Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 30.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

30.11.2019 kl. 22:57

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sterk økning i vind og fokk. . Økende skredfare neste døgn: Ser ut sø vinden skal vedvare en stund. .

ObsID: 200047

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 18:42

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200042

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 18:30

83 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200043

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

30.11.2019 kl. 16:44

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og mye vind. . Økende skredfare neste døgn: Melder endel mer snø i natt/morgen og noen økning i vind..

ObsID: 200023

Sør-Troms / Ibestad

Snø

30.11.2019 kl. 16:04

347 moh

lakrisr (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Liten kuling. Retning varier flere ganger i løpet av turen (NV-SØ)

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

30 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Den smelteomvandlede og solide sålen begynte å bli mer porøs fra 400 moh. Over sålen ligger et lag på et par cm som en tanke løsere enn folk snøen. Fokksnøtykkelsen varier fra noen cm inntil en meter. Størst variasjon rundt tregrensen

Vær

-3 °C 9 m/s fra NV ↘ 100% skyer Liten kuling i kastene Retning varierer. Hovedsakelig NV, men dreier til SØ periodevis

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Ukjent

ObsID: 200017

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 14:14

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199997

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 14:14

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199998

Sør-Troms / Harstad

Snø

30.11.2019 kl. 13:30

427 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Såle av MF med ca 10-15 cm snø oppå. Den øverste sneen er noen steder ubunden men mye er vindpåvirket og den økende vinden flytter mye sne allerede. Veien fra Aunfjell til Ervik har mye snøføyke allerede.

Snødekke

ObsID: 199990

Sør-Troms / Kvittinden

Snø

30.11.2019 kl. 12:30

761 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN8@65cmQ2 Middels det er flere svake lag i fokksnøen. ingen av lagene forplanter seg ved ECT da det overliggende laget er myk vindtransportert snø og derved ingen evne til bruddforplantning.

LBT2@74cmQ2 Middels liten belastning ved lille blokktest. brudd i svakt lag i fokksnøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø noe vindtransportert snø. Økende vind utover dagen. Forventes at det skal blåse kraftig ila kvelden og morgendagen med stort snøfall

Stort snøfall det har falt ca 40 cm nysnø det siste døgnet.

Drønn i snøen flere drønn i snødekket over tregrensen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er ikke observert skredaktivitet i området Kvittinden. Grunnen er meget dårlig sikt (without). stabiliteten i snødekket virker å være middels til dårlig. Flere drønn i snøen observert over tregrensen. Kantkorn observert der snødekket er tynt, under skarelag fra siste mildværsperiode. Det er mye løs nysnø som vil føre til mye vindtransportert snø inn i ØST/SØRØST/NØRDØST eksposisjoner. Det er økende vind og det er meldt kraftig vind fra V/NV opp i 15-20m/s noen som tilsier meget stor transport av snø inn i SØ/Ø/NØ eksposisjoner. Da det er obsertvert kantkorn der snødekket er tynt vil det kunne føre til kolaps i snødekket og flere naturlig utløste skred av størrelse 2-3 vil kunne forventes det neste døgnet. Det er også observert store områder med rim for 14 dager siden over tregrensen i store deler av midttroms. Nedføyket rimlag vil også kunne føre til ustabile lag i snødekket over skarelag fra mildværsperiode for ca 20 dager siden. Dagens funn tilseier faregrad 2 men økende vind og snøfall tilsier at skredfaren for neste døgn vil være 3, og kan utvikle seg til faregrad 4 alt etter hvor sterk vinden blir og hvor mye nedbør som kommer neste 24 timer. Kantkorn under skare, rim over skare og flere svake lag i fokksnøen tilsier et komplekst snødekke som kan gi store utfordringer mtp å bevege seg i skredterreng.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye løs nysnø opp til tregrense. Vekslende løs nysnø, vindpakket myk og vindpakket hard over tregrensen. Mye løs nysnø tilgjengelig for vindtransport ved meldte økende vindstyrke.

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Mye snø siste døgn. ca 40 cm på 24 timer. Fortsatt kraftige snøbyger med økende vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 600 moh Det er flere svake lag i fokksnøen. Det er også observert kantkorn under et tynt skarelag etter siste mildværsperiode.

Snøprofil

70 cm 4F/4F-1F PP/DF 2 mm/1 mm D Skiktovergang mye vindtransportert snø i leheng i S/SØ eksposisjoner. Flere lagdelinger i fokksnøen., 4 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

1. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Veldig dårlig sikt. Whiteout over ca ca 500 moh. Ikke mulig å observere skredaktivitet.

ObsID: 200035

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.11.2019 kl. 14:27

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199900

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.11.2019 kl. 14:27

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199901

Sør-Troms / Senja

Snø

29.11.2019 kl. 12:28

521 moh

Line (Ukjent)

Skredhendelse

29. nov 12:34 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 20 cm høy og 3 m bred bruddkant Leområder

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakdannelse, 20 cm bruddkant. Ikke bratt nok til å løsne.

ObsID: 199853

Sør-Troms / Harstad

Snø

27.11.2019 kl. 20:59

534 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Snøfall tirsdag 26.nov etter mildværsperiode. Det kom da ca 10 cm snø, denne snøen har over tregrensen blitt transportert inn i sørlige le-områder. Henteområdene i nord er helt avblåst og er isete eller bar bakke. I le-områdene i sør ligger fokksnøen over ett lag med nedføyka nysnø. Dette laget er tykt og har liten evne til brud. Overliggende lag er bundet men tynt og vil ikke frambringe noen størrelse hvis det går til brudd. Fikk ikke fram dette laget ved bruk av LBT. Med mye kraft kom laget med MF og avrundet FC fram nede med bakken. Under skoggrensen ligger det 10cm nysnø løs og ubundet i alle kardinalretningene. Denne ligger over en homogen masse med smelteomvandlet snøpakke. Den nedføyka nysnøen har gode muligheter for en rask sintring. Dette grunnet høy temperatur i snøen, samt tilgang på fuktighet. Var høyere opp på lørdag 23.nov(ca800moh) Her hadde ikke mildværet fått tak og snøpakken var tørr fra ca 650moh og opp. Dette vil nok gjøre at nedbrytingen av FC nede i snøpakken ikke har vært like effektiv. Fikk ikke noen kat.1 svar fra snøpakken på den turen. Tilnærmet lik lagdeling som idag, foruten fuktigheten og topplagene som kommer av snøfallet på tirsdag.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -6 °C 4 m/s fra SV ↗ 35% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh Nysnø som falt i tirsdags formiddag har blitt flyttet i leområder mot sør.

Snøprofil

15 cm F/4F DFbk/PPgp 0 mm/3 mm D, 5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 10 cm 4F/4F- MF/FCxr 1 mm/1 mm M Skiktovergang LBT løsnet her. -6,5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm Gode bindinger mellom lagdelingen. Isoterm under mildværskaren på 30 cm dybde. Her var også snøen godt fuktet. FC ved bakken var godt smeltet.

ObsID: 199726

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199695

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199696

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199892

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199893

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199895

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199896

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org