden vil da øke opp til 4.

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

40 cm 4F/1F DFbk/DFbk 1 mm/1 mm D, 3 cm F PP 1 mm/0 mm D Skarelag, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P MF 2 mm/0 mm M

ObsID: 200323

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

02.12.2019 kl. 13:47

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200282

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

02.12.2019 kl. 13:45

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet noe mer snø i skjæring, men ikke i skavler so henger. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 200281

Sør-Troms / Harstad

Snø

02.12.2019 kl. 12:59

58 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  idab@svv

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra N ↓ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Snøer kraftig, lett vind.

ObsID: 200267

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

02.12.2019 kl. 12:14

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind (nv) og snø . Uforandret skredfare neste døgn: Avtar noe med vind. .

ObsID: 200249

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.12.2019 kl. 11:01

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -1 °C Tjuvskjær (0moh) kl 11:01 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 2 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og mye vind. Men vanskelig å bedømme pga at ser dårlig opp i løsne område . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 200223

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.12.2019 kl. 10:47

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Strætelia (0moh) kl 10:47 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Pga vær og vindmøller mye snø den siste tiden. . FV825 Strætelia - Hilleshamn er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Pga vær og værmelding .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn, Veldig vanskelig å bedømme pga at det er mye vegetasjon i fjellsiden.

ObsID: 200221

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.12.2019 kl. 10:08

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -2 °C Nødsfjellet (100moh) kl 10:08 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og se i fjellside . Økende skredfare neste døgn: Vær og værvarsel .

ObsID: 200207

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

01.12.2019 kl. 13:53

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200129

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

01.12.2019 kl. 13:51

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Har ikke fylt siden, kløfter. Ikke tegn til skavler. Blåst rent på topper. . Uforandret skredfare neste døgn: Observasjon i dagslys.

ObsID: 200127

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

01.12.2019 kl. 08:59

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Omslag til mildere ver på ytterstrøk, Fare for sludd og regn. Men enda mye vind og fokk. . Økende skredfare neste døgn: Melder endel snø, men overgang til mildver og regn ut i uka. .

ObsID: 200064

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

30.11.2019 kl. 22:57

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sterk økning i vind og fokk. . Økende skredfare neste døgn: Ser ut sø vinden skal vedvare en stund. .

ObsID: 200047

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 18:42

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200042

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 18:30

83 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200043

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

30.11.2019 kl. 16:44

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og mye vind. . Økende skredfare neste døgn: Melder endel mer snø i natt/morgen og noen økning i vind..

ObsID: 200023

Sør-Troms / Ibestad

Snø

30.11.2019 kl. 16:04

347 moh

lakrisr (Ukjent)

Vær

-3 °C 9 m/s fra NV ↘ 100% skyer Liten kuling i kastene Retning varierer. Hovedsakelig NV, men dreier til SØ periodevis

Snødekke

30 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Den smelteomvandlede og solide sålen begynte å bli mer porøs fra 400 moh. Over sålen ligger et lag på et par cm som en tanke løsere enn folk snøen. Fokksnøtykkelsen varier fra noen cm inntil en meter. Størst variasjon rundt tregrensen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Ukjent

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Liten kuling. Retning varier flere ganger i løpet av turen (NV-SØ)

Skredfarevurdering

3 Betydelig

ObsID: 200017

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 14:14

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199997

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 14:14

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199998

Sør-Troms / Harstad

Snø

30.11.2019 kl. 13:30

427 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Såle av MF med ca 10-15 cm snø oppå. Den øverste sneen er noen steder ubunden men mye er vindpåvirket og den økende vinden flytter mye sne allerede. Veien fra Aunfjell til Ervik har mye snøføyke allerede.

Snødekke

ObsID: 199990

Sør-Troms / Kvittinden

Snø

30.11.2019 kl. 12:30

761 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Mye snø siste døgn. ca 40 cm på 24 timer. Fortsatt kraftige snøbyger med økende vind.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye løs nysnø opp til tregrense. Vekslende løs nysnø, vindpakket myk og vindpakket hard over tregrensen. Mye løs nysnø tilgjengelig for vindtransport ved meldte økende vindstyrke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 600 moh Det er flere svake lag i fokksnøen. Det er også observert kantkorn under et tynt skarelag etter siste mildværsperiode.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø noe vindtransportert snø. Økende vind utover dagen. Forventes at det skal blåse kraftig ila kvelden og morgendagen med stort snøfall

Stort snøfall det har falt ca 40 cm nysnø det siste døgnet.

Drønn i snøen flere drønn i snødekket over tregrensen.

Tester

ECTN8@65cmQ2 Middels det er flere svake lag i fokksnøen. ingen av lagene forplanter seg ved ECT da det overliggende laget er myk vindtransportert snø og derved ingen evne til bruddforplantning.

LBT2@74cmQ2 Middels liten belastning ved lille blokktest. brudd i svakt lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er ikke observert skredaktivitet i området Kvittinden. Grunnen er meget dårlig sikt (without). stabiliteten i snødekket virker å være middels til dårlig. Flere drønn i snøen observert over tregrensen. Kantkorn observert der snødekket er tynt, under skarelag fra siste mildværsperiode. Det er mye løs nysnø som vil føre til mye vindtransportert snø inn i ØST/SØRØST/NØRDØST eksposisjoner. Det er økende vind og det er meldt kraftig vind fra V/NV opp i 15-20m/s noen som tilsier meget stor transport av snø inn i SØ/Ø/NØ eksposisjoner. Da det er obsertvert kantkorn der snødekket er tynt vil det kunne føre til kolaps i snødekket og flere naturlig utløste skred av størrelse 2-3 vil kunne forventes det neste døgnet. Det er også observert store områder med rim for 14 dager siden over tregrensen i store deler av midttroms. Nedføyket rimlag vil også kunne føre til ustabile lag i snødekket over skarelag fra mildværsperiode for ca 20 dager siden. Dagens funn tilseier faregrad 2 men økende vind og snøfall tilsier at skredfaren for neste døgn vil være 3, og kan utvikle seg til faregrad 4 alt etter hvor sterk vinden blir og hvor mye nedbør som kommer neste 24 timer. Kantkorn under skare, rim over skare og flere svake lag i fokksnøen tilsier et komplekst snødekke som kan gi store utfordringer mtp å bevege seg i skredterreng.

Skredaktivitet

1. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Veldig dårlig sikt. Whiteout over ca ca 500 moh. Ikke mulig å observere skredaktivitet.

Snøprofil

70 cm 4F/4F-1F PP/DF 2 mm/1 mm D Skiktovergang mye vindtransportert snø i leheng i S/SØ eksposisjoner. Flere lagdelinger i fokksnøen., 4 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 200035

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.11.2019 kl. 14:27

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199900

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.11.2019 kl. 14:27

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199901

Sør-Troms / Senja

Snø

29.11.2019 kl. 12:28

521 moh

Line (Ukjent)

Skredhendelse

29. nov 12:34 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 20 cm høy og 3 m bred bruddkant Leområder

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakdannelse, 20 cm bruddkant. Ikke bratt nok til å løsne.

ObsID: 199853

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org